วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์มาเก๊า 121 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190508

ทัวร์ฮ่องกง เบ๊าเบา มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มาเก๊า ข้ามด่านจูไห่ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ หวี่หนี่ ถนนคู่รัก เดินทางสู่เซินเจิ้น วัดกวนอู หมู่บ้านฮอลแลนด์+พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น เดินทางสู่จูไห่ มาเก๊า โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล จัตุรัสเซนาโด้ The Parisian Macao The Venetian
 • อาหารจานเด่น เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
 • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
เดินทางช่วง
13 พ.ค. - 8 พ.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
13 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
3 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค๊ด LION190271

ทัวร์มาเก๊า So Hot 3วัน2คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น

วันที่ 2      เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-จูไห่

วันที่ 3      จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ตลาดตงเหมิน
เดินทางช่วง
3 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
7,888
ทัวร์โค๊ด LION190275

ทัวร์มาเก๊า SUMMER IN MACAO 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น

วันที่ 2      เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่

วันที่ 3      จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ

 

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
 • อาหารจานเด่น เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง
 • หลอหวู่มอลล์
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 19 พ.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
29 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
เริ่มต้น
7,900
ทัวร์โค๊ด LION190509

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ดอนเมือง – มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนมพื้นเมือง – โบสถ์เซนต์ปอลล์ — เชนาโด้สแควร์ - The Parisian - The Venetian - จูไห่

วันที่2     จูไห่ – สะพานสีจิ้นผิง(สะพานเปิดใหม่ที่ยาวที่สุดในโลก) –ฮ่องกง- วัดแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน-จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน - จูไห่

วันที่3      จูไห่ - หวี่หนี่ – ถนนคู่รัก – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งกงเป่ย – มาเก๊า - ดอนเมือง

 

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม ร้านขนมพื้นเมือง โบสถ์เซนต์ปอลล์ เชนาโด้สแควร์ The Parisian The Venetian สะพานสีจิ้นผิง (สะพานเปิดใหม่ที่ยาวที่สุดในโลก) ฮ่องกง วัดแม่กวนอิมฮองฮำ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน จิวเวอรี่ ช้อปปิ้งนาธาน หวี่หนี่ ถนนคู่รัก วัดผู่โถว ช้อปปิ้งกงเป่ย
 • อาหารจานเด่น เป่าฮื้อ + ไวน์แดง
 • ช้อปปิ้งนาธาน, ช้อปปิ้งกงเป่ย
เดินทางช่วง
13 พ.ค. - 8 ก.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
13 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
3 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,977
ทัวร์โค๊ด LION190134

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง-มาเก๊า-รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์พอลTHE VENETIAN-จู่ไห่

วันที่2      จู่ไห่-ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-จูไห่

วันที่3      ถนนคู่รัก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่โถว-ตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ฮ่องกง - จูไห่ – มาเก๊า, ชมวิวแบบ 360องศา อ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์, ยุโรปใจกลางเอเชีย วิหารเซนต์พอล THE VENETIAN, ขอพร วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) วัดผู่โถว, ถนนคู่รัก ชมสาวงาม “หวี่หนี่”
 • อาหารจานเด่น เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, อาหารโปรตุเกส
 • ถนนนาธาน, ตลาดกงเป่ย
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 28 เม.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค๊ด LION190343

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย 

วันที่2      จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น 

วันที่3      เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม 

วันที่4      เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะเจ้าพ่อแชกง เสริมดวงบารมี, ซากโบสถ์เซนต์ปอล
 • อาหารจานเด่น ห่านย่าง
 • ตลาดกงเป่ย, จิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 24 ก.ย. 62 (33 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 • 25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
  30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
  31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
  6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
  15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (27) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION190506

ทัวร์ฮ่องกง สะพานนี้ข้ามแล้วรวย 3D2N (MAY)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ศาลเจ้านาจา – วัดเปากง – The Parisian – The Venetian – New ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เกาะฮ่องกง

วันที่2     ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – วัดหลินฟ้า (วังดอกบัว) – วัดหม่านโหม่ว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – จิบกาแฟชมวิว Sky100 ตึก ICC – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – The Symphony Of Light

วันที่3     ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – ร้านหยก  - New ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก  มาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง “SKY 100” ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่มาเก๊าและฮ่องกง
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เดินทางช่วง
3 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
6 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION190373

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้วรวย 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ศาลเจ้านาจา – วัดเปากง – The Parisian – The Venetian – New ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - เกาะฮ่องกง

วันที่2     ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – วัดหลินฟ้า (วังดอกบัว) – วัดหม่านโหม่ว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – จิบกาแฟชมวิว Sky100 ตึก ICC – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – The Symphony Of Light

วันที่3     ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – ร้านหยก  - New ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - มาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
28 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
29 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
10,901
ทัวร์โค๊ด LION190437

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น

วันที่2      เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา – หมู่บ้านลี่เจียง – หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่ 

วันที่3      เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า  – เมืองจูไห่

วันที่4      เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก– Avenue of star - ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบ 4 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า, วัดแชกง, ซากโบสถ์เซนต์ปอล, สาวงามจูไห่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ Avenue of Stars, วัดอาม่า
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง, เมนูเป่าฮื้อ
 • หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์
เดินทางช่วง
11 พ.ค. - 22 ต.ค. 62 (20 ช่วงวันเดินทาง)
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
 • 6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Egyptair
เริ่มต้น
11,989
ทัวร์โค๊ด LION180689

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1       กรุงเทพฯ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่

วันที่2       ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค

วันที่3      วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่

วันที่4      เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

 

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โบสถ์เซนต์ปอล เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เดอะเวเนเซี่ยน จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สวนหยวนหมิง วัดผู่โถว SPLENDID OF CHINA - ช้อปปิ้งหลอวู่ วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนนาธาน
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
 • ถนนนาธาน, ช้อปปิ้งหลอวู่
เดินทางช่วง
9 พ.ค. - 26 พ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม