วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส

  • เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น
  • ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION190220

5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

19,888 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
14 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
16 พ.ค. 62 - 20 เม.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34
21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 28,888 36,788 แสดง - 34
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน