วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

แพ็คเกจทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน

  • สะพานพระวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2-ชมวิวเมืองปายที่วัดพระธาตุแม่เย็น- ดูพระอาทิตย์ตกที่ปายแคนยอน-ถนนคนเดินปาย-ชมวิวทะเลหมอก-นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู้-เที่ยวหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน สันติชล เดินชมกำแพงเมืองจีน-ร้านกาแฟสุดฮิต Coffee in love
ทัวร์โค๊ด

LION200564

2 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

999 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
11 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
12 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
13 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
14 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
15 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
16 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
17 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
18 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
19 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
20 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
21 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
22 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
23 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
24 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
25 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
26 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
27 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
28 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
29 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
30 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
31 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
1 ก.ย. 63 - 2 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
2 ก.ย. 63 - 3 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
3 ก.ย. 63 - 4 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
4 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
5 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
6 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
7 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
8 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
9 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
10 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
11 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
12 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
13 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
14 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
15 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
16 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
17 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
18 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
19 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
20 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
21 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
22 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
23 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
24 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
25 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
26 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
27 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
28 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
29 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
30 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
1 ต.ค. 63 - 2 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
2 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
3 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
4 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
5 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
6 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
7 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
8 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
9 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
10 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
11 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
12 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
13 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
14 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
15 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
16 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
18 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
19 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
20 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
21 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
22 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
23 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
24 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
25 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
26 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
27 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
28 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
29 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
30 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
31 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
1 พ.ย. 63 - 2 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
2 พ.ย. 63 - 3 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
3 พ.ย. 63 - 4 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
4 พ.ย. 63 - 5 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
5 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
6 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
7 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
8 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
9 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
10 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
11 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
12 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
13 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
14 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
15 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
16 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
17 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
18 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
19 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
20 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
22 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
23 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
24 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
25 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
26 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
27 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
29 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 999 1,799 แสดง - 0
30 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
1 ธ.ค. 63 - 2 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
2 ธ.ค. 63 - 3 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
3 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
4 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
6 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
7 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
8 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
9 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
10 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
11 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
13 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
14 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
15 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
16 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
17 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
18 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
20 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
21 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
22 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
23 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
24 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
25 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
27 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
28 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
29 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0
30 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 999 1,799 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แพ็คเกจทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
แพ็คเกจทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน