วัน-เวลาทำการ จันทร์ - วันเสาร์ 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

พบทัวร์ ทัวร์ตุรกี 101 พีเรียดจาก จาก 16 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION180042

ทัวร์ตุรกี TURKEY CHEAPER 8D5N 2019 (MAR-APR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)

วันที่ 2      อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี

วันที่ 3      เมืองโบราณเอฟฟิซุส –  ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย   – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ 4      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 5      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า

วันที่ 6      อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 7      Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต –  ทักซิม สแควร์ – สนามบินอิสตัลบูล

วันที่ 8      อิสตันบูล (ตุรกี) – บาห์เรน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย คัปปาโดเกีย
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ตลาดผ้าไหม
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 12 เม.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
5 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62
เริ่มต้น
27,900
ทัวร์โค๊ด LION180124

(TUR-PP9D-W5) POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT BY W5 JAN-MAR 19 28888-29555

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.พ. - 15 ก.พ. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
28,888
ทัวร์โค๊ด LION180041

ทัวร์ตุระกี TURKEY SUPER SAVE 9D6N 2019 (FEB-MAR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)

วันที่ 2      อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – เมืองเปอร์กามัม

วันที่ 3      เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

วันที่ 4      ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ 5      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 6      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า

วันที่ 7      อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 8      Blue Mosque – ฮิปโปโดรม -  วิหารฮาเจีย โซเฟีย - สนามบินอิสตัลบูล – บาห์เรน 

วันที่ 9      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความงามอิลตันบลู
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เดินทางช่วง
14 ก.พ. - 8 มี.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62
 Gulf Air
เริ่มต้น
28,900
ทัวร์โค๊ด LION190036

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2       สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย –  พระราชวังทอปกาปิ– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ชานัคคาเล่

วันที่ 3      ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส

วันที่ 4      เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

วันที่ 5      ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 6      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ                                                                                                        

วันที่ 7      อังการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก  – Anka Shopping Mall

วันที่ 8      สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน

วันที่ 9      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ บินเข้าอิสตันบูล บินออกอังคาร่า ไม่ย้อนทาง
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ชานัคคาเล่
เดินทางช่วง
8 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
 Gulf Air
เริ่มต้น
28,999
ทัวร์โค๊ด LION180376

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST VALUE 10D7N (JAN-MAR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่ 2      สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันที่ 3      ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส

วันที่ 4      เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

วันที่ 5      ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ 6      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 7      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า

วันที่ 8      อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วีนที่ 9      สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี

วันที่ 10   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความงามอิสตันบูล เที่ยวสุดคุ้ม
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
เดินทางช่วง
6 ก.พ. - 28 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
29,999
ทัวร์โค๊ด LION180040

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST EVER 9D6N 2019 (JAN-FEB)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2      อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม

วันที่ 3      เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

วันที่ 4      ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ 5      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 6      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า

วันที่ 7      อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 8       BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต สนามบินอิสตันบูล

วันที่ 9      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ คัปปาโดเกีย ม้าไม้เมืองทอยปราสามปุ้ยฝ้าย
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 7 ก.พ. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62
30 ม.ค. 62 - 7 ก.พ. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
30,900
ทัวร์โค๊ด LION180401

ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10วัน7คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ

วันที่2      ดูไบ - อังการ่า 

วันที่3      อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 

วันที่4      คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล

วันที่5      ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี

วันที่6      คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

วันที่7      อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

วันที่8      ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์

วันที่9     พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน

วันที่10   กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ตลาดในร่ม Kapali Carsisi
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 6 มิ.ย. 62 (33 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62
24 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62
25 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
27 ม.ค. 62 - 5 ก.พ. 62
30 ม.ค. 62 - 8 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62
 • 6 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
  7 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62
  13 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
  14 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
  15 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
  24 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 62
  27 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62
  28 ก.พ. 62 - 9 มี.ค. 62
  1 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
  7 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
  8 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
  24 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
  2 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62
  7 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
  9 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62
  12 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62
  16 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62
  26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62
  30 เม.ย. 62 - 9 พ.ค. 62
  5 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
  7 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62
  14 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
  17 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
  19 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
  21 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
  28 พ.ค. 62 - 6 มิ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (27) ซ่อน
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
31,900
ทัวร์โค๊ด LION190069

ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 9D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1       กรุงเทพฯ –อิสตันบูล (บินตรง)

วันที่2      อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก

วันที่3      วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่

วันที่4      เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

วันที่5      คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

วันที่6      ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า

วันที่7      กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่8      มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - พระรางวัลโดลมาบาห์เช ท่าอากาศยานอตาเติร์ก

วันที่9      กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ โปรแกรมสุดคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย(ราคาไม่รวมในค่่าทัวร์) ชมความสวยงามของปามุคคาเล่่และปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • ตลาดสไปซ์ (Spice Market)
เดินทางช่วง
24 ม.ค. - 1 มี.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
24 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62
28 ม.ค. 62 - 5 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,900
ทัวร์โค๊ด LION180142

BT-IST01_TK มหัศจรรย์...ตุรกี TK

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,900
ทัวร์โค๊ด LION180230

(TUR-SP8D-TK) SURPRISE TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT BY TK JAN-MAR 19 32888-33888

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 6 เม.ย. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
9 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม