วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 3 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION200042

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL 5D4N (IT)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานเถาหยวน-หมู่บ้านสายรุ้ง-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต

วันที่2      อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่

วันที่3      ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–วัดจงไถ่ฉานซื่อ–ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต

วันที่4      อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตลาดซิเหมินติง

วันที่5      อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101–เอาท์เล็ทมอลล์-สนามบินเถาหยวน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซัมจั๋ง, หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เมนูนึ่งจักรพรรดิ,สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
  • ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, มิตซุยเอ้าท์เลท
เดินทางช่วง
2 ต.ค. - 20 ต.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
19,900