วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 276 พีเรียดจาก จาก 27 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190107

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน

วันที่2      สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่3      ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - Duty Free- ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

วันที่4      สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ปลอยโคมลอยผิงซี
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี
 • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 29 เม.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด LION190365

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่2      ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - Chocolate Castle - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่3      ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี

วันที่4      ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง 

วันที่5      สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซัมจั๋ง, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ปล่อยโคมที่ผิงซี, ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ, กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ไหว้เฒ่าจันทรา, ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์, Steamer Feast, เสี่ยวหลงเปา
 • ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ซือหลินไนท์มาร์เก็ต, ดิวตีฟรี
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 2 ก.ย. 62 (51 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
2 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
 • 12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
  15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
  16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
  19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
  23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
  26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
  30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
  3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
  7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
  10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
  17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
  21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
  24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
  28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
  31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
  1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
  4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
  7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
  11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
  14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
  18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
  21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
  25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
  28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (45) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด LION190459

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
 • อาหารจานเด่น ชาบูไต้หวัน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 28 ต.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด LION190457

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
 • เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 21 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
17 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด LION190109

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน

วันที่2      สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสียงกง-วัดเหวิ่นหวู่-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้

วันที่3      อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต

วันที่4      เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

วันที่5      สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง

 

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั่ง อาลีซาน ปล่อยโคมลอย หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี
 • ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 28 เม.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด LION190444

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2  สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจ๋ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ด เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจ๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
27 เม.ย. - 24 ก.ค. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
28 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
 • 22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
  25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
  1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
  8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
  15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (10) ซ่อน
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด LION190445

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2  สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3  ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันเยือนทุกไฮท์ไลท์สำคัญ ราคาถูก..คุณภาพเกินร้อย!! พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก แจกฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
เดินทางช่วง
7 พ.ค. - 29 ก.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
7 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด LION190456

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 5วัน4คืน (TTN)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง- เกาสง-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ

วันที่2    วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง

วันที่3     เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ-ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่4     ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101   (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ

วันที่5     หมู่บ้านสายรุ้ง -ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
 • ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 30 ต.ค. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
4 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION190524

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์ ปะป่ะป๊าป๋า ภาค 2 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่2      ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

วันที่3       DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่4      หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
 • อาหารจานเด่น อาหารซีฟู้ด, ปลาประธานาธิบดี
 • ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติง, ตลาดซื่อหลิน
เดินทางช่วง
3 พ.ค. - 26 ต.ค. 62 (27 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
 • 21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
  10 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
  17 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  24 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
  2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
  6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
  13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (21) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION190139

ทัวร์ไต้หวัน Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่2      ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่่3      ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่4      ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง

วันที่5      สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ, กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา
 • ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ซือหลินไนท์มาร์เก็ต, ดิวตีฟรี
เดินทางช่วง
15 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
14,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 27 โปรแกรม