วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น 1684 พีเรียดจาก จาก 91 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190462

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO EXCITING 4D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ

วันที่ 3  JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN   

วันที่ 4 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                                             

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN
 • วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
10 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
 • 15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
  16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
  17 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
  23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
  24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
  29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
  30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
  1 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (9) ซ่อน
เริ่มต้น
15,987
ทัวร์โค๊ด LION190386

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่2      นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่3      ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

วันที่4      นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์

วันที่5      สนามบิน ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น,ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ, แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ
 • เอ้าเลตมอลล์, อิออนมอลล์, โอไดบะ
เดินทางช่วง
8 พ.ค. - 30 ก.ย. 62 (66 ช่วงวันเดินทาง)
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
12 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
 • 14 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
  15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
  17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
  18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
  20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62
  21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
  22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
  23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
  25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
  26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
  27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
  28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
  29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
  30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
  31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62
  1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
  6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
  7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
  8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
  14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
  15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
  29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
  3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
  10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
  30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
  7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
  13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
  14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
  18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
  26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (60) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด LION190491

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว 5D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

วันที่2      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์

วันที่3      อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

วันที่4      ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า

วันที่5      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

 • ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฟล์ทสุดคุ้ม ถึงเช้ากลับดึก เที่ยวเต็มๆ, เดินเล่นชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทโอซาก้า, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, วัดคิโยมิสึ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์นาเบะ
 • ชินไซบาชิ
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 29 ต.ค. 62 (46 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
 • 26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
  5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
  15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
  25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
  4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
  2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
  22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (40) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
16,989
ทัวร์โค๊ด LION190390

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ลาลาลอย! 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) 

วันที่2     ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park –  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – นาริตะ   

วันที่3      อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์            

วันที่4      วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ตระการตาทุ่งลาเวนเดอร์ที่ Oishi Park เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น
 • อาหารจานเด่น มนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ, อิอ้อนมอลล์
เดินทางช่วง
6 มิ.ย. - 1 ต.ค. 62 (24 ช่วงวันเดินทาง)
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
 • 4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  15 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
  18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  22 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (18) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์โค๊ด LION190344

ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง  – โตเกียว – วัดอาซากุสะ

วันที่2      ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ 

วันที่3      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour 

วันที่4      วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ห้าง Aeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5, ทะเลสาบคาวากูจะโกะ, โอชิปาร์ค ชมทุ่งลาเวนเดอร์(ดอกไม้ตามฤดูกาล), พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, วัดอาซากุสะ, วัดนาริตะ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • ชินจูกุ, อิออนมอลล์
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 1 ต.ค. 62 (33 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
 • 20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (27) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด LION190465

ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่2      ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ออนเซ็น

วันที่3      ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku  - นาริตะ 

วันที่4      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ 

วันที่5      วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5, ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, โอชิโนะฮัคไค, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โอไดบะ หุ่นกันดั้ม, วัดอาซากุสะ, วัดนาริตะ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • ชินจูกุ, ห้างอิออนมอลล์
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 2 ต.ค. 62 (52 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
 • 15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
  18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
  19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
  25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
  26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
  2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
  3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
  9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
  10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
  18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
  23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
  24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62
  27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
  28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
  3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
  4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
  17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (46) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด LION190387

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่2      สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ  - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโตะ

วันที่3      เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – ออนเซ็น

วันที่4      ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่5      เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ, อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้, เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • ย่านโอสุ, ซาคาเอะ
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 24 ก.ย. 62 (23 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
 • 7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
  4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
  18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
  3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
  10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด LION190464

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินดอนเมือง

วันที่2     เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาน้ำแร่ แช่ออนเซน

วันที่3     ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์

วันที่4     วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ  

วันที่5     สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือหงส์ ฟูจิคิว ไฮแลนด์ วัดอาซากุสะ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ฮาราจุกุ
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. - 30 ก.ค. 62 (32 ช่วงวันเดินทาง)
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
 • 13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
  14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
  18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
  19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
  25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
  26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
  2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
  3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
  9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
  10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
  17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
  23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
  24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (26) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
17,987
ทัวร์โค๊ด LION190443

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Shopping 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

วันที่2     สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี –โอวาคุดานิ–โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต   พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ

วันที่3    หมู่บ้านน้ำใส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –  เรียนรู้พิธีชงชา ต้นตำหรับแบบฉบับคน      ญี่ปุ่น – เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะ ซากุระ – โอไดบะ

วันที่4    อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี 

วันที่5     สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง     

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายมรี โอวาคุดานิ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เล็ต หมู่บ้านน้ำใส เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะ โอไดบะ อิสระ 1 วัน พิเศษ แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
3 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62
5 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62
9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
17,990
ทัวร์โค๊ด LION190347

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Pink Moss 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ  

วันที่2     สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี –โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต   พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ 

วันที่3     พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –  เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น – เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะ ซากุระ – โอไดบะ

วันที่4     อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ

วันที่5     สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอาซากุสะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะ ซากุระ อิสระเต็มวัน
 • อาหารจานเด่น เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์
 • ย่านโอไดบะ
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 25 พ.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
3 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62
5 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62
7 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
17,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 91 โปรแกรม