วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์พม่า มงคลทั้ง 9 ไหว้พระ 1 วัน เน้นชเวดากอง รวมทิปไกด์ ( GO )

ทัวร์พม่า มงคลทั้ง 9 ไหว้พระ 1 วัน เน้นชเวดากอง รวมทิปไกด์ ( GO )

  • เจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) ตลาดสก๊อต เน้นไหว้พระ ขอพร 9 จุดมงคล ณ เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์
  • ตลาดสก๊อต
  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ทัวร์โค๊ด

LION200159

1 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง
18 ก.พ. 63 - 18 มี.ค. 63 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )
SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 4,999 4,999 แสดง - 31
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 4,999 4,999 แสดง - 31
Sold Out
3 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63 5,555 5,555 แสดง - 31
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 5,555 5,555 แสดง - 31
Sold Out
17 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 5,555 5,555 แสดง - 31
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 5,555 5,555 แสดง - 31
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า มงคลทั้ง 9 ไหว้พระ 1 วัน เน้นชเวดากอง รวมทิปไกด์ ( GO )
ทัวร์พม่า มงคลทั้ง 9 ไหว้พระ 1 วัน เน้นชเวดากอง รวมทิปไกด์ ( GO )
ราคาเริ่มต้น 4,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน