วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ตุรกี 322 พีเรียดจาก จาก 34 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION191128

ทัวร์ตุรกี PRO TURKEY LAVENDER HARVEST TOUR 8D6N (JW)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินแห่งชาติอังการ่า

วันที่2      อังการ่า –  คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance                                                                         

วันที่3      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่  - คูซาดาซี

วันที่4      ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี                                                                            

วันที่5      คูซาดาซี- นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่

วันที่6      ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล – Blue Mosque – ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์                                                    

วันที่7      พระราชวังทอปกาปึ - สนามบิน

วันที่ 8     กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ทะเลสาบเกลือ, นครใต้ดิน, เมืองเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย
 • อาหารจานเด่น อาหารภัตตาคาร
 • สไปซ์บาซาร์
เดินทางช่วง
18 ก.ค. - 6 ส.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
30 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,888
ทัวร์โค๊ด LION191129

ทัวร์ตุรกี PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N (JW)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล

วันที่2      อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ- สไปซ์บาซาร์ -เมืองชานัคคาเล่

วันที่3      เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซี

วันที่4      เมืองคูซาดาซี-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล

วันที่5      เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

วันที่6      คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์ -เมืองอังการ่า

วันที่7      กรุงอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า - เมืองเคียฟ

วันที่8      กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พระราชวังทอปกาปี, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, นครใต้ดิน, เมืองเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองอังการ่า
 • อาหารจานเด่น อาหารภัตตาคาร
 • สไปซ์บาซาร์
เดินทางช่วง
13 ก.ย. - 1 พ.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,888
ทัวร์โค๊ด LION190216

ทัวร์ตุรกี TURKEY SHOCK PRICE 8D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า

วันที่ 2     อังการ่า –  คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance                                                                           

วันที่ 3      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่

วันที่ 4      ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี –  ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี 

วันที่ 5      ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่

วันที่ 6      อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย

วันที่ 7      ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ

วันที่ 8      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินเข้าอังคาร่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 15 ส.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,900
ทัวร์โค๊ด LION190571

ทัวร์ตุรกี ตุรกี เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง 9D6N (ZE)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมความงามสวนกุหลาบนานาพันธุ์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 8 ก.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
27 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62
28 มิ.ย. 62 - 6 ก.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
28,999
ทัวร์โค๊ด LION180124

ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9D6N (PR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่

วันที่3      เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-  ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

วันที่4      เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

วันที่5      เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

วันที่6      คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหุบเขาอุซิซาร์

วันที่7      เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก -ANKA SHOPPING MALL

วันที่8      เมืองอังการ่า-สนามบินเตหะราน-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่่9      สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่่มารี ประสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง สุเหร่าอะตาเติร์ก
 • อาหารจานเด่น ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี, Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี
 • ร้านขนม (TURKIST DElIGHT), โรงงานคอตตอน, โรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค, ANKA SHOPPING MALL
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 25 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
11 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค๊ด LION190562

ทัวร์ตุรกี TURKEY DELIGHT 8D5N (PR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
 • เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 2 ส.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 6 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค๊ด LION190704

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9D6N (IT)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่2      ท่าอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

วันที่3      เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary

วันที่4      เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองเฮียราโพลิส

วันที่5      เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี

วันที่6      นครใต้ดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – กรุงอังการา

วันที่7      กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์

วันที่8      สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน -พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่9      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย, ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่, ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป, พักโรงแรม4ดาวของตุรกี, อาหารเต็มอิ่ม 20 มื้อ!
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ตลาดสไปซ์
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 10 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค๊ด LION191126

ทัวร์ตุรกี TURKEY SAVER 10D 7N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่สาม อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่

วันที่สี่ เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ

วันที่ห้า บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่

วันที่หก เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง

วันที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า

วันที่แปด เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่

วันที่เก้า เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ

วันที่สิบ ดูไบ – สุวรรณภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ชมระบำหน้าท้อง Belly Dance
 • เมืองอิสตันบลู-ฮิปโปโดรม-สุเหราสีนํ้าเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลบาบาเช่-สไปซ์มาร์เก็ต-อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน-เมืองอีเซียบัต-เมืองอีเซียบัท-เมืองซานัคคาเช่-เมืองเปอร์กามัม-ชมอัซเคลปิออน-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-คาราวานสไลน์-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระเเม่มารี-เมืองโบราณเอเฟิซุส-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินบัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่
เดินทางช่วง
10 ก.ย. - 13 ธ.ค. 62 (19 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
 • 15 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  22 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  19 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62
  2 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
  4 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (13) ซ่อน
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
29,900
ทัวร์โค๊ด LION190872

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน ( BI )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ - บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)

วันที่2     สนามบินอิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด -ชมเมืองโบราณทรอย

วันที่3     เมืองอิสเมียร์ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส  - บ้านพระแม่มารี - คุชาดาสึ

วันที่4     คุชาดาสึ - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า

วันที่5     คัปปาโดเกีย - สถานีคารวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง

วันที่6     คัปปาโดเกีย - อังการา -  ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - อิสตันบูล

วันที่7     บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน -ฮิปโปโดรม - ฮายาโซฟีอา - พระราชวังทอปกาปึ -ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล

วันที่8     สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพ

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด ชมเมืองโบราณทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดินคาดัค ชมการแสดงระบำหน้าท้อง ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต
เดินทางช่วง
3 ก.ค. - 25 ธ.ค. 62 (17 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
 • 18 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
  2 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
  30 ต.ค. 62 - 6 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
  20 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
  11 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
  18 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
30,900
ทัวร์โค๊ด LION190158

ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY 9D6N (PR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่่1      กรุงเทพฯ

วันที่2      ดูไบ-เมืองอิสตันบลู-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

วันที่่3      เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่

วันที่4      เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่5      เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์

วันที่6      เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-เมืองอิสตันบูล

วันที่7      สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-อิสตันบูล

วันที่8      อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ดูไบ-กรุงเทพฯ

วันที่9      กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อังการ่า ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • อาหารจานเด่น Pomegrante Tea, ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี, Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี
 • ร้านขนม (TURKIST DElIGHT), ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 8 ธ.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 34 โปรแกรม