วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 768 พีเรียดจาก จาก 52 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION191617

ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55)

 • ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ 5 วัด เจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี วัดพระหินอ่อน
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
 • ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 27 ต.ค. 62 (39 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
 • 30 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
  31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
  4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
  8 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
  15 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
  22 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
  29 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  1 ต.ค. 62 - 1 ต.ค. 62
  2 ต.ค. 62 - 2 ต.ค. 62
  3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
  6 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  8 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
  10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
  13 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  24 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  27 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (33) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,988
ทัวร์โค๊ด LION191503

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 2992 ( OR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
 • อาหารจานเด่น ชาบู
 • ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 29 ส.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,992
ทัวร์โค๊ด LION190529

ทัวร์พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน-สนามบิน

 • ไฮไลท์ พระมาหาเจดีย์ชเวดากอง เจดียืโบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระวิบ พระนานเจ๊าทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี พระหินอ่อน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
 • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ก.ย. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
3,499
ทัวร์โค๊ด LION191723

ทัวร์พม่า PROMYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบ จบวันเดียว ( JW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-พระหินอ่อนสนามบินดอนเมือง  

 • ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
 • ไฮไลท์ ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ขอพรวัดบารมี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต
 • อาหารจานเด่น HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น
 • ช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 (60 ช่วงวันเดินทาง)
4 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 • 26 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  27 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  1 พ.ย. 62 - 1 พ.ย. 62
  3 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
  30 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  10 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  30 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  31 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  11 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  26 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
  1 ก.พ. 63 - 1 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (54) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,899
ทัวร์โค๊ด LION191724

ทัวร์พม่า PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1 วัน ( JW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
 • ไฮไลท์ ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
 • อาหารจานเด่น HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น
 • ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 (61 ช่วงวันเดินทาง)
4 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 • 26 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  27 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  1 พ.ย. 62 - 1 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 2 พ.ย. 62
  3 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
  30 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  10 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  30 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  31 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  11 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  26 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
  1 ก.พ. 63 - 1 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (55) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,899
ทัวร์โค๊ด LION190527

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-พระหินอ่อน-สนามบิน

 • ไฮไลท์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนเจษทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี วัดบารมี พระหินอ่อน
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อด
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,990
ทัวร์โค๊ด LION190730

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 4 วัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

กำหนดการ กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–ตลาดสก๊อต–          กรุงเทพฯ

 

 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ4 วัดดัง เจดีย์ชเวดากอง-วัดหงาทัตยี-หระนอนตาหวาน-เทพทันใจ
 • อาหารจานเด่น อิ่มกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
 • ไหว้พระ4 วัดดัง เจดีย์ชเวดากอง-วัดหงาทัตยี-หระนอนตาหวาน-เทพทันใจ
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 26 ก.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4,499
ทัวร์โค๊ด LION191501

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2D1N พักหรู 5ดาว ( OR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี –เจดีย์มหาวิชยะ – พระนอนตาหวาน – วัดพระทอง – มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

วันที่2     เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ + เทพกระซิบ – วัดงาทัตจี – เจดีย์ไจ๊กะส่าน– วัดบารมี – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า พระลาภมุนี เจตุนพญาเจดีย์มหาวิชยะ พระนอนตาหวาน งาทัตจี เจดีย์ไจ๊กะส่าน วัดบารมี ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์
 • อาหารจานเด่น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางช่วง
31 ส.ค. - 29 ก.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
31 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
5,995
ทัวร์โค๊ด LION191621

ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1       กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง

วันที่2      เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง)-(DD4239 : 21.00-22.55) 

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
23 ส.ค. - 3 พ.ย. 62 (22 ช่วงวันเดินทาง)
23 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
 • 7 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  3 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
  2 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
6,555
ทัวร์โค๊ด LION191073

ทัวร์พม่า Premium Myanmar ไหว้พระ 9 วัด 2D1N (OR)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่2      เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พระลาภมุนี, พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี, เจดีย์มหาวิชยะ, พระนอนตาหวาน, งาทัตจี, เจดีย์กาบาเอ, วัดบารมี, 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า, ขอพร นัตโบโบจี (เทพทันใจ), อะมาดอว์เมี๊ยะ (เทพกระซิบ)
 • อาหารจานเด่น อาหารภัตตาคาร
 • ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือ ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
24 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
 Myanmar National Airlines
เริ่มต้น
6,996
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 52 โปรแกรม