วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 6 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190287

ทัวร์นิวซีแลนด์ PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6D4N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2      อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)

วันที่ 3      อ็อคแลนด์ - หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ

วันที่ 4      โรโตรัว - อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า

วันที่ 5      เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ - สนามบิน

วันที่ 6      กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
 • อาหารจานเด่น อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี
 • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 26 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 Air Seychelles
เริ่มต้น
47,999
ทัวร์โค๊ด LION191585

ทัวร์นิวซีแลนด์ PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON 6D3N (JW)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

วันที่2      อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)       

วันที่3      อ็อคแลนด์- หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ

วันที่4      โรโตรัว -อะโกรโดม -เมืองเทาโป-ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า

วันที่5      เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์-สนามบิน

วันที่6      กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) - อะโกรโดม (AGRODOME) - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)
 • อาหารจานเด่น บาร์บีคิว BBQ, บุฟเฟต์
 • ถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET, VICTORIA MARKET
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 9 ธ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
51,999
ทัวร์โค๊ด LION191586

ทัวร์นิวซีแลนด์ PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6D3N (JW)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER), หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET), โรโตรัว(Rotorua), รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี, ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ), อะโกรโดม (AGRODOME), ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์, อาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
 • ถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET, VICTORIA MARKET
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 3 ก.พ. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
57,999