วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ลาว 5 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190134

ทัวร์ลาว สะบายดี..หลวงพระบาง 3D2N (IT)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาติภูษี - ตลาดมืด

วันที่2      ทำบุญตักบาตรตอนเช้า – ตลาดเช้า - วัดแสนสุขขาราม  - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี

วันที่3      พระราชวังหลวงพระบาง - สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินดอนเมือง

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ หลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว, ตักบาตรข้าวเหนียว, พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดแสนสุขขาราม, น้ำตกตาดกวางสี, ถ้ำติ่ง
  • ตลาดมืด, ตลาดเช้า
เดินทางช่วง
18 ก.ค. - 31 ส.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,888