วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3D2N

ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3D2N

  • ย่างกุ้ง, พระนอนตาหวาน, พระมหาเจดีย์มุเตา, พระธาตุอินทร์แขวน, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, หงสาวดี, พระราชวังบุเรงนอง, พระ4ทิศ, ไจ๊ปุ่น
  • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
  • กุ้งแม่่น้ำ ,ชาบูซีฟู้ด ,บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • 4 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION190144

3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
26 เม.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 ( 75 ช่วงวันเดินทาง )
เริ่มเพียง

10,999 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
28 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
29 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
1 พ.ค. 62 - 3 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
5 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
6 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 30
7 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 30
8 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
12 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
13 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 30
14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 30
15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 30
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 30
19 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 30
11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 30
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3D2N
ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3D2N
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน