วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ภาคเหนือ 330 พีเรียดจาก จาก 22 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION210218

แพ็คเกจทัวร์ แอ่วน่าน 2 วัน 1 คืน (JL)

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดพระธาตุเขาน้อย , วัดศรีพันต้น , วัดมิ่งเมือง , ศาลหลักเมืองน่าน , วัดภูมินทร์ , ซุ้มลีลาวดี , วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร , วัดพระธาตุแช่แห้ง , ถนนคนเดินน่าน , วัดศรีมงคล (ก๋ง) , วัดภูเก็ต , ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. - 30 ก.ย. 64 (98 ช่วงวันเดินทาง)
24 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64
25 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64
26 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
27 มิ.ย. 64 - 28 มิ.ย. 64
28 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64
29 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
 • 30 มิ.ย. 64 - 1 ก.ค. 64
  1 ก.ค. 64 - 2 ก.ค. 64
  2 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64
  3 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
  4 ก.ค. 64 - 5 ก.ค. 64
  5 ก.ค. 64 - 6 ก.ค. 64
  6 ก.ค. 64 - 7 ก.ค. 64
  7 ก.ค. 64 - 8 ก.ค. 64
  8 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 64
  9 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64
  10 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
  11 ก.ค. 64 - 12 ก.ค. 64
  12 ก.ค. 64 - 13 ก.ค. 64
  13 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64
  14 ก.ค. 64 - 15 ก.ค. 64
  15 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
  16 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
  17 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
  18 ก.ค. 64 - 19 ก.ค. 64
  19 ก.ค. 64 - 20 ก.ค. 64
  20 ก.ค. 64 - 21 ก.ค. 64
  21 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64
  22 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
  23 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64
  24 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64
  25 ก.ค. 64 - 26 ก.ค. 64
  26 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64
  27 ก.ค. 64 - 28 ก.ค. 64
  28 ก.ค. 64 - 29 ก.ค. 64
  29 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
  30 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64
  31 ก.ค. 64 - 1 ส.ค. 64
  1 ส.ค. 64 - 2 ส.ค. 64
  2 ส.ค. 64 - 3 ส.ค. 64
  3 ส.ค. 64 - 4 ส.ค. 64
  4 ส.ค. 64 - 5 ส.ค. 64
  5 ส.ค. 64 - 6 ส.ค. 64
  6 ส.ค. 64 - 7 ส.ค. 64
  7 ส.ค. 64 - 8 ส.ค. 64
  8 ส.ค. 64 - 9 ส.ค. 64
  9 ส.ค. 64 - 10 ส.ค. 64
  10 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 64
  11 ส.ค. 64 - 12 ส.ค. 64
  12 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64
  13 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
  14 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64
  15 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64
  16 ส.ค. 64 - 17 ส.ค. 64
  17 ส.ค. 64 - 18 ส.ค. 64
  18 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64
  19 ส.ค. 64 - 20 ส.ค. 64
  20 ส.ค. 64 - 21 ส.ค. 64
  21 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64
  22 ส.ค. 64 - 23 ส.ค. 64
  23 ส.ค. 64 - 24 ส.ค. 64
  24 ส.ค. 64 - 25 ส.ค. 64
  25 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64
  26 ส.ค. 64 - 27 ส.ค. 64
  27 ส.ค. 64 - 28 ส.ค. 64
  28 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64
  29 ส.ค. 64 - 30 ส.ค. 64
  30 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64
  31 ส.ค. 64 - 1 ก.ย. 64
  1 ก.ย. 64 - 2 ก.ย. 64
  2 ก.ย. 64 - 3 ก.ย. 64
  3 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64
  4 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64
  5 ก.ย. 64 - 6 ก.ย. 64
  6 ก.ย. 64 - 7 ก.ย. 64
  7 ก.ย. 64 - 8 ก.ย. 64
  8 ก.ย. 64 - 9 ก.ย. 64
  9 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64
  10 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64
  11 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
  12 ก.ย. 64 - 13 ก.ย. 64
  13 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 64
  14 ก.ย. 64 - 15 ก.ย. 64
  15 ก.ย. 64 - 16 ก.ย. 64
  16 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64
  17 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64
  18 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
  19 ก.ย. 64 - 20 ก.ย. 64
  20 ก.ย. 64 - 21 ก.ย. 64
  21 ก.ย. 64 - 22 ก.ย. 64
  22 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64
  23 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64
  24 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64
  25 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64
  26 ก.ย. 64 - 27 ก.ย. 64
  27 ก.ย. 64 - 28 ก.ย. 64
  28 ก.ย. 64 - 29 ก.ย. 64
  29 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (92) ซ่อน
 รถตู้
เริ่มต้น
1,990
ทัวร์โค๊ด LION210219

แพ็กเกจทัวร์ เชียงใหม่ โคตรคูล EP3 2 วัน 1 คืน (JL)

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ คาเฟ่โรงบ่ม เก๊าไม้ล้านนา , ทุ่งหญ้าสะวันนา ดอยแม่โถ , สวนสนบ่อแก้ว , วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 26 ก.ย. 64 (14 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
3 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
10 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
17 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
24 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64
31 ก.ค. 64 - 1 ส.ค. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
1,999
ทัวร์โค๊ด LION210231

แพ็กเกจทัวร์ กึ๊ดเติงน่าน V2 3 วัน 2 คืน (JL)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดพระธาตุเขาน้อย , วัดศรีพันต้น , วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) , วัดภูมินทร์ , ซุ้มลีลาวดี , วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร , วัดพระธาตุแช่แห้ง , ถนนคนเดินน่าน , ถนนลอยฟ้า 1256 , จุดชมวิว 1715 , บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา , จุดชมวิวบ้านสะปัน , น้ำตกสะปัน , วัดพระเจ้าทันใจ , ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง , วัดศรีมงคล (ก๋ง) , วัดภูเก็ต , ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 26 ก.ย. 64 (13 ช่วงวันเดินทาง)
25 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
2 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
9 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
16 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64
30 ก.ค. 64 - 1 ส.ค. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
2,990
ทัวร์โค๊ด LION210329

แพ็กเกจทัวร์ สุดหรู เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน (WTT)

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 31 ต.ค. 64 (19 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
3 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
10 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
17 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
24 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64
31 ก.ค. 64 - 1 ส.ค. 64
 • 7 ส.ค. 64 - 8 ส.ค. 64
  14 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64
  21 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64
  28 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64
  4 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64
  11 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
  18 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
  25 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64
  2 ต.ค. 64 - 3 ต.ค. 64
  9 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
  16 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
  23 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
  30 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (13) ซ่อน
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
3,399
ทัวร์โค๊ด LION210185

ทัวร์ ซุปตาร์ ป๊ะกั๋นเน้อ 4 วัน 2 คืน (TTN)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ แม่กาปอง , น้าพุร้อนสันกาแพง , กาดหน้ามอเชียงใหม่ , ดอยม่อนแจ่ม , ม่อนแจ่ม sky walk , ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว, วัดป่าดาราภิรมย์ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยคำ , ประตูท่าแพ , ตลาดวโรรส , วัดพระธาตุลาปางหลวง
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 64 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
5,188
ทัวร์โค๊ด LION210109

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา ดอยสกาด 4 วัน 2 คืน (2BF)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน , ดอยเสมอดาว , ผาหัวสิงห์ , เสาดินนาน้อย , วัดบ่อแก้ว , ศาลพระหลักเมืองน่าน , วัดมิ่งเมือง , ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ , วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน , วัดศรีพันต้น , ร้านขนมหวานป้านิ่ม , วัดพระธาตุเขาน้อย , ถนนคนเดินเมืองน่าน , พระธาตุแช่แห้ง , เดอะวิว@กิ่วม่วง , ถนนหมายเลข 3 , อ.บ่อเกลือ , โรงต้มเกลือสินเธาว์ , อุทยานแห่งชาติดอยภูคา , ร้านลำดวน , วัดภูเก็ต , วัดศรีมงคล , ดอยสกาด , ชุมชนไทลื้อ , อ.เมืองน่าน , พระธาตุช่อแฮ
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. 64 - 3 ม.ค. 65 (30 ช่วงวันเดินทาง)
24 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
1 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
8 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
15 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64 - 26 ก.ค. 64
24 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64
 • 29 ก.ค. 64 - 1 ส.ค. 64
  5 ส.ค. 64 - 8 ส.ค. 64
  11 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
  19 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64
  26 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64
  2 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64
  9 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
  16 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
  23 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64
  30 ก.ย. 64 - 3 ต.ค. 64
  7 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
  14 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
  22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
  28 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
  4 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
  11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
  18 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
  25 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  3 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
  9 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
  16 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
  23 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
  30 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65
  31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (24) ซ่อน
 รถตู้
เริ่มต้น
5,500
ทัวร์โค๊ด LION210184

ทัวร์ ซุปตาร์ฮักหม๊ดไจ๋ 4 วัน 2 คืน (TTN)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พระธาตุแช่แห้ง , สุดกองดี คาเฟ่ , วัดพระธาตุเขาน้อย , ซุ้มลีลาวดี วัดภูมินทร์ , วัดศรีพันต้น , วัดมิ่งเมือง , ถนนคนเดินน่าน , บ่อเกลือ , ถนนลอยฟ้า 1081 , บ่อเกลือสินเธาว์ , จุดชมวิวบ้านสะปัน , จุดชมวิวภูคา1715 อาเภอปัว , ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ , วัดภูเก็ต , วัดศรีมงคล , วัดพระธาตุซ่อแฮ , บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 64 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
5,888
ทัวร์โค๊ด LION210108

ทัวร์ ปาย แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน (2BF)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (จุดชมวิวกิ่วลม) , สะพานประวัติศาสตร์ , Coffee In Love , วัดน้ำฮู , บ้านสันติชล , วัดพระธาตุแม่เย็น , ถนนคนเดินปาย , จุดชมวิวดอยกิ่วลม , จุดชมวิวจ่าโบ่ , ภูโคลน , สะพานซูตองเป้ , หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว , พระธาตุดอยกองมู , ปางอุ๋ง , บ้านรักไทย , สวนสนบ่อแก้ว
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. 64 - 3 ม.ค. 65 (30 ช่วงวันเดินทาง)
24 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
1 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
8 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
15 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64 - 26 ก.ค. 64
24 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64
 • 29 ก.ค. 64 - 1 ส.ค. 64
  5 ส.ค. 64 - 8 ส.ค. 64
  11 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
  19 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64
  26 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64
  2 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64
  9 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
  16 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
  23 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64
  30 ก.ย. 64 - 3 ต.ค. 64
  7 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
  14 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
  22 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
  28 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
  4 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
  11 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
  18 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
  25 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  3 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64
  9 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
  16 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
  23 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
  30 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65
  31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (24) ซ่อน
 รถตู้
เริ่มต้น
5,900
ทัวร์โค๊ด LION210270

ทัวร์ งามแต๊งามว่า น่าน ปัว บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน (WTT)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ดอยเสมอดาว , เสาดินนาน้อย , อุโมงค์ลีลาวดี , วัดภูมินทร์ , วัดพระธาตุเขาน้อย , พระธาตุช่อแฮ , วัดศรีมงคล , กาแฟบ้าน , ไทลื้อ , วัดภูเก็ต , ถนนคนเดินปัว , ถนนลอยฟ้าดอยภูคา 1256 , ถนนคนเดินน่าน , จุดชมวิวดอยภูคา 1715 , บ้านสะปัน , บ่อเกลือสินเธาว์ , โค้งหมายเลข 3 , สุดกองดีคาเฟ่ , วัดมิ่งเมือง
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 64 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
5,990
ทัวร์โค๊ด LION210295

ทัวร์ ซุปตาร์ น่าฮักปะล้ำปะเหลือ 4 วัน 2 คืน (TTN)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดร่องขุ่น , สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) , วัดร่องเสือเต้น , วัดห้วยปลากั้ง , ไร่ชาฉุยฟง , ดอยตุง , สวนแม่ฟ้าหลวง , สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ , ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ , บ้านผาฮี้ , ร้านกาแฟภูผาฮี้ , ดอยผาหมี , วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน , วัดศรีโคมคำ , กว๊านพะเยา
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 64 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
6,088
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 22 โปรแกรม