วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ตุรกี 337 พีเรียดจาก จาก 40 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION191129

ทัวร์ตุรกี PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N (JW)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล

วันที่2      อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ- สไปซ์บาซาร์ -เมืองชานัคคาเล่

วันที่3      เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซี

วันที่4      เมืองคูซาดาซี-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล

วันที่5      เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

วันที่6      คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์ -เมืองอังการ่า

วันที่7      กรุงอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า - เมืองเคียฟ

วันที่8      กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พระราชวังทอปกาปี, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, นครใต้ดิน, เมืองเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองอังการ่า
 • อาหารจานเด่น อาหารภัตตาคาร
 • สไปซ์บาซาร์
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 1 พ.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,888
ทัวร์โค๊ด LION180124

ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9D6N (PR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่

วันที่3      เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-  ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

วันที่4      เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

วันที่5      เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

วันที่6      คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหุบเขาอุซิซาร์

วันที่7      เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก -ANKA SHOPPING MALL

วันที่8      เมืองอังการ่า-สนามบินเตหะราน-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่่9      สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่่มารี ประสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง สุเหร่าอะตาเติร์ก
 • อาหารจานเด่น ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี, Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี
 • ร้านขนม (TURKIST DElIGHT), โรงงานคอตตอน, โรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค, ANKA SHOPPING MALL
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 25 ต.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค๊ด LION191933

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 8D6N (IT)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอิสตันบูล

วันที่2      เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

วันที่3      เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี HOUSE OF VIRGIN MARY - เมืองปามุคคาเล่

วันที่4      ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้องตรุกี

วันที่5      เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดินชาดัค – กรุงอังการา 

วันที่6      กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์

วันที่7      สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปี  -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่8      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม, ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย, ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่, พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์, ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป
 • ตลาดสไปซ์
เดินทางช่วง
5 พ.ย. 62 - 1 เม.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
5 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
5 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค๊ด LION191934

ทัวร์ตุรกี มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8D6N (IT)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล - สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน - เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่2      นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค JEWELLERY SHOP -  ชมระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE)

วันที่3      เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า -  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่

วันที่4      ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟ ฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง

วันที่5      เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

วันที่6      กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์

วันที่7      สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  -  พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่8      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม, ชมเมืองอิสตันบลู, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย, ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่, พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป
 • ตลาดสไปซ์
เดินทางช่วง
29 พ.ย. 62 - 18 มี.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
29 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
15 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
19 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
11 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค๊ด LION191126

ทัวร์ตุรกี TURKEY SAVER 10D 7N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่สาม อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่

วันที่สี่ เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ

วันที่ห้า บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่

วันที่หก เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง

วันที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า

วันที่แปด เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่

วันที่เก้า เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ

วันที่สิบ ดูไบ – สุวรรณภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ชมระบำหน้าท้อง Belly Dance
 • เมืองอิสตันบลู-ฮิปโปโดรม-สุเหราสีนํ้าเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลบาบาเช่-สไปซ์มาร์เก็ต-อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน-เมืองอีเซียบัต-เมืองอีเซียบัท-เมืองซานัคคาเช่-เมืองเปอร์กามัม-ชมอัซเคลปิออน-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-คาราวานสไลน์-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระเเม่มารี-เมืองโบราณเอเฟิซุส-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินบัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 13 ธ.ค. 62 (17 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 • 18 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  22 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  19 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62
  2 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
  4 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
29,900
ทัวร์โค๊ด LION191588

ทัวร์ตุรกี PRO TURKEY RED APPLE FARM 9D7N (JW)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1       กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงคูเวต – สนามบินอิสตันบูล

วันที่2      อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก

วันที่3      เพอร์กามัม – เมืองคูซาดาซึ – เมืองปามุคคาเล่

วันที่4      เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนแอปเปิ้ลที่เมืองคอนย่า – เมืองคอนย่าพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

วันที่5      เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค

วันที่6      เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองอังการ่า - ทะเลสาบน้ำเค็ม

วันที่7      กรุงอังการ่า – กรุงอิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่อง           แคบบอสฟอรัส

วันที่8      มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดรม – พระราชวังโดลมาบาห์เช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ - ท่าอากาศอิสตันบูล

วันที่9      สนามบินกรุงคูเวต กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมภายใน สวนแอปเปิ้ล ที่เมืองคอนย่า, สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace), ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House), เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS), นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY), เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน, ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
 • อาหารจานเด่น อาหารระดับภัตตาคาร
 • ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)
เดินทางช่วง
9 ต.ค. - 17 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
 Kuwait Airways
เริ่มต้น
29,900
ทัวร์โค๊ด LION191386

ทัวร์ตุรกี เลสโก เหมันต์หรรษา 9D6N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่2     ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก

วันที่3     เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ

วันที่4     เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่   

วันที่5     เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง

วันที่6     เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส   

วันที่7     เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัส   

วันที่8     เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่9     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่อิสตัลบูล เที่ยวคุ้มครบ เยือนดินแดน 2 ทวีป พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปเก๋เก๋ที่เมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้เมืองทรอยในตำนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กานัม เที่ยวชมด้านในพระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านจัตุรสทักษิม
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 62 - 7 ม.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
3 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
 • 15 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  24 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  29 พ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
  1 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  2 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  8 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  23 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  24 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  25 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63
  30 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (24) ซ่อน
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
29,999
ทัวร์โค๊ด LION190872

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน ( BI )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ - บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)

วันที่2     สนามบินอิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด -ชมเมืองโบราณทรอย

วันที่3     เมืองอิสเมียร์ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส  - บ้านพระแม่มารี - คุชาดาสึ

วันที่4     คุชาดาสึ - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า

วันที่5     คัปปาโดเกีย - สถานีคารวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง

วันที่6     คัปปาโดเกีย - อังการา -  ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - อิสตันบูล

วันที่7     บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน -ฮิปโปโดรม - ฮายาโซฟีอา - พระราชวังทอปกาปึ -ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล

วันที่8     สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพ

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด ชมเมืองโบราณทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดินคาดัค ชมการแสดงระบำหน้าท้อง ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 25 ธ.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 6 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
30,900
ทัวร์โค๊ด LION191311

ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH 10D 7N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1. กรุงเทพฯ

วันที่ 2. ดูไบ - อังการ่า

วันที่ 3. อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง

วันที่ 4. คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล

วันที่ 5. ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี

วันที่ 6. คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

วันที่ 7. อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 8. ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์

วันที่ 9. พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน

วันที่ 10. กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป - อังการ่า - คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเอเฟซุส - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
24 ก.ย. - 11 ธ.ค. 62 (22 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
27 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
8 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
 • 14 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  15 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  22 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
  29 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  11 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
  18 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
  19 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
  26 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62
  1 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  2 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,900
ทัวร์โค๊ด LION190158

ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY 9D6N (PR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่่1      กรุงเทพฯ

วันที่2      ดูไบ-เมืองอิสตันบลู-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

วันที่่3      เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่

วันที่4      เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่5      เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์

วันที่6      เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-เมืองอิสตันบูล

วันที่7      สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-อิสตันบูล

วันที่8      อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ดูไบ-กรุงเทพฯ

วันที่9      กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อังการ่า ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • อาหารจานเด่น Pomegrante Tea, ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี, Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี
 • ร้านขนม (TURKIST DElIGHT), ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 8 ธ.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 40 โปรแกรม