วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย 24 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190070

ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA 3D2N by (MH) JAN-JUN 2019

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์

วันที่ 2      คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่ 3      วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ   

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค๊ด LION180026

ทัวร์มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดถ้ำบาตู-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-กัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้งMotsuiOutlet
 • อาหารจานเด่น รับประทานอาหารที่เก็นติ้ง
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เดินทางช่วง
27 เม.ย. - 27 พ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด LION190461

ทัวร์มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1  สนามบินกัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์

วันที่ 2  กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่ 3 วัดถ้ำบาตู-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-กัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้งMotsuiOutlet-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา เก็นติ้งไฮแลนด์ ช้อปปิ้งMotsuiOutlet
 • วัดถ้ำบาตู - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - กัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งMotsuiOutlet
เดินทางช่วง
27 เม.ย. - 27 พ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด LION190071

ทัวร์มาเลเซีย Superb Hilight of Malaysia 4 Days

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง

วันที่ 2      ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์

วันที่ 3      คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หาดใหญ่-ปีนัง-คาเมรอน ไฮแลนด์-เก็นติ้ง ไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 22 พ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999