วัน-เวลาทำการ จันทร์ - วันเสาร์ 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 318 พีเรียดจาก จาก 32 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190107

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน

วันที่2      สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่3      ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - Duty Free- ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

วันที่4      สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ปลอยโคมลอยผิงซี
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี
 • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 29 เม.ย. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด LION180076

GO1TPE-XW007 ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด LION190139

ทัวร์ไต้หวัน Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่2      ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่่3      ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่4      ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง

วันที่5      สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ, กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา
 • ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ซือหลินไนท์มาร์เก็ต, ดิวตีฟรี
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 3 มิ.ย. 62 (36 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62
31 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
6 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62
7 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62
 • 10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
  11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
  13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
  14 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62
  17 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62
  18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
  20 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62
  21 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62
  24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
  25 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
  27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
  28 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
  1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
  2 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
  4 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
  5 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62
  8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
  9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
  11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
  12 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62
  15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
  16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
  18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
  19 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
  22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
  23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
  26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
  29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
  30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (30) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด LION180061

BT-TPE06_VZ มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.พ. - 30 มี.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด LION190109

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน

วันที่2      สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสียงกง-วัดเหวิ่นหวู่-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้

วันที่3      อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต

วันที่4      เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

วันที่5      สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง

 

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั่ง อาลีซาน ปล่อยโคมลอย หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี
 • ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 28 เม.ย. 62 (17 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
 • 21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
  27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
  28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
  3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
  4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
  10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
  11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
  12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
  13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
  18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
  24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด LION180675

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Love 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานดอนเมือง 

วันที่2      เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่3      ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง  

วันที่4      วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง  

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
 • ตลาดซีเหมินติง, ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 24 มี.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
 Tiger Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION190041

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง-วัดเทียนหยวน-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานดอนเมือง   

วันที่2      ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่  - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่3      ไทจง - ไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง                  

วันที่4      หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิงซี–เจียงไคเช็ค–ดิวตี้ฟรี-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  

วันที่5      สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ, ชมวัดเทียนหยวน เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามจุดหนึ่งในไต้หวัน, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ, กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา
 • ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 30 มี.ค. 62 (27 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
 • 5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
  7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
  10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
  12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
  16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
  17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
  18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
  19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
  20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
  21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
  22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
  23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
  24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
  25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
  26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (21) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION180758

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง      

วันที่2      สนามบินดอนเมือง- สนามบินเถาหยวน -ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา -ไถจง

วันที่3      ไถจง -ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) -ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง

วันที่4      ไทเป -อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี -ศูนย์เครื่องสำอาง -ซือหลินไนท์มาเก็ท      

วันที่5      ไทเป - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ           

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิว ไทเป101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พิเศษ!! ปล่อยโคมผิงซี
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าสไตล์ไต้หวัน
 • ซีเหมินติง,ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 27 มี.ค. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด LION180300

ทัวร์ไต้หวัน ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2      สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เมืองไถจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3      ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4      ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

วันที่ 5      สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน – ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ตลาดปลาไทเป
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 30 มี.ค. 62 (32 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
 • 1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
  2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
  3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
  4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
  5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
  7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
  10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
  12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
  15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
  16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
  17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
  18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
  19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
  20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
  21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
  22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
  23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
  24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
  25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
  26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (26) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด LION180757

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป 2 อุทยาน 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง

วันที่2      สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่ -เจียอี้

วันที่3      เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา-ไถจง -ไนท์มาร์เก็ต

วันที่4      ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว -ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ชอปปิ้งซีเหมินติง

วันที่5     ไทเป -สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง      

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบ 2 อุทยาน นั้งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปเป101 อนุสรร์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 27 มี.ค. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 32 โปรแกรม