วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N ( SP )

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N ( SP )

  • ชมทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง-ชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริด-ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค-ชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth-เข้าชม GARDEN BY THE BAY-ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
  • ช็อปปิ้งที่ห้าง VIVO CITY ห้างที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
  • ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE-SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย
  • 3 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION191397

3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
21 พ.ย. 62 - 1 มิ.ย. 63 ( 85 ช่วงวันเดินทาง )
เริ่มเพียง

8,888 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
1 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
15 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 8,888 10,788 แสดง - 25
3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
5 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
12 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
18 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
23 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
25 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
30 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
3 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
4 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
8 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
15 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
29 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
2 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
9 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
16 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
18 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
19 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
26 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
30 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
7 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
10 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
14 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
21 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
28 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 8,888 10,788 แสดง - 25
30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 8,888 10,788 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N ( SP )
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N ( SP )
ราคาเริ่มต้น 8,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน