วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน ( VW )

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน ( VW )

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  • ตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • 3 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION190973

4 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

10,999 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 25
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,444 17,444 แสดง - 25
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,888 21,888 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน ( VW )
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน ( VW )
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน