วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น 5592 พีเรียดจาก จาก 325 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION191045

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LAVENDER 5D3N (HP)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง

วันที่2      นาริตะ - โอชิโนะ ฮัคไค  หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน

วันที่3      ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์ –  โอไดบะ

วันที่4      อิสระท่องเที่ยว หรือ  ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านชินจุกุ

วันที่5      สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน, หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์, ชมภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือหงส์,
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ฮาราจูกุ, โอไดบะ, ชินจุกุ
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,777
ทัวร์โค๊ด LION190922

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5D3N ( TTN )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่2     นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่3     ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

วันที่4     นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์

วันที่5     สนามบิน ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
 • อาหารจานเด่น อ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION190923

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2 5D3N ( TTN )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่2    สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่3     ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้

วันที่4     อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่5     สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ พิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน
 • ชินจูกุและโอไดบะ
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION190998

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIYAMA KYOTO ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้3 5D3N (TTN)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่2      เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้

วันที่3      อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่4      ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ร้านดิวตี้ฟรี - หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – สนามบินคันไซ

วันที่5      สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนเมืองมิยาม่า, สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ, ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City , Duty Free และ ชินไซบาชิ, ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า, อลังการกับปราสาทโอซาก้า สัญลัษณ์ของเมือง
 • อาหารจานเด่น ชาบู
 • Expo City, Duty Free, ชินไซบาชิ
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION191013

ทัวร์ญีปุ่่น OSAKA KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 4 5D3N (TTN)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่2      สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ – มิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต

วันที่3      เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - หุบเขาและน้ำตกมิโนะ

วันที่4      อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่5      สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ, สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า, เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอาริ, สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น, ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ, ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า
 • อาหารจานเด่น ชาบูแสนอร่อย
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION190997

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว ช่อม่วง 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่2      นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่3      ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  -  ดิวตี้ฟรี  - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่4      อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่5      นาริตะ – กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เพลิดเพลินทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่ง, ชมความสวยงามภูเขาไฟฟูจิ, ถ่ายรูปประทับใจกับเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ, อิ่มอร่อยยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท, ชินจูกุ
เดินทางช่วง
24 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด LION191008

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียวม่วงมณี 5D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่2     นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โอไดบะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่3     ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  -  ดิวตี้ฟรี  - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่4     อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่5     นาริตะ – กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เพลิดเพลินกับความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • อาหารจานเด่น ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โอไดบะ
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด LION190980

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3N (IT)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่2      สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรมออนเซ็น

วันที่3      ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ

วันที่4      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour

วันที่5      นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พักฟูจิออนเซ็น1คืน, นาริตะ2คืน, อิสระฟรีเดย์1วัน, “ขึ้นฟูจิชั้น5 มุมยอดฮิตชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) ที่โออิชิปาร์ค”, ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, วัดอาซากุสะ, วันาริตะ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, BBQบุฟเฟ่ต์
 • ชินจูกุ
เดินทางช่วง
24 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด LION190999

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อะไรว่ะ! 5D3N (IT)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่2      ออกเดินทาง สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ

วันที่3      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท)

วันที่4      โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า

วันที่5      โอซาก้า – สนามบินคันไซ สายการบิน THAI AIR ASIA X

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นารา วัดโทไดจิ, เกียวโต, ศาลเจ้าเฮอัน, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ป่าไผ่, อาริชิยาม่า, ปราสาทโอซาก้า
 • อาหารจานเด่น BBQ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น
 • ชินไซบาชิ, ชินเซไก
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด LION191007

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา เลสโกโอซาก้า ชวนชื่นรื่นรมณ์ 5D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่2     สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ 

วันที่3     อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

วันที่4     โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า

วันที่5     สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มจุใจ ณ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ สัมผัสเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ชาบูหมู
 • ย่านชินไซบาชิ ย่านโกเบ
เดินทางช่วง
24 ก.ย. - 30 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
15,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 325 โปรแกรม