วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน (U2U)

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน (U2U)

  • ดำน้ำดูปะการัง กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือหางยาว (ไร่เลย์,เกาะไก่,เกาะทับ,เกาะหม้อ,เกาะปอดะ)
  • 3 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION200597

3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

3,400 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
30 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
2 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
3 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
6 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
7 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
8 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
9 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
12 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
13 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
14 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
15 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
17 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
19 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
20 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
21 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
22 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
23 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
26 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
27 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
28 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
29 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 0
30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
1 ม.ค. 64 - 3 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
2 ม.ค. 64 - 4 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
3 ม.ค. 64 - 5 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
4 ม.ค. 64 - 6 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
5 ม.ค. 64 - 7 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
6 ม.ค. 64 - 8 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
7 ม.ค. 64 - 9 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
9 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
10 ม.ค. 64 - 12 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
11 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
12 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
13 ม.ค. 64 - 15 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
14 ม.ค. 64 - 16 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
16 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
17 ม.ค. 64 - 19 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
18 ม.ค. 64 - 20 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
19 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
20 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
21 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
23 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
24 ม.ค. 64 - 26 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
25 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
26 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
27 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
28 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
30 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
31 ม.ค. 64 - 2 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
1 ก.พ. 64 - 3 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
2 ก.พ. 64 - 4 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
3 ก.พ. 64 - 5 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
4 ก.พ. 64 - 6 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
5 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
6 ก.พ. 64 - 8 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
7 ก.พ. 64 - 9 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
8 ก.พ. 64 - 10 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
9 ก.พ. 64 - 11 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
10 ก.พ. 64 - 12 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
11 ก.พ. 64 - 13 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
13 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
14 ก.พ. 64 - 16 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
15 ก.พ. 64 - 17 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
16 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
17 ก.พ. 64 - 19 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
18 ก.พ. 64 - 20 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
20 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
21 ก.พ. 64 - 23 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
22 ก.พ. 64 - 24 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
23 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
24 ก.พ. 64 - 26 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
25 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
27 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
28 ก.พ. 64 - 2 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
1 มี.ค. 64 - 3 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
2 มี.ค. 64 - 4 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
3 มี.ค. 64 - 5 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
4 มี.ค. 64 - 6 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
5 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
6 มี.ค. 64 - 8 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
7 มี.ค. 64 - 9 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
8 มี.ค. 64 - 10 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
9 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
10 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
11 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
13 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
14 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
15 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
16 มี.ค. 64 - 18 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
17 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
18 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
20 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
21 มี.ค. 64 - 23 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
22 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
23 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
24 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
25 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
26 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
27 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
28 มี.ค. 64 - 30 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
29 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
30 มี.ค. 64 - 1 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
31 มี.ค. 64 - 2 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
1 เม.ย. 64 - 3 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
2 เม.ย. 64 - 4 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
3 เม.ย. 64 - 5 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
4 เม.ย. 64 - 6 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
5 เม.ย. 64 - 7 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
6 เม.ย. 64 - 8 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
7 เม.ย. 64 - 9 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
8 เม.ย. 64 - 10 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
9 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
10 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
11 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
13 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
14 เม.ย. 64 - 16 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
15 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
16 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
17 เม.ย. 64 - 19 เม.ย. 64 3,999 3,999 แสดง - 0
20 เม.ย. 64 - 22 เม.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
21 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
22 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
23 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
24 เม.ย. 64 - 26 เม.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
25 เม.ย. 64 - 27 เม.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
26 เม.ย. 64 - 28 เม.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
27 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
28 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
29 เม.ย. 64 - 1 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
30 เม.ย. 64 - 2 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
1 พ.ค. 64 - 3 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
2 พ.ค. 64 - 4 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
3 พ.ค. 64 - 5 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
4 พ.ค. 64 - 6 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
5 พ.ค. 64 - 7 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
6 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
7 พ.ค. 64 - 9 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
8 พ.ค. 64 - 10 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
9 พ.ค. 64 - 11 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
10 พ.ค. 64 - 12 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
11 พ.ค. 64 - 13 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
12 พ.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
13 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
14 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
15 พ.ค. 64 - 17 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
16 พ.ค. 64 - 18 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
17 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
18 พ.ค. 64 - 20 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
19 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
20 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
21 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
22 พ.ค. 64 - 24 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
23 พ.ค. 64 - 25 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
24 พ.ค. 64 - 26 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
25 พ.ค. 64 - 27 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
26 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
27 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
28 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
29 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
30 พ.ค. 64 - 1 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
31 พ.ค. 64 - 2 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
1 มิ.ย. 64 - 3 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
2 มิ.ย. 64 - 4 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
3 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
4 มิ.ย. 64 - 6 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
5 มิ.ย. 64 - 7 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
6 มิ.ย. 64 - 8 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
7 มิ.ย. 64 - 9 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
8 มิ.ย. 64 - 10 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
9 มิ.ย. 64 - 11 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
10 มิ.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
11 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
12 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
13 มิ.ย. 64 - 15 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
14 มิ.ย. 64 - 16 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
15 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
16 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
17 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
18 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
19 มิ.ย. 64 - 21 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
20 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
21 มิ.ย. 64 - 23 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
22 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
23 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
24 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
28 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
29 มิ.ย. 64 - 1 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
30 มิ.ย. 64 - 2 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
1 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
2 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
3 ก.ค. 64 - 5 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
4 ก.ค. 64 - 6 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
5 ก.ค. 64 - 7 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
6 ก.ค. 64 - 8 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
7 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
8 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
9 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
10 ก.ค. 64 - 12 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
11 ก.ค. 64 - 13 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
12 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
13 ก.ค. 64 - 15 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
14 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
15 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
16 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
17 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
18 ก.ค. 64 - 20 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
19 ก.ค. 64 - 21 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
20 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
21 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
22 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
23 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
24 ก.ค. 64 - 26 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
25 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
26 ก.ค. 64 - 28 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
27 ก.ค. 64 - 29 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
28 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
29 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
30 ก.ค. 64 - 1 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
31 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
1 ส.ค. 64 - 3 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
2 ส.ค. 64 - 4 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
3 ส.ค. 64 - 5 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
4 ส.ค. 64 - 6 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
5 ส.ค. 64 - 7 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
6 ส.ค. 64 - 8 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
7 ส.ค. 64 - 9 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
8 ส.ค. 64 - 10 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
9 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
10 ส.ค. 64 - 12 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
11 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
12 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
13 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
14 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
15 ส.ค. 64 - 17 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
16 ส.ค. 64 - 18 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
17 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
18 ส.ค. 64 - 20 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
19 ส.ค. 64 - 21 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
20 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
21 ส.ค. 64 - 23 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
22 ส.ค. 64 - 24 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
23 ส.ค. 64 - 25 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
24 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
25 ส.ค. 64 - 27 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
26 ส.ค. 64 - 28 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
27 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
28 ส.ค. 64 - 30 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง - 0
29 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64 3,400 3,400 แสดง