วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N (TRW)

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N (TRW)

  • ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอล, ฮัลโหล คิตตี้ เจจู, ภูเขาซองอัค, วัดซันบังโพมุนซา, ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, ซอพจิโกจิ, ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง, พิพิธภัณฑ์แฮนยอ, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน, ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
  • ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
  • 3 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION191347

4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 30
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 30
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 30
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 30
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 30
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 30
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 30
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 30
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 30
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 30
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 30
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 30
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 11,100 16,000 แสดง - 30
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 30
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,400 16,300 แสดง - 30
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 30
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 30
Sold Out
30 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 11,100 16,000 แสดง - 30
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N (TRW)
ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N (TRW)
ราคาเริ่มต้น 10,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน