วัน-เวลาทำการ จันทร์ - วันเสาร์ 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 285 พีเรียดจาก จาก 26 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION180719

ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR 1D

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน-สนามบิน

 • ไฮไลท์ ย่างกุ้ง ไหว้พระ5วัดดัง
 • อาหารจานเด่น สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 28 มี.ค. 62 (20 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
 • 6 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
  7 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
  11 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
  12 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
  14 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  18 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
  19 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
  20 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
  21 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
  25 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
  26 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
  27 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
  28 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
3,678
ทัวร์โค๊ด LION190022

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 DAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • ไฮไลท์ วันเดียวก็เที่ยวพม่าได้ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร “เทพทันใจ” ชม “พระนอนตาหวาน” สวยงามที่สุดในพม่า
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 26 ก.พ. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
3,773
ทัวร์โค๊ด LION181119

ทัวร์พม่่า Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1D

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ    

 • ไฮไลท์ ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์, ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน, สักการะ พระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน, สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี
 • อาหารจานเด่น อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 26 มี.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
5 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
4,999
ทัวร์โค๊ด LION181433

ทัวร์พม่า FIVE STAR MYANMAR 2D1N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -          หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2      เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

 

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ 9 วัด
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา
 • ตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 26 มี.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค๊ด LION181432

ทัวร์พม่า ทันใจ…YANGON 2D1N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -          หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2      เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

 

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา
 • ตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 31 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
9 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,599
ทัวร์โค๊ด LION181431

ทัวร์พม่า สุขใจ…MYANMAR 2D1N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2ิ      เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

 

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ย่างกุ้ง หงสาวดี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 10 มี.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
8,599
ทัวร์โค๊ด LION190020

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังหลวง – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอ – ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  ดูดวงกับหมอดูชาวพม่า 

วันที่2      เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – เมืองมินกุน – เจดีย์มินกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – เมืองมัณฑะเลย์

วันที่3      พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี– สนามบินมัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้สักอูเบ็ง ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชมทัชมาฮาลแห่งพม่า ที่นี่ที่เดียว เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์
 • พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 25 ก.พ. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION181361

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี 3 วัน 2 คืน เปิดตัวซุปตาร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานมิงกาลาดง-ย่างกุ้ง-สิเรียม                 พระเจดีย์เยเลพญา-เจดีย์ไจ๊เข้า-สิเรียม-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2      ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา

วันที่ 3      เจดีย์โบตะทาวน์-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ตลาดสก็อต-ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 29 เม.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION181131

ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม FD

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

วันที่ 2      พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง

วันที่ 3      มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจองวัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ

 

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสมนเสน่ห์เมืองพุกาม
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 29 เม.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
6 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,900
ทัวร์โค๊ด LION190144

ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่่2      พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่3      เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ย่างกุ้ง, พระนอนตาหวาน, พระมหาเจดีย์มุเตา, พระธาตุอินทร์แขวน, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, หงสาวดี, พระราชวังบุเรงนอง, พระ4ทิศ, ไจ๊ปุ่น
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่่น้ำ ,ชาบูซีฟู้ด ,บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 23 ก.ย. 62 (90 ช่วงวันเดินทาง)
1 เม.ย. 62 - 3 เม.ย. 62
2 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62
3 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62
4 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
6 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
 • 7 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62
  18 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62
  19 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62
  20 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
  21 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
  22 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62
  23 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62
  24 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62
  25 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62
  26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
  27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
  28 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
  29 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
  30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
  1 พ.ค. 62 - 3 พ.ค. 62
  2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62
  3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
  4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
  5 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62
  6 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
  7 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62
  8 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62
  9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
  10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
  11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
  12 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
  13 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
  14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62
  15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
  16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
  17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
  18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
  19 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
  23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
  24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
  25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
  30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
  31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
  7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
  8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
  14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
  15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
  21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
  28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
  5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (84) ซ่อน
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
10,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 26 โปรแกรม