วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์รัสเซีย 108 พีเรียดจาก จาก 17 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190709

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวฟิน บาห์เรน รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 7 วัน 4 คืน ( FT )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – กรุงมอสโคว์

วันที่2     มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต Arbat Street

วันที่3     จุดชมวิวสแปโรฮิลล์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์ทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่4     มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ – อนุสรณ์สถาน เลนิน – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม

วันที่5     มอสโคว์ – บาห์เรน

วันที่6     มัสยิดกลาง Al Fateh – ป้อมปราการบาห์เรน – ผ่านชม Bahrain World Trade Center – ตลาดพื้นเมือง Manama Souq – บาห์เรน – ประเทศไทย

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง โบสถ์อัสสัมชัญ พระราชวังเครมลิน มัสยิดกลาง ป้อมปราการบาห์เรน ประตูสู่บาห์เรน
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ตลาดอิสไมโลโว่ ห้างสรรพสินค้ากุม
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 28 ก.ย. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
16 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
14 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
 PC Air
เริ่มต้น
27,990
ทัวร์โค๊ด LION190466

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่2      สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 

วันที่3      เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่4      พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่5      สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) 

วันที่6      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสความงดงาม มหาวิหาร เซนต์บราซิล, ซาร์กอส, โบสถ์ทรีนีตี้, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว, จตุรัสแดง, พระราชวังเคลมลิน,
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ถนนอารบัต
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. - 10 ต.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
8 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
27,999
ทัวร์โค๊ด LION190726

ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow 6D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์

วันที่สาม จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park

วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์

วันที่ห้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท

วันที่หก ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสระ 3 ชั่วโมง ที่สวน Zaryyadye Parkและจตุรัสแดง-วิหารเซนต์บราซิล-ตลาดอิสมายลอฟสกี้
 • สวน Zaryyadye Park-จตุรัสแดง-วิหารเซนต์บราซิล-ตลาดอิสมายลอฟสกี้-พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อัสสัมชัญ
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 26 มิ.ย. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
4 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
29,900
ทัวร์โค๊ด LION181443

ทัวร์รัวเซีย GOOD DEAL RUSSIA 6D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 2      ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต

วันที่ 3      เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์  - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่         

วันที่ 4      เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

วันที่ 5      เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 6      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย         

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว์ - ซากอร์ส สายการบิน 5 ดาว เที่ยวรัสเซียง่ายๆ สบายกระเป๋า
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
เดินทางช่วง
23 พ.ค. - 16 มิ.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
11 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
32,999
ทัวร์โค๊ด LION190802

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม เลสโก ช็อคโกแลตปั่น 6D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่2     ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์          

วันที่3     เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค         

วันที่4     เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย       

วันที่5     เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่6      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวรัสเซียง่ายๆสบายกระเป๋า เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย
 • ตลาดอิสไมโลโว่
เดินทางช่วง
2 ก.ค. - 17 พ.ย. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
33,999
ทัวร์โค๊ด LION190801

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี 6D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่2     ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

วันที่3     เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค         

วันที่4     เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย    

วันที่5     เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่6     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีทั่วกรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย
 • ตลาดอิสไมโลโว่
เดินทางช่วง
14 ก.ย. - 10 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
33,999
ทัวร์โค๊ด LION190351

ทัวร์รัสเซีย Russia Super Moscow รัสเซีย มอสโคว์ 6D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี

วันที่2      ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี -ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม –สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต

วันที่3      เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด - โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - IZMAILOVO MARKET

วันที่4      พระราชวังเครมลิน  - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  - เนินเขาสแปร์โรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

วันที่5      ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี

วันที่6      ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา, ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย, ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล, ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก, ถ่ายรูปกับสแปร์โรว์ฮิล และมหาวิทยาลัยที่หลายๆคนใฝ่ฝัน ‘Moscow University’
 • ถนนอารบัต ย่านการค้าชื่อดังของมอสโคว์
เดินทางช่วง
15 พ.ค. - 29 ก.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
36,888
ทัวร์โค๊ด LION181444

ทัวร์รัสเซีย ANGELA RUSSIA 7D4N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์           

วันที่ 2      ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต

วันที่ 3      เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่         

วันที่ 4      เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

วันที่ 5      เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์            - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม

วันที่ 6      เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 7      ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย       

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ รัสเซีย ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม เที่ยวรัสเซียแบบจัดเต็ม บินหรูสายการบินอันดับ 1 ของโลก
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ตลาดอิสไมโลโว่
เดินทางช่วง
15 พ.ค. - 3 ก.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
5 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
36,999
ทัวร์โค๊ด LION190468

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่2      สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 

วันที่3      เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่4      พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่5      รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน

วันที่6      พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ 

วันที่7      สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)

วันที่8      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เส้นทางสวย บินเข้ามอสโคว บินออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ย้อนทาง, มหาวิหารนักบุญไอแซค, พระราชวังฤดูร้อน, จตุรัสแดง, พระราชวังเคลมลิน
 • ถนนอารบัต, ตลาดอิสไมโลโว่
เดินทางช่วง
7 ต.ค. - 14 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
41,999
ทัวร์โค๊ด LION180105

ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8D5N EY

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
3 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
48,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 17 โปรแกรม