วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ เสริมบุญ ขอพรองค์เทพ จัดเต็ม 1 วัน

ทัวร์ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ เสริมบุญ ขอพรองค์เทพ จัดเต็ม 1 วัน

  • วัดโสธรวราราม วรวิหาร – อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ – วัดจีนประชาสโมสร–ตลาดบ้านใหม่-วัดโบสถ์สแตนเลส-วัดปากน้ำโจ้โล้ - วัดโสธรวรารามวรวิหาร – อ ุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์- วัดจีนประชาสโมสร–ตลาดบ้านใหม่-วัดโบสถ์สแตนเลส-วัดปากน ้าโจ้โล้-อุทยานพระ พิฆเนศองค์ยืน
ทัวร์โค๊ด

LION200457

1 วัน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

899 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 899 899 แสดง - 0
16 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 899 899 แสดง - 0
22 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 899 899 แสดง - 0
23 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 899 899 แสดง - 0
29 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 899 899 แสดง - 0
30 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 899 899 แสดง - 0
5 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 899 899 แสดง - 0
6 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 899 899 แสดง - 0
12 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 899 899 แสดง - 0
13 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 899 899 แสดง - 0
19 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 899 899 แสดง - 0
20 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 899 899 แสดง - 0
26 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 899 899 แสดง - 0
27 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 899 899 แสดง - 0
2 ต.ค. 63 - 2 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
3 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
4 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
10 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
11 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
13 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
17 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
18 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
23 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
24 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
25 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
31 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 899 899 แสดง - 0
1 พ.ย. 63 - 1 พ.ย. 63 899 899 แสดง - 0
7 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 899 899 แสดง - 0
8 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 899 899 แสดง - 0
14 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 899 899 แสดง - 0
15 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 899 899 แสดง - 0
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 899 899 แสดง - 0
22 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 899 899 แสดง - 0
28 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 899 899 แสดง - 0
29 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 899 899 แสดง - 0
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 899 899 แสดง - 0
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 899 899 แสดง - 0
12 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 899 899 แสดง - 0
13 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 899 899 แสดง - 0
19 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 899 899 แสดง - 0
20 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 899 899 แสดง - 0
26 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 899 899 แสดง - 0
27 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 899 899 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ เสริมบุญ ขอพรองค์เทพ จัดเต็ม 1 วัน
ทัวร์ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ เสริมบุญ ขอพรองค์เทพ จัดเต็ม 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน