วัน-เวลาทำการ จันทร์ - วันเสาร์ 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ตุรกี 166 พีเรียดจาก จาก 27 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION180042

ทัวร์ตุรกี TURKEY CHEAPER 8D5N 2019 (MAR-APR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)

วันที่ 2      อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี

วันที่ 3      เมืองโบราณเอฟฟิซุส –  ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย   – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ 4      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 5      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า

วันที่ 6      อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 7      Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต –  ทักซิม สแควร์ – สนามบินอิสตัลบูล

วันที่ 8      อิสตันบูล (ตุรกี) – บาห์เรน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย คัปปาโดเกีย
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ตลาดผ้าไหม
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 12 เม.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
5 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62
เริ่มต้น
27,900
ทัวร์โค๊ด LION190216

ทัวร์ตุรกี TURKEY SHOCK PRICE 8D6N (MAR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล

วันที่ 2      อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เทศกาลดอกทิวลิป 2019 – ชานัคคาเล่

วันที่ 3      ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส

วันที่ 4      เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

วันที่ 5      ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 6      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – อังการ่า

วันที่ 7      สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า – สนามบินเคียฟ

วันที่ 8      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินเข้าอังคาร่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 29 มี.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
27,999
ทัวร์โค๊ด LION180124

ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่

วันที่3      เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-  ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

วันที่4      เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

วันที่5      เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

วันที่6      คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหุบเขาอุซิซาร์

วันที่7      เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก -ANKA SHOPPING MALL

วันที่8      เมืองอังการ่า-สนามบินเตหะราน-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่่9      สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่่มารี ประสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง สุเหร่าอะตาเติร์ก
 • อาหารจานเด่น ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี, Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี
 • ร้านขนม (TURKIST DElIGHT), โรงงานคอตตอน, โรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค, ANKA SHOPPING MALL
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 7 มิ.ย. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
11 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62
3 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
28,888
ทัวร์โค๊ด LION190156

ทัวร์ตุรกี TURKEY JARRR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 2      ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก

วันที่ 3      เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ

วันที่ 4      เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่

วันที่ 5      เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง

วันที่ 6      เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน

วันที่ 7      เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม

วันที่ 8      เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 9      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 8 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
24 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 7 มี.ค. 62
28 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
28,999
ทัวร์โค๊ด LION190210

ทัวร์ตุรกี SUPER SAVE TURKEY 10 วัน 7 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ

วันที่ 2      ดูไบ - อังการ่า 

วันที่ 3      อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 

วันที่ 4      คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล

วันนี้ 5      คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล –ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

วันที่ 6       อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

วันที่ 7      ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์

วันที่ 8      พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน

วันที่ 9      กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
เดินทางช่วง
24 ก.พ. - 8 มี.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
29,900
ทัวร์โค๊ด LION190215

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST VALUE 10D7N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่ 2      สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันที่ 3      ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส

วันที่ 4      เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

วันที่ 5      ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ 6      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 7      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า 

วันที่ 8      อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 9      สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี

วันที่ 10   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความงามอิสตันบูล เที่ยวสุดคุ้ม
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
เดินทางช่วง
4 มี.ค. - 25 พ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
4 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
5 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
29,999
ทัวร์โค๊ด LION190213

ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP LOVER 9D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ี 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2      สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย –เทศกาลดอกทิวลิป 2019 - พระราชวังทอปกาปิ – ชานัคคาเล่

วันที่ 3      ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส

วันที่ 4      เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ 5      ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 6      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ

วันที่ 7      อังการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก  – Anka Shopping Mall

วันที่ 8      สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน

วันที่ 9      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อลังการเทศกาลดอกทิวลิป ณ อิสตันบูล
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองคัปปาโดเกีย
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
29,999
ทัวร์โค๊ด LION190157

ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY 9D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 2      ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก

วันที่ 3      เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ

วันที่ 4      เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่

วันที่ 5      เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง

วันที่ 6     เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน

วันที่ 7      เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 8      เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 9      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอณกามัน
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 8 เม.ย. 62 (26 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
24 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 7 มี.ค. 62
28 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62
1 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
 • 6 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  7 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
  8 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
  9 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  10 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
  14 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
  15 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
  16 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
  17 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
  20 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
  21 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
  22 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
  23 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
  24 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
  27 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
  28 มี.ค. 62 - 5 เม.ย. 62
  29 มี.ค. 62 - 6 เม.ย. 62
  30 มี.ค. 62 - 7 เม.ย. 62
  31 มี.ค. 62 - 8 เม.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (20) ซ่อน
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์โค๊ด LION190222

ทัวร์ตุรกี โปรมาแรง TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT BY TK

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ

วันที่ 2      อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

วันที่ 3      เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ- ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

วันที่ 4      เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

วันที่ 5      เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกียระบำหน้าท้อง

วันที่ 6     คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์  เมืองอังการ่า

วันที่ 7      กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

วันที่ 8      กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 12 มี.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์โค๊ด LION190218

ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP VALUE 10D7N (APR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่ 2      สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันที่ 3      ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส

วันที่ 4      เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

วันที่ 5      ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ 6      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 7      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า

วันที่ 8      อิสตันบูล – เทศกาลดอกทิวลิป 2019  – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 9      สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี

วันที่ 10   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ตระการตาสวนทวลิป ณ อินตันบูล
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
เดินทางช่วง
23 เม.ย. - 8 พ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
29 เม.ย. 62 - 8 พ.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
30,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 27 โปรแกรม