วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 620 พีเรียดจาก จาก 42 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION191165

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ ( OR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • ไฮไลท์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
 • อาหารจานเด่น ชาบู
 • ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
2 ก.ค. - 30 ก.ค. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.ค. 62 - 2 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62 - 3 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62
7 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
9 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,992
ทัวร์โค๊ด LION190529

ทัวร์พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน-สนามบิน

 • ไฮไลท์ พระมาหาเจดีย์ชเวดากอง เจดียืโบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระวิบ พระนานเจ๊าทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี พระหินอ่อน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
 • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 26 ก.ย. 62 (27 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62 - 3 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
 • 18 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
  24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
  25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
  31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
  1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
  7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
  8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
  14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
  15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
  21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
  28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
  4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (21) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
3,499
ทัวร์โค๊ด LION190527

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-พระหินอ่อน-สนามบิน

 • ไฮไลท์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนเจษทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี วัดบารมี พระหินอ่อน
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อด
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 26 ก.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,990
ทัวร์โค๊ด LION190730

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 4 วัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

กำหนดการ กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–ตลาดสก๊อต–          กรุงเทพฯ

 

 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ4 วัดดัง เจดีย์ชเวดากอง-วัดหงาทัตยี-หระนอนตาหวาน-เทพทันใจ
 • อาหารจานเด่น อิ่มกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
 • ไหว้พระ4 วัดดัง เจดีย์ชเวดากอง-วัดหงาทัตยี-หระนอนตาหวาน-เทพทันใจ
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 26 ก.ย. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
4 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4,499
ทัวร์โค๊ด LION191144

ทัวร์พม่า สุดฮา ย่างกุ้ง สิเรียม 5995 UB 2D1N ( OR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่2     พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ตลาดสก๊อต – ช้างเผือก – พระหินอ่อน – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มหาเจดีย์ชเวดากอง” 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพรนัตโบโบยี “เทพทันใจ+เทพกระซิบ” / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวสิเรียม “เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา” นมัสการพระอุปคุต,พระพุทธรูป 5 ต่อ
 • ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
25 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
 Myanmar National Airlines
เริ่มต้น
5,995
ทัวร์โค๊ด LION190993

ทัวร์พม่าไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน ( PR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล-จดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่2    ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดั่งใจปราถนา เจดีย์กาบาเอ พระพุทธรูปงาทัตจี พระนอนเจ๊าทัตจี เจดีย์ซูเล เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา วัดเอ็งดอยา วัดบารมี
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์ชาบู
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 13 ส.ค. 62 (23 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
24 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
1 ก.ค. 62 - 2 ก.ค. 62
 • 3 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62
  7 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  8 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
  10 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  15 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  21 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  22 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
  24 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
  28 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  29 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  31 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
  4 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  5 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
  7 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
  11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  12 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
6,299
ทัวร์โค๊ด LION191071

ทัวร์พม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง -วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2      เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต –ดอนเมือง 

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์กาบาเอ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
 • ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 12 ส.ค. 62 (16 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
7 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
เริ่มต้น
6,555
ทัวร์โค๊ด LION190777

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า 2 วัน 1 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่2     เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ 9 วัด ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า) พระลาภมุนี/พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี/เจดีย์มหาวิชยะ/พระนอนตาหวาน/งาทัตจี/เจดีย์กาบาเอ/วัดบารมี ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
 • อาหารจานเด่น ชาบู
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
 Myanmar National Airlines
เริ่มต้น
6,776
ทัวร์โค๊ด LION191164

ทัวร์พม่า ย่างกุั้ง ไหว้พระ 9 วัด 2D1N ( OR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

วันที่2     เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ + เทพกระซิบ – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า พระลาภมุนี พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เจดีย์มหาวิชยะ พระนอนตาหวาน งาทัตจี เจดีย์กาบาเอ วัดบารมี ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์
 • อาหารจานเด่น ชาบู
เดินทางช่วง
17 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
6,776
ทัวร์โค๊ด LION191073

ทัวร์พม่า Premium Myanmar ไหว้พระ 9 วัด 2D1N (OR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่2      เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พระลาภมุนี, พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี, เจดีย์มหาวิชยะ, พระนอนตาหวาน, งาทัตจี, เจดีย์กาบาเอ, วัดบารมี, 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า, ขอพร นัตโบโบจี (เทพทันใจ), อะมาดอว์เมี๊ยะ (เทพกระซิบ)
 • อาหารจานเด่น อาหารภัตตาคาร
 • ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือ ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
13 ก.ค. - 1 ก.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
 Myanmar National Airlines
เริ่มต้น
6,996
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 42 โปรแกรม