วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5D3N ( ZE )

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5D3N ( ZE )

  • เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
  • ฟงเจี๊ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
  • บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ด
  • 4 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION191835

5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

12,878 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 12,878 17,378 แสดง - 30
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,878 22,378 แสดง - 30
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,878 22,378 แสดง - 30
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,878 22,378 แสดง - 30
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 17,878 22,378 แสดง - 30
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 30
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 20,878 25,378 แสดง - 30
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 21,878 26,378 แสดง - 30
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 21,878 26,378 แสดง - 30
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 21,878 26,378 แสดง - 30
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 21,878 26,378 แสดง - 30
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 15,878 20,378 แสดง - 30
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 18,878 23,378 แสดง - 30
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,878 23,378 แสดง - 30
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,878 23,378 แสดง - 30
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 18,878 23,378 แสดง - 30
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 18,878 23,378 แสดง - 30
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 18,878 23,378 แสดง - 30
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 18,878 23,378 แสดง - 30
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 16,878 21,378 แสดง - 30
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 16,878 21,378 แสดง - 30
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 16,878 21,378 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5D3N ( ZE )
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5D3N ( ZE )
ราคาเริ่มต้น 12,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน