วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์ยุโรป Be Happy East Europe เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ยุโรป Be Happy East Europe เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

  • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
  • McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สินค้าแบรนด์เนมมากมาย
  • ภัตตาคาร
  • 4 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION180729

7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
1 เม.ย. 62 - 29 พ.ค. 62 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )
SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 43,900 48,800 แสดง - 36
Sold Out
12 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 53,900 58,800 แสดง - 36
Sold Out
25 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 43,900 48,800 แสดง - 8
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 43,900 48,800 แสดง - 36
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 43,900 48,800 แสดง - 33
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 43,900 48,800 แสดง - 29
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ยุโรป Be Happy East Europe เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ทัวร์ยุโรป Be Happy East Europe เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ราคาเริ่มต้น 43,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน