วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย 2 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION191192

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวเมลเบิร์นแบบเต็มๆ 6วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น

วันที่สองของการเดินทาง เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา

วันทีสามของการเดินทาง เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น

วันที่สี่ของการเดินทาง เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–สวนสัตว์พื้นเมือง - เพนกวินที่เกาะฟิลลิป

วันที่ห้าของการเดินทาง นครเมลเบิร์น – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินเมลเบิร์น

วันที่หกของการเดินทาง นครเมลเบิร์น– กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

  • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ เกาะฟิลลิป ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย- เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์
  • อาหารจานเด่น กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
  • เกาะฟิลลิป ชมฝูงนกเพนกวิน -รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)-สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK
เดินทางช่วง
11 ก.ย. - 16 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
54,900
ทัวร์โค๊ด LION191193

ทัวร์ออสเตรเลีย Australia Popular 6 Days 4 Nights

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์

วันที่สองของการเดินทาง นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

วันที่สามของการเดินทาง นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น

วันที่สี่ของการเดินทาง เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ -เมลเบิร์น

วันที่ห้าของการเดินทาง เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

วันที่หกของการเดินทาง นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท
  • อาหารจานเด่น กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
  • ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท
เดินทางช่วง
10 ก.ย. - 15 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
65,900