วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์มาเก๊า 141 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190508

ทัวร์ฮ่องกง เบ๊าเบา มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มาเก๊า ข้ามด่านจูไห่ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ หวี่หนี่ ถนนคู่รัก เดินทางสู่เซินเจิ้น วัดกวนอู หมู่บ้านฮอลแลนด์+พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น เดินทางสู่จูไห่ มาเก๊า โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล จัตุรัสเซนาโด้ The Parisian Macao The Venetian
 • อาหารจานเด่น เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
 • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 8 พ.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
4,999
ทัวร์โค๊ด LION191037

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน 3 วัน 2 คืน ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า(สนามบินมาเก๊า) (FD760: 06.35-10.15)-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน-จูไห่- เซินเจิ้น

วันที่2     เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-จูไห่

วันที่3     จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า(สนามบินมาเก๊า)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(FD763 : 14.15-16.10)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน ถนนคู่รักจูไห่ ช้อปปิ้งตลาดตงเหมินเซินเจิ้น
 • อาหารจานเด่น เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
 • ช้อปปิ้งตลาดตงเหมินเซินเจิ้น
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 2 ก.ย. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
6,789
ทัวร์โค๊ด LION190509

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ดอนเมือง – มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนมพื้นเมือง – โบสถ์เซนต์ปอลล์ — เชนาโด้สแควร์ - The Parisian - The Venetian - จูไห่

วันที่2     จูไห่ – สะพานสีจิ้นผิง(สะพานเปิดใหม่ที่ยาวที่สุดในโลก) –ฮ่องกง- วัดแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน-จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน - จูไห่

วันที่3      จูไห่ - หวี่หนี่ – ถนนคู่รัก – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งกงเป่ย – มาเก๊า - ดอนเมือง

 

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม ร้านขนมพื้นเมือง โบสถ์เซนต์ปอลล์ เชนาโด้สแควร์ The Parisian The Venetian สะพานสีจิ้นผิง (สะพานเปิดใหม่ที่ยาวที่สุดในโลก) ฮ่องกง วัดแม่กวนอิมฮองฮำ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน จิวเวอรี่ ช้อปปิ้งนาธาน หวี่หนี่ ถนนคู่รัก วัดผู่โถว ช้อปปิ้งกงเป่ย
 • อาหารจานเด่น เป่าฮื้อ + ไวน์แดง
 • ช้อปปิ้งนาธาน, ช้อปปิ้งกงเป่ย
เดินทางช่วง
16 ส.ค. - 8 ก.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,977
ทัวร์โค๊ด LION191036

ทัวร์มาเก๊า ตะลอนเที่ยว มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า(สนามบินนานาชาติมาเก๊า) ( FD762 : 10.20-13.45)-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล- เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่

วันที่2     จูไห่-เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)

วันที่3    เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ถนนนาธาน-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ 

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน ชิมขนมทาร์ตไข่ ช้อปปิ้งหล่อหวู่ วัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งหล่อหวู่, ถนนนาธาน
เดินทางช่วง
10 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,555
ทัวร์โค๊ด LION190640

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จู่ไห่ Hongkong Summer Sale 2019 3D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์พอล-เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - จู่ไห่

วันที่2      จู่ไห่-ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-จูไห่

วันที่3      ถนนคู่รัก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่โถว-ตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ Hongkong Summer Sale 2019:เทศกาลลดราคาสินค้าทั้งเกาะ70-80% ,นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า, ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า, วิหารเซนต์พอล, ชมวิวแบบ 360องศา, อ่าววิคตอเรีย, หาดรีพัสเบย์, ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน), วัดผู่โถว
 • อาหารจานเด่น เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง, อาหารโปรตุเกส
 • ถนนนาธาน, ตลาดกงเป่ย
เดินทางช่วง
4 ก.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
7 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค๊ด LION190920

ทัวร์ฮ่องกง บริ้นส์ๆ มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ( OR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า New ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสู่เกาะฮ่องกง – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต

วันที่2     ฮ่องกง – วัดนาจา – วัดปักไท่ – เจ้าแม่ดอกไม้ทอง – วัดกวนอู – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ข้ามสะพานข้ามทะเลสู่มาเก๊า – OPTION SHOW  The House Of Dancing Water

วันที่3     มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดเจ้าแม่กวนอิม – The Parisian+ขึ้นหอไอเฟล – The Venetian – สนามบินมาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ขอพร เสริมดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง ของเกาะฮ่องกงและมาเก๊า ขึ้นหอคอย ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่มาเก๊าและฮ่องกง พัก มาเก๊า 1 คืน , ฮ่องกง 1 คืน
 • ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เดินทางช่วง
9 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
9,889
ทัวร์โค๊ด LION190343

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย 

วันที่2      จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น 

วันที่3      เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม 

วันที่4      เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะเจ้าพ่อแชกง เสริมดวงบารมี, ซากโบสถ์เซนต์ปอล
 • อาหารจานเด่น ห่านย่าง
 • ตลาดกงเป่ย, จิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 24 ก.ย. 62 (21 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
 • 27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION190778

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้วรวย 3D2N ( OR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ศาลเจ้านาจา – วัดเปากง – The Parisian – The Venetian – New ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เกาะฮ่องกง

วันที่2     ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – วัดหลินฟ้า (วังดอกบัว) – วัดหม่านโหม่ว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – จิบกาแฟชมวิว Sky100 ตึก ICC – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – The Symphony Of Light

วันที่3     ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – ร้านหยก  New ..สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก มาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เปิดใหม่ สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง “SKY 100” ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่มาเก๊าและฮ่องกง
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เดินทางช่วง
18 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
30 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION190437

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น

วันที่2      เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา – หมู่บ้านลี่เจียง – หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่ 

วันที่3      เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า  – เมืองจูไห่

วันที่4      เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก– Avenue of star - ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบ 4 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า, วัดแชกง, ซากโบสถ์เซนต์ปอล, สาวงามจูไห่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ Avenue of Stars, วัดอาม่า
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง, เมนูเป่าฮื้อ
 • หล่อหวู่ช้องปิ้งเซ็นเตอร์
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 22 ต.ค. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
11,989
ทัวร์โค๊ด LION191075

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่อ ง ก ง - เ ซิ น เ จิ้น

วันที่สอง เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหว่-ูจไูห่-สวนหยวนหมิง

วันที่สาม จไูห่-ถนนค่รูกั-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จไูห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

วันที่สี่ จไูห่-ฮ่องกง-นั ่งรถข้ามสะพานข้ามทะเล-ซิตี้ทวัร–์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อป ปิ้ง-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมและถ่ายรูปในสวนหยวนหมิงหยวน,ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Road,วิหารเซนต์ปอล ,เซนาโด้สแควร์
 • อาหารจานเด่น เป็ดย่าง,ห่านพะโล้
 • ช้อปปิ้งหลอหวู่,ตลาดกงเป่ย
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 10 พ.ย. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
12,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม