วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น 4965 พีเรียดจาก จาก 265 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION192264

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO FUKUOKA EASY FREE DAY 5D3N ( JW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่2     สนามบินฟุกกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน-เมืองออนเซ็นคันนาวะ

วันที่3     จุดชมวิวไดคังโบ-ถนนมิลค์โรด-ปราสาทคุมาโมโต้-ซากุระโนะบาบะ-ดิวตี้ฟรี-หลวงพ่อโต ฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน

วันที่4     อิสระตามอัธยาศัย  ตลอดทั้งวัน

วันที่5     สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านในหุบเขายูฟุอิน เที่ยวเมืองออนเซ็นโบราณ คันนาวะ จุดชมวิวยอดเขาอะโสะ แบบ 360 องศา ไดคังโบชิมของอร่อยๆ และช้อปที่ศูนย์ช้อปปิ้งเมืองเก่า นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ อินาริ ไหว้พระขอพรกับพระพุทธรูปไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น อิสระหนึ่งวันเต็ม สัมผัสวิถีญี่ปุ่นแบบชิลล์ๆ
 • อาหารจานเด่น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์โค๊ด LION192184

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5D 3N (TTN)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง          สนามบินฟุคุชิมะ  –  เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้ - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟุคุชิมะ

วันที่สาม          หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด

วันที่สี่              หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

วันที่ห้า            สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ-สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ-อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี-ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น-เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ-ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์-เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ-ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด LION190373

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI SNOW EASY EASY ภาค II 5D3N (JW)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

วันที่2      สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น 

วันที่3      สัมผัสหิมะ ลานสกี – โอชิโนะฮักไก – ชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่4      ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว

วันที่5      สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้, อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น, สัมผัสหิมะ ลานสกี, โอชิโนะฮักไก, ชงชาแบบญี่ปุ่น
 • อาหารจานเด่น อาหารระดับภัตตาคาร
 • ชินจูกุ
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. 62 - 11 มี.ค. 63 (59 ช่วงวันเดินทาง)
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
 • 20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
  23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62
  25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
  5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
  7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
  12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
  14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
  26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
  28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63
  29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (53) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด LION192083

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IN LOVE SNOW 5D3N ( SJT )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง

วันที่2     สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ– โตเกียวสกายทรี  – โกเทมบะ เอ้าท์เลต – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

วันที่3     ลานสกีฟูจิเท็น หรือ สโนว์ ทาวน์ เยติ  – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว- หมู่บ้านน้ำใส – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับ – กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สะพานสายรุ้ง      

วันที่4     อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง OPTION A  เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี  OPTION B   

วันที่5     กรุงเทพ  -  สนามบินดอนเมือง                                                                                            

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ โตเกียวสกายทรี โกเทมบะ เอ้าท์เลต ทะเลสาบคาวากุจิโกะ กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ ลานสกีฟูจิเท็น หรือ สโนว์ ทาวน์ เยติ หมู่บ้านน้ำใส กันดั้มโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ สะพานสายรุ้ง
 • ชินจูกุ
เดินทางช่วง
9 ม.ค. - 25 ก.พ. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
18,777
ทัวร์โค๊ด LION192211

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KOBE FREE DAY 5D3N ( SJT )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ    โอซาก้า      

วันที่2     สนามบินคันไซ  – ปราสาทโอซาก้า -  โกเบ - ลานสกี Rokko Snow Park – ศาลเจ้าอิคุตะ   - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

วันที่3    DUTY FREE - ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่) - เมืองอาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่   - ศาลเจ้าโนโนมิยะ - เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับฉบับเกียวโต – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮิกาชิยาม่า

วันที่4     อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน  OPTION A  หรือ  เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ   OPTION B 

วันที่5      กรุงเทพ  -  สนามบินดอนเมือง   

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสระ ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ปราสาธโอซาก้า ลานสกี Rokky Snoe Park ศาลเจ้าอิคุตะ ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ห้างโดทง พลาซ่า ตึกซูโม เมืองอาราชิยาม่า สวนป่าใหม่ ศาลเจ้าดมโมมิยะ ถนนคนเดินฮิกาชิยาม่า
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ห้างโดทง พลาซ่า, ถนนคนเดินฮิกาชิยาม่า
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 62 - 17 มี.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,777
ทัวร์โค๊ด LION192072

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA NO.1 5D3N (HP)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ

วันที่2      สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – แช่น้ำแร่ออนเซน 

วันที่3      เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนิกโก้ - ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ – เมืองสึคุบะ 

วันที่4      เมืองสึคุบะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ

วันที่5      สนามบิน ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สนุกกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ, ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ, ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
 • อาหารจานเด่น อาหารระดับภัตตาคาร
 • นาริตะ, อิออนมอลล์
เดินทางช่วง
25 ม.ค. - 5 มี.ค. 63 (37 ช่วงวันเดินทาง)
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
 • 31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
  1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (31) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
18,876
ทัวร์โค๊ด LION192080

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA BEST OF BEST 5D3N (HP)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่2      เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ

วันที่3      เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน

วันที่4      เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ

วันที่5      สนามบิน ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, แช่ออนเซนเท้า, หน้าสถานีรถไฟ, ยูโนะคามิ ออนเซน, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ, หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
 • อาหารจานเด่น อาหารระดับภัตตาคาร
 • นาริตะ, อิออนมอลล์, โอไดบะ
เดินทางช่วง
7 ม.ค. - 19 มี.ค. 63 (32 ช่วงวันเดินทาง)
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
 • 13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (26) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
18,876
ทัวร์โค๊ด LION191754

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5D3N (TTN)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่2      เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ

วันที่3       เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน

วันที่4      เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ

วันที่5      สนามบิน ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
 • นาริตะ, อิออนมอลล์, โอไดบะ
เดินทางช่วง
7 ม.ค. - 19 มี.ค. 63 (32 ช่วงวันเดินทาง)
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
 • 13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (26) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
18,888
ทัวร์โค๊ด LION192079

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N (TTN)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่2      นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

วันที่3      หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

วันที่4      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ

วันที่5      สนามบิน ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ, อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
 • อาหารจานเด่น อาหารระดับภัตตาคาร
 • วัดอาซากุสะ โตเกียว, โตเกียวสกายทรี, ลานสกีฟูจิเท็น, ภูเขาไฟฟูจิ, ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, ชินจูกุ และโอไดบะ
เดินทางช่วง
6 ม.ค. - 19 มี.ค. 63 (56 ช่วงวันเดินทาง)
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
 • 14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
  26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
  27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
  28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63
  29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
  1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (50) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
18,888
ทัวร์โค๊ด LION191701

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N (CU)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชินศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)

วันที่3      หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ

วันที่4      อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)  - สุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือกระจก ชมปะการังใต้ท้องทะเลสุดงาม, ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จูราอุมิอควาเรียม
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น, เมนูชาบู
 • ถนนโคคุไซ
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. 62 - 23 มี.ค. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
 • 19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (12) ซ่อน
 Sociedad Aeronautica Medellin
เริ่มต้น
18,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 265 โปรแกรม