วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ภาคเหนือ 35 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION200298

ทัวร์จังหวัดตาก เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก แม่สอด เมียวดี 3 วัน 2 คืน ( GO )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1  กรุงเทพฯ-ตาก-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ-วัดพระธาตุบ้านตาก-วัดชัยชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

วันที่2  วัดโพธิคุณ-วัดไทยสามัคคี-ออนเซ็นอโรคยาศาล-กาษาคัพ-วัดไทยวัฒนาราม

วันที่3  เที่ยวแม่สอด-เมียวดี-ชมวัดต่างๆ-ตลาดบุเรงนอง-ตลาดริมเมย-ตลาดมูเซอร์-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน-พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่ออนเซ็น อโรคยาศาล โป่งคำราม วัดไทยวัฒนาราม-เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน-ตลาดริมเมย
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 31 พ.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
 รถตู้
เริ่มต้น
6,200
ทัวร์โค๊ด LION200313

ทัวร์ในประเทศ เวียนเทียนกลางน้ำ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน ( GO )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1  กรุงเทพฯ-พะเยา

วันที่2  พะเยา-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ-พระธาตุจอมทอง-พ่อขุนงำเมือง-ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ

วันที่3  พะเยา-น่าน-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-วัดหนองบัว

วันที่4  วัดพระธาตุแช่แห้ง-น่าน-แพร่-วัดพระธาตุช่อแฮ-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พัก โรงแรม จังหวัดพะเยา 1 คืน และ จังหวัดน่าน 1 คืน พะเยา ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมกว๊านพะเยา-นมัสการพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ-วัดอนาลโย-ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนในบรรยากาศที่สวยงามเต็มไปด้วยแสงประทีป น่าน นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-ชมจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามของวัดศรีพันต้น-ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหารวัดหนองบัว แพร่ นมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล
เดินทางช่วง
5 พ.ค. - 7 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
5 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
 รถตู้
เริ่มต้น
6,900
ทัวร์โค๊ด LION200310

ทัวร์น่าน หลงฮัก รักษ์น่าน น่านนคร ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน ( GO )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1  กรุงเทพฯ-น่าน

วันที่2  ชมวิวดอยเสมอดาว-วัดหนองบัว- จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา -บ่อเกลือ

วันที่3  น่าน-หอศิลป์ริมน่าน-พระธาตุแช่แห้ง-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์-ภาพเขียนปู่ม่านย่าม่าน-วัดช้างค้ำ

วันที่4  น่าน-แพร่- พระธาตุช่อแฮ-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมวิวดอยเสมอดดาว- วัดหนองบัว-จุดชมวิว 1715 -บ่อเกลือ พระธาตุแช่แห้ง-วัดช้างค้ำ-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์ ภาพเขียนปู่ม่านย่าม่าน-พระธาตุช่อแฮ
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 26 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
 รถตู้
เริ่มต้น
7,299
ทัวร์โค๊ด LION200312

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองเหนือ ม่วนใจ๋ พะเยา น่าน แพร่ 4 วัน 2 คืน ( GO )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1  กรุงเทพฯ-พะเยา

วันที่2  พะเยา-ดอยบุษราคัม-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ-พระเจ้าตนหลวง-พระธาตุดอยทอง-พ่อขุนงำเมือง-ล่องเรือกว๊านพะเยา

วันที่3  น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-ชมงาช้างดำ-วัดภูมินทร์-ภาพปู่ม่านย่าม่าน-วัดช้างค้ำ-วัดมิ่งเมือง-วัดศรีพันต้น

วันที่4  แพร่-แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-ซื้อของฝาก-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ดอยบุษราคัม-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ-ล่องเรือกว๊านพะเยา-วัดภูมินทร์-พระธาตุแช่แห้ง ชมงาช้างดำ-วัดช้างค้ำ-แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-บ้านวงศ์บุรี
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 26 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
 รถตู้
เริ่มต้น
7,300
ทัวร์โค๊ด LION200294

ทัวร์ลำปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวล ลำปางปลายทางฝัน 4 วัน 2 คืน ( GO )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1  กรุงเทพฯ-ลำปาง

วันที่2  ลำปาง-บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน-บ้านป่าเหมี้ยง-วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วันที่3  พิพิธภัณฑ์หอปูมละคอน-นั่งรถม้าชมเมือง-สถานีรถไฟนครลำปาง-วัดศรีรองเมือง-บ้านเสานัก-สะพานรัษฎาภิเศก-วัดเชียงราย-พระเจดีย์ซาวหลัง-สุสานไตรลักษณ์(หลวงพ่อเกษม)

วันที่4  โรงงานเซรามิคธนบดี-วัดพระธาตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 8 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน บ้านป่าเหมี้ยง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ นั่งรถม้าชมเมือง วัดพระธาตุลำปางหลวง
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 4 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 7 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
 รถตู้
เริ่มต้น
7,555
ทัวร์โค๊ด LION200289

ทัวร์เชียงใหม่ ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 4D2N ( GO )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1  กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

วันที่2  เชียงใหม่-อ.แม่ริม-ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-อ.เชียงดาว-ถ้ำเชียงดาว

วันที่3  เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-บ้านนอแล-เชียงใหม่-ขันโตกดินเนอร์

วันที่4  น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9 เส้นทาง ม่อนแจ่ม-เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-แม่กำปอง
 • อาหารจานเด่น ขันโตกดินเนอร์
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 26 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
 รถตู้
เริ่มต้น
7,699
ทัวร์โค๊ด LION200291

ทัวร์แอ่วเมืองเหนือ ม่วนใจ๋ เชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน ( GO )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1  กรุงเทพฯ-เชียงราย

วันที่2  เชียงราย-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ

วันที่3  เชียงราย-วัดร่องขุ่น-บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน-พระธาตุดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-ร้านวนัสนันท์-ขันโตกดินเนอร์

วันที่4  ดอยอินทนนท์-ป่าดึกดำบรรพ์-พระธาตุนภเมทนีดล-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง แม่สาย วัดร่องขุ่น พระธาตุดอยสุเทพ เวียงกุมกาม ดอยอินทนนท์ พระธาตุนภเมทนีด
 • อาหารจานเด่น ขันโตกดินเนอร์
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 26 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
 รถตู้
เริ่มต้น
8,299
ทัวร์โค๊ด LION200290

ทัวร์เชียงราย เหนือสุดแดนสยาม เชียงราย ภูชี้ฟ้า เชียงของ 4 วัน 2 คืน ( GO )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1   กรุงเทพฯ-เชียงคำ

วันที่2  เชียงคำ-ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ประตูผาบ่อง-เชียงของ-วัดหลวงไชยสถาน-ถนนคนเดินกาดกองแก้ว

วันที่3  เชียงของ-ไร่แสงอรุณ-เชียงแสน-วัดพระธาตุผาเงา-สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย-พระธาตุดอยเวา&จุดชมวิวเมืองท่าขี้เหล็กเมียนมาร์

วันที่4  แม่สาย-วัดร่องขุ่น-อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง-กว๊านพะเยา-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ประตูผาบ่อง ชิวริมโขงที่เชียงของ ไร่แสงอรุณ สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย-ชมวิวเมียนมาร์ยามค่ำคืนที่พระธาตุดอยเวา
 • อาหารจานเด่น ร้านอาหารอาหารพื้นเมือง
 • ถนนคนเดินกาดกองแก้ว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 26 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
 รถตู้
เริ่มต้น
8,499