วัน-เวลาทำการ จันทร์ - วันเสาร์ 09.00-18.00

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING 4D2N

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING 4D2N

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา จูซังจอลลี่ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ซอพจิโกจิ ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ปั่นจักรยาน Rail Bike ยงดูอัมร็อค ร้านค้าสมุนไพรซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
  • ศูนย์เครื่องสำอาง, ดิวตี้ฟรี
  • ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู
ทัวร์โค๊ด

LION181374

4วัน 2คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

10,900 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 30 จอง
2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 30 จอง
3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
4 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
5 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
6 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 30 จอง
7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 30 จอง
8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 30 จอง
9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 30 จอง
10 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
11 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
12 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
13 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 30 จอง
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 30 จอง
15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 30 จอง
16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 30 จอง
17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
18 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
19 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
20 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 30 จอง
21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 30 จอง
22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 30 จอง
23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 30 จอง
24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
25 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 12,100 17,000 แสดง - 30 จอง
26 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 12,400 17,300 แสดง - 30 จอง
27 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 12,700 17,600 แสดง - 30 จอง
28 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 13,000 17,900 แสดง - 30 จอง
29 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง - 30 จอง
30 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง - 30 จอง
31 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง - 30 จอง
1 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง - 30 จอง
2 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง - 30 จอง
3 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62 13,300 18,200 แสดง - 30 จอง
4 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 30 จอง
5 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 18,900 23,800 แสดง - 30 จอง
6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 30 จอง
7 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 13,000 17,900 แสดง - 30 จอง
8 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 12,700 17,600 แสดง - 30 จอง
9 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 12,700 17,600 แสดง - 30 จอง
10 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 30 จอง
11 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 30 จอง
12 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 21,900 26,800 แสดง - 30 จอง
13 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 20,900 25,800 แสดง - 30 จอง
14 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 30 จอง
15 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 12,100 17,000 แสดง - 30 จอง
16 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
17 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 11,800 16,700 แสดง - 30 จอง
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 11,500 16,400 แสดง - 30 จอง
21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
22 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
23 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
24 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
28 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
30 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
1 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
5 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
6 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
7 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 30 จอง
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 17,900 22,800 แสดง - 30 จอง
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 30 จอง
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 30 จอง
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 11,300 16,200 แสดง - 30 จอง
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 30 จอง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING 4D2N
ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING 4D2N
ราคาเริ่มต้น 10,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน