วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์รัสเซีย 77 พีเรียดจาก จาก 13 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190466

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่2      สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 

วันที่3      เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่4      พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่5      สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) 

วันที่6      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสความงดงาม มหาวิหาร เซนต์บราซิล, ซาร์กอส, โบสถ์ทรีนีตี้, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว, จตุรัสแดง, พระราชวังเคลมลิน,
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ถนนอารบัต
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 10 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
29,999
ทัวร์โค๊ด LION190801

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี 6D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่2     ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

วันที่3     เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค         

วันที่4     เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย    

วันที่5     เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่6     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีทั่วกรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย
 • ตลาดอิสไมโลโว่
เดินทางช่วง
14 ก.ย. - 10 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
33,999
ทัวร์โค๊ด LION190802

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม เลสโก ช็อคโกแลตปั่น 6D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่2     ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์          

วันที่3     เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค         

วันที่4     เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย       

วันที่5     เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่6      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวรัสเซียง่ายๆสบายกระเป๋า เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย
 • ตลาดอิสไมโลโว่
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 17 พ.ย. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
20 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
33,999
ทัวร์โค๊ด LION190351

ทัวร์รัสเซีย Russia Super Moscow รัสเซีย มอสโคว์ 6D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี

วันที่2      ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี -ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม –สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต

วันที่3      เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด - โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - IZMAILOVO MARKET

วันที่4      พระราชวังเครมลิน  - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  - เนินเขาสแปร์โรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

วันที่5      ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี

วันที่6      ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา, ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย, ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล, ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก, ถ่ายรูปกับสแปร์โรว์ฮิล และมหาวิทยาลัยที่หลายๆคนใฝ่ฝัน ‘Moscow University’
 • ถนนอารบัต ย่านการค้าชื่อดังของมอสโคว์
เดินทางช่วง
24 ก.ค. - 29 ก.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
38,888
ทัวร์โค๊ด LION191049

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6D4N (IT)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์

วันที่2      กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์

วันที่3      มอสโคว์ – SAPSAN TRAIN – พระราชวังแคทเธอรีน – OUTLET VILLAGE PULKOVO

วันที่4      พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด – มหาวิหารเซนต์แซค

วันที่5      ท่าอากาศยานปูลโกโว– ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (เปลี่ยนเครื่อง) 

วันที่6      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์, นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์, เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน, เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAN, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก, ถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค, ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม
 • Outlet Village Pulkovo
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 19 ธ.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
14 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
 Air Astana
เริ่มต้น
42,888
ทัวร์โค๊ด LION190721

ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 8D5N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท

วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส

วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ

วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว

วันที่หก พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส

วันที่เจ็ด มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-พระราชวังเครมลิน-รัสเซียนเซอร์คัส-ล่องรืเอและชมละครสัตว์
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-พระราชวังเครมลิน-รัสเซียนเซอร์คัส-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อน--ล่องรืเอและชมละครสัตว์
เดินทางช่วง
23 ก.ค. - 26 ต.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
6 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
10 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
49,900
ทัวร์โค๊ด LION190769

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรย์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ• สนามบินนานาชาติโดฮา• สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว• Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์

วันที่สาม พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์• จตัุรัสแดง• มหาวิหารเซนต์บาซิล• ช้อปปิ้ ง
ห้าง GUM• มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS

วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย• หอส่ งสัญญาณโทรทัศน์Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว• ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่ห้า สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train –เมืองเซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก-พระราชวงัฤดูหนาว
โบสถ์หยดเลือด

วันที่หก วิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปี เตอร์และปอล – พระราชวงัฤดูร้อนหรือพระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ

วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – ช้อปปิ้ งเอาท์เลต วิลเลจ – สนามบินพัลโคโว
เซนต์ปี เตอร์เบิร์ก

วันที่แปด สนามบินโดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์-ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์-ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว-ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์-ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์-ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์-ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชอปปิง Outlet Pulkovo Village
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์-ตลาดอิสไมโลโว่-ตลาดอิสไมโลโว่-เที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show-พระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 30 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Qatar Airways
เริ่มต้น
52,900
ทัวร์โค๊ด LION190751

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ Russia มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว • Arabat Streetยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์

วันที่สาม พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง• มหาวิหารเซนต์บาซิล• ช้อปปิ้งห้าง GUM• มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS

วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว • ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่ห้า สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Trainเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว

วันที่หก วิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟโบสถ์หยดเลือด

วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ – สนามบินพัลโคโวเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

วันที่แปด สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมพระราชวังฤดูร้อน-พระราชวังฤดูหนาว-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังแคทเธอรีน-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังฤดูร้อน-พระราชวังฤดูหนาว-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังแคทเธอรีน-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เดินทางช่วง
18 ก.ค. - 26 ก.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
6 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
3 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
55,900
ทัวร์โค๊ด LION190638

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก[เลสโก ไฮไลท์คนเดิม] 7วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์

วันที่สอง เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล

วันที่สาม เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้

วันที่สี่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์

วันที่ห้า เมืองมอสโคว์ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต

วันที่หก เมืองมอสโคว์ – สวนซายาร์ดเย- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

 

 

 

วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่มอสโคว์-สัมผัสบรรยากาศรถไฟด่วน SAPSAN
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่อินเตอร์
 • พระราชวังเครมลิน-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ช๊อปปิ้งห้างกุม-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์-ช๊อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
เดินทางช่วง
14 ส.ค. - 10 ก.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
56,999
ทัวร์โค๊ด LION190819

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี 7D5N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์  ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์

วันที่2     เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล           

วันที่่3     เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ 

วันที่4     เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์

วันที่5     เมืองมอสโคว์ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – ถนนอารบัต – การแสดงละครสัตว์

วันที่6      เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่7     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่มอสโคว์ ถ่ายรูปเชคอินกับบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี นั่งรถไฟด่วนSapsan พักโรงแรมระดับ4ดาว บุฟเฟ่ต์นานาชาติโรงแรม 5 ดาว กิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก เที่ยว2เมืองมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์ สะสมไมล์ได้สูงสุด 50%
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์อินเตอร์ โรงแรม 5 ดาว
 • ถนนเนฟสกี้
เดินทางช่วง
11 ก.ย. - 22 ต.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
57,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม