วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 701 พีเรียดจาก จาก 62 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190739

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N (ZE)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เฉพาะเดือน กรกฎาคม

วันที่1      สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป –ร้านคอสเมติก – ตลาดปลาไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

วันที่2      ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่3      ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เดือนอื่น

วันที่1      กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่2      สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง

วันที่3      ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่4      สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว
 • อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง
 • ซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 30 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION191306

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2. สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน–จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3. ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– DUTY FEE -GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4. สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง

 

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
24 ก.ย. - 27 ต.ค. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 29 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION190972

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน ( VW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก

วันที่2     เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่3     เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน

วันที่4     สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด
 • ตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 29 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,555
ทัวร์โค๊ด LION190973

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน ( VW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่2     สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่3     เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

วันที่4     สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 4 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
 • ตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด LION190978

ทัวร์ไต้หวัน WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืน ( VW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่2     สนามบินเถาหยวน –อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ -ร้านพายสัปปะรด -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต

วันที่3     ไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง -วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

วันที่4     สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
 • ตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 19 พ.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด LION191217

ทัวร์ใต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่ 2  สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3  เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4  ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง

วันที่ 5   สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ตึกไทเป101 - วัดหลงซาน - ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งซีหมินติง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
25 ก.ย. 62 - 4 ก.พ. 63 (59 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
 • 9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
  1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
  3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62
  5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
  7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
  11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
  19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
  25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
  1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
  3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
  9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
  11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
  17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
  23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62
  25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
  1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
  3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
  5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
  7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
  13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
  27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
  29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (53) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
11,111
ทัวร์โค๊ด LION191540

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

วันที่2     สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่3     ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่4     ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

วันที่5      สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
23 ก.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 (143 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
 • 30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
  31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
  1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62
  3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62
  4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
  5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
  10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
  11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
  18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
  19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
  24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
  25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
  26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
  1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
  2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62
  3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
  8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
  9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
  10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
  16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
  17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
  23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62
  24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
  31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
  1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
  2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
  3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
  4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
  5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
  6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63
  7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
  10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
  12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
  13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 1 เม.ย. 63
  29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
  1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (137) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
11,878
ทัวร์โค๊ด LION191040

ทัวร์ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่ 2      สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้

วันที่ 3      อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4     ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง

วันที่ 5      สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน ตึกไทเป101 วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี
 • ช้อปปิ้งซีหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 13 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด LION191743

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตั้นสุ่ย [เลสโก สุดคุ้มตัวพ่อ] 4D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง

วันที่2     หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่3     ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ตั้นสุ่ย – ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – ตั้นสุ่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่4     วัดหลงซาน – วัดเป่าอัน – ร้านพายสับปะรด – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม บินหรู อยู่ดี พักโรงแรม 4 ดาว เช็คอินสถานที่สุดฮิต ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน
 • ถนนLove land , ซีเหมืนติง , ซื่อหลินไนท์มาร์เกต
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 29 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 China Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด LION191730

ทัวร์ไต้หวัน ถูก ถูก 4วัน 3คืน ( VW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ – สนามบินบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองไทจง – ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – MITSUI OUTLET

วันที่2     ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดซีเหมินติง

วันที่3     เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต     

วันที่4     ไทจง – ร้านไอศกรีม MIYAHARA - สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง ตลาดฟงเจี่ย และ MITSUI OUTLET ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG เถาหยวน 2 คืน พักไทจง1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ
 • ตลาดซีเหมินติง ตลาดฟงเจี่ย และ MITSUI OUTLET
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 27 ต.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,555
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 62 โปรแกรม