วัน-เวลาทำการ จันทร์ - วันเสาร์ 09.00-18.00

ทัวร์สิงค์โปร SUPERB SO SHIOK 3D

ทัวร์สิงค์โปร SUPERB SO SHIOK 3D

  • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  • ออร์ชาร์ด
  • ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE
  • 3 ดาว
ทัวร์โค้ด

LION180031

เดินทางช่วง
1 มี.ค. 62 - 30 เม.ย. 62 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )
เริ่มเพียง

9,999 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
3 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
6 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 0 จอง
7 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
10 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
14 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
17 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
20 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 0 จอง
21 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
24 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
28 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
6 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 0 จอง
11 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 0 จอง
12 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 0 จอง
13 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 0 จอง
14 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 0 จอง
15 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0 จอง
18 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
19 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
20 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
21 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
25 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง
28 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0 จอง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์สิงค์โปร SUPERB SO SHIOK 3D
ทัวร์สิงค์โปร SUPERB SO SHIOK 3D
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน