วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ฟิลิปปินส์ 14 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION191281

ทัวร์ฟิลิปปินส์ Have Fun เซบู 4D2N ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1.    กรุงเทพฯ

วันที่ 2     เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ - หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต –  Blood Compact Shire - เกาะเซบู

วันที่ 3     Free Day (อิสระเต็มวัน) Option 1 : ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน Option 2 : ว่ายน้ำชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน

วันที่ 4.    กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปปิ้งห้าง SM Mall-กรุงเทพฯ

  • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ เกาะโบโฮล The Chocolate Hills ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ บ้านโบราณ Yap-San Diego อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู อิสระ 1 วัน
  • ช้อปปิ้งห้าง SM Mall
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 10 ธ.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
 Philippine Airlines
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด LION191119

ทัวร์ฟิลิปปินส์ ALOHA CEBU 5 วัน 2 คืน ( HN )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ-เซบู

วันที่2      เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค-เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู

วันที่3     เซบู–ออสล๊อบ–ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ–น้ำตก Tumalog Falls -เซบู

วันที่4     เซบู–ป้อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้ นิโน-วัด TAOIST –อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู-ช้อปปิ้งห้าง SM Mall        

วันที่5     กรุงเทพฯ

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ เกาะโบโฮล ผ่านชม Balayon Church ลิงทราเซีย หมู่บ้านโลบ๊อค ล่องเรือนินช็อคโกแลต Blood Compact Shire เกาะเซบู ออสล๊อบว่ายน้ำดูฉลามวาฬ น้ำตก Tumalog Falls โบสถ์ซานโต้ นิโน ป้อมปราการซานเปโดร-วัด TAOIST อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู ช้อปปิ้งห้าง SM Mal
  • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
  • ช้อปปิ้งห้าง SM Mal
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Philippine Airlines
เริ่มต้น
17,900