วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 365 พีเรียดจาก จาก 26 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190527

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-พระหินอ่อน-สนามบิน

 • ไฮไลท์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนเจษทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี วัดบารมี พระหินอ่อน
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อด
เดินทางช่วง
23 พ.ค. - 26 ก.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
20 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,990
ทัวร์โค๊ด LION190318

ทัวร์พม่า HASHTAG อิ่มบุญ พม่า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2      เจดีย์โบตาทาวน์  – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก๊อต

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ตลาดสก๊อต
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร , กุ้งแม่น้ำเผา
 • นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์โบตาทาวน์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระราชวังบุเรงนอง
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 30 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
30 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
11 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
16 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
17 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
8 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
6,996
ทัวร์โค๊ด LION190535

ทัวร์พม่า WOW MYANMAR 2D1N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่2     ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน - สนามบิน

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันสูงสุดของชาวพม่า พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรสิ่งศักดิ์ ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาวน์ ตามรอยพระนเรศวรสู่พระราชวังบุเรงนอง
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ชาบู เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
เดินทางช่วง
19 พ.ค. - 12 ส.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
19 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด LION190517

ทัวร์พม่า เฟี่ยวฟ้าว MYANMAR 2D1N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง –พระธาตุอินทร์แขวน (รวมค่ากระเช้าขึ้นพระธาตุ 1 เที่ยว)

วันที่2     พระธาตุอินทร์แขวน – วัดพระไฝเลื่อน – หงสาวดี – วัดไจ๊ทะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระพุทธรูป 4 ทิศ – สุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน (รวมค่ากระเช้าขึ้นพระธาตุ 1 เที่ยว) พระธาตุอินทร์แขวน วัดพระไฝเลื่อน หงสาวดี วัดไจ๊ทะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธรูป 4 ทิศ
 • อาหารจานเด่น กุ้งเผาหงสา
เดินทางช่วง
19 พ.ค. - 12 ส.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
19 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
8,499
ทัวร์โค๊ด LION190144

ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่่2      พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่3      เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ย่างกุ้ง, พระนอนตาหวาน, พระมหาเจดีย์มุเตา, พระธาตุอินทร์แขวน, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, หงสาวดี, พระราชวังบุเรงนอง, พระ4ทิศ, ไจ๊ปุ่น
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่่น้ำ ,ชาบูซีฟู้ด ,บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 23 ก.ย. 62 (75 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
28 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
29 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
1 พ.ค. 62 - 3 พ.ค. 62
 • 2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62
  3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
  4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
  5 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62
  6 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
  7 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62
  8 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62
  9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
  10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
  11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
  12 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
  13 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
  14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62
  15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
  16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
  17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
  18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
  19 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
  23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
  24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
  25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
  30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
  31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
  7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
  8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
  14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
  15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
  21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
  28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
  5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (69) ซ่อน
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด LION181361

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี 3 วัน 2 คืน เปิดตัวซุปตาร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานมิงกาลาดง-ย่างกุ้ง-สิเรียม                 พระเจดีย์เยเลพญา-เจดีย์ไจ๊เข้า-สิเรียม-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2      ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา

วันที่ 3      เจดีย์โบตะทาวน์-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ตลาดสก็อต-ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
เดินทางช่วง
27 เม.ย. - 29 เม.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด LION190531

ทัวร์พม่า Vintage Myanmar 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง -  เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

วันที่2    หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่3    สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง –  พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

 

 

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) ดไจ้คะวาย พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ย่างกุ้ง พระนอนเจ๊าทัตจี ตลาดสก๊อต พระพุทธรูปหงาทัตจี
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ชาบู
 • ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 29 ก.ย. 62 (22 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
 • 22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด LION190518

ทัวร์พม่า HALLO MYANMAR 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง -  เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

วันที่2     หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่3     สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง –  พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 29 ก.ย. 62 (28 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
 • 17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
  18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
  24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
  25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62
  8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
  15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (22) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,555
ทัวร์โค๊ด LION181131

ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม FD

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

วันที่ 2      พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง

วันที่ 3      มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจองวัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ

 

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสมนเสน่ห์เมืองพุกาม
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
เดินทางช่วง
27 เม.ย. - 29 เม.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด LION181435

ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ

วันที่ 2      เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง

วันที่ 3      มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ ฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ
 • อาหารจานเด่น พิเศษ ! เมนูกุ้งแม่น้ำ
 • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์
เดินทางช่วง
27 เม.ย. - 12 ส.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 26 โปรแกรม