วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์เกาหลี SUMMER’S VACATION 5D3N (WE)

ทัวร์เกาหลี SUMMER’S VACATION 5D3N (WE)

  • คลายร้อนบนลานสกี ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้, สวนน้ำกลางแจ้ง ที่ ONEMOUNT SNOW / WATER PARK, ตระการ และสัมผัสความรุ่งเรืองในอดีตของชนชาวฮั่น ณ พระราชวังเคียงบก และความรุ่งเรืองในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน, เดินเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE, สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโชเกซา, สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND, ชมความงามของกรุงโซลในมุมมองที่เหนือกว่า ที่ N SEOUL TOWER
  • PAJU OUTLET, ทุกย่านดังของเกาหลีใต้, LINE FRIENDS STORE
  • 3 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION190688

5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
13 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
14 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
19 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 25
Sold Out
3 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 25
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 25
Sold Out
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 25
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 25
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 25
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 25
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 25
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
1 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
8 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 25
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 25
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 25
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี SUMMER’S VACATION 5D3N (WE)
ทัวร์เกาหลี SUMMER’S VACATION 5D3N (WE)
ราคาเริ่มต้น 11,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน