วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LAVENDER 5D3N (HP)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LAVENDER 5D3N (HP)

  • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน, หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์, ชมภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือหงส์,
  • ฮาราจูกุ, โอไดบะ, ชินจุกุ
  • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
  • 3 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION191045

5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

14,777 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
29 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
5 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
12 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 14,777 22,677 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LAVENDER 5D3N (HP)
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LAVENDER 5D3N (HP)
ราคาเริ่มต้น 14,777
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน