วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 55 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION200350

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ]

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก        กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่สอง     พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง

วันที่สาม     เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีญ์กลางน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นฑระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู
 • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 30 ส.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
 Alexandria Airlines
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด LION200284

ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N (CU)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-คิ้มปูนแคมป์-พระธาตุอินแขวน

วันที่2      พระธาตุอินแขวน-คิ้มปูนแคมป์-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ชเวตาเลียว-เจดีย์โบตาทาวน์(เทพทันใจ-เทพกระซิบ)-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่3      ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก็อต-ปางช้างเผือก-พระหินอ่อน-กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะพระธาตุอินแขวน, นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ขอพรเทพทันใจ, เทพกระซิบ
 • อาหารจานเด่น สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, กุ้งแม่น้ำเผา, บุฟเฟ่ต์ชาบู, ชาบู
 • ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 12 ก.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
13 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
10 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63
เริ่มต้น
10,900
ทัวร์โค๊ด LION192316

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3D2N (ZE)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 15 พ.ย. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
 • 28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
  9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
  30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
  6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
  13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (12) ซ่อน
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด LION192328

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์

วันที่2     เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี

วันที่3     พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม

วันที่4     ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
 • อาหารจานเด่น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 16 พ.ย. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
 • 25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
  9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63
  15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63
  23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
  29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
  30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
  5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
  6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
  12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
  13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (12) ซ่อน
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด LION200162

ทัวร์พม่า เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4D3N ( GO )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์

วันที่2     มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พุกาม-นั่งรถม้าชมเมืองเก่า-วัดอนันดา-วัดติโลมินโล-จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat

วันที่3     พุกาม-วัดสัพพัญญู-วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ชเวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮิลล์

วันที่4     มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน -  พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์  มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี สะพานไม้อูเบ็ง พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม ระฆังยักษ์มิงกุน
 • อาหารจานเด่น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 31 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
21 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
28 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
19,900