วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์ยุโรป NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ยุโรป NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

  • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
  • McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สินค้าแบรนด์เนมมากมาย
  • ภัตตาคาร
  • 4 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION181005

7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 55,900 61,400 แสดง - 36
Sold Out
27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 59,900 65,400 แสดง - 36
Sold Out
28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 59,900 65,400 แสดง - 36
Sold Out
29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 55,900 61,400 แสดง - 18
Sold Out
5 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 39,900 45,400 แสดง - 36
Sold Out
11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 45,900 51,400 แสดง - 36
Sold Out
11 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 40,900 46,400 แสดง - 36
Sold Out
25 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 40,900 46,400 แสดง - 36
Sold Out
1 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 45,900 51,400 แสดง - 36
Sold Out
12 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 55,900 61,400 แสดง - 36
Sold Out
25 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 45,900 51,400 แสดง - 36
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 45,900 51,400 แสดง - 36
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 45,900 51,400 แสดง - 36
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 45,900 51,400 แสดง - 36
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ยุโรป NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ทัวร์ยุโรป NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ราคาเริ่มต้น 39,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน