วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์เกาหลี 1598 พีเรียดจาก จาก 71 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION192089

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN MAY 4D2N ( TRW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2    สนามบินเจจู  - ชมต้นฮงกาชินามู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา  

 วันที่3     ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดวอลจองรี

วันที่4     ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมต้นฮงกาชินามู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา ร้านน้ำมันสนเข็มแดง ชมดอกไฮเดรนเยีย หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ซอพจิโกจิ ยอดเขาซองซานอิลซุลบง ชายหาดวอลจองรี ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดนึ่ง
 • ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 3 มิ.ย. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
4 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
5 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
 • 7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
  11 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
  12 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
  18 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
  19 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
  25 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
  26 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
  30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  31 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
7,500
ทัวร์โค๊ด LION192075

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN APRIL 4D2N ( TRW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2     สนามบินเจจู  - ชมต้นฮงกาชินามู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา  

 วันที่3     ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดวอลจองรี

วันที่4     ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 

 • ระยะเวลา 4 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมต้นฮงกาชินามู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา ร้านน้ำมันสนเช็มแดง ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ซอพจิโกจิ ยอดเขาซองซานอิลซุลบง ชายหาดวอลจองรี ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดนึ่ง
 • ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
 • 19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
  20 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
  21 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
  22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
  27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
  28 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
  29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (12) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
8,300
ทัวร์โค๊ด LION192071

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN MARCH 4D2N ( TRW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2     สนามบินเจจู  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา

 วันที่3     ร้านน้ำมันสน  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  -ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

วันที่4     ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล้อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู - สนามบินเจจู -  สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ฮัลโหล คิตตี้ เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา ร้านน้ำมันสนเข็มแดง ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดกวางชิกิ ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร สะพานข้ามทะเลยงยอน ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเช
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดนึ่ง
 • ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
 • 7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
  30 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
  31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
8,400
ทัวร์โค๊ด LION191973

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN FEBRUARY 4D2N (TRW)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      สนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - โชว์กายกรรม  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค

วันที่3      ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

วันที่4      ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู – สนามบินเจจู – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน, โชว์กายกรรม, ภูเขาซองอัค, วัดซันบังโพมุนซา, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค, ร้านน้ำมันสนเข็มแดง, ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, ชายหาดกวางชิกิ, ยอดเขาซองซานอิลซุลบง, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน, ร้านค้าสมุนไพร, ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • อาหารจานเด่น บูลโกกิ
 • Duty Free
เดินทางช่วง
1 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 (29 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
3 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
 • 7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (23) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
9,000
ทัวร์โค๊ด LION192065

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 4D2N ( TRW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์

วันที่2     อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค -สวนส้มไร้เมล็ด   -ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา

วันที่3     ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ดอกทงแบค –ยอดเขาซองซาน อิลจูบง -ชายหาดกวางชิกิ –  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

วันที่4     ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน -ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี 

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา ร้านน้ำมันสนเข็มแดง ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ชายหาดกวางชิกิ หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (26 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
 • 12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
  16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
  17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
  18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
  23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
  24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62
  25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (20) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
9,200
ทัวร์โค๊ด LION192073

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 4D2N ( TRW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2     สนามบินเจจู  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา

 วันที่3    ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

วันที่4    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน   - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ฮัลโหล คิตตี้ เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา ร้านน้ำมันสนเข็มแดง ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดกวางชิกิ ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดนึ่ง
 • ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
28 มี.ค. - 15 เม.ย. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
30 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
 • 3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
  6 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
  7 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
  8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
  9 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (10) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
9,500
ทัวร์โค๊ด LION192067

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N ( TRW )

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา ร้านน้ำมันสนเข็มแดง ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดกวางชิกิ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ลอตเต้ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • อาหารจานเด่น ไก่อบซีอิ๊ว
 • ลอตเต้ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
1 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
 • 7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63
  8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  10 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
  12 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
  13 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
  14 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  20 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  22 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
  26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
  27 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
  28 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
  29 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63
  30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
9,600
ทัวร์โค๊ด LION192095

ทัวร์เกาหลี JEOLLADO&JEJU SPECIAL PROGRAM 5D3N ( TRW )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินอินชอน

วันที่2     หมู่บ้านชอนจู ฮันอก  - อุทยานแห่งชาติแนจังซาน  -  สนามบินนานาชาติเชจู

วันที่3     ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดวอลจองรี

วันที่4     ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - วัดซันบังซา  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  -ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศูนย์โสม

วันที่5     ป่าไผ่จุกนกวอน  - อุโมงค์ต้นสนเมตาเซโคเอีย  - หมู่บ้านฝรั่งเศสเมตา โพรวองซ์  - ถนนช้อปปิ้งชุงจาง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านชอนจู ฮันอก อุทยานแห่งชาติแนจังซาน ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ซอพจิโกจิ ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดวอลจองรี ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ วัดซันบังซา พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอางค์ ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน ศูนย์โสม ป่าไผ่จุกนกวอน อุโมงค์ต้นสนเมตาเซโคเอีย หมู่บ้านฝรั่งเศสเมตา โพรวองซ์ ถนนช้อปปิ้งชุงจาง
 • อาหารจานเด่น ชาบู
 • ถนนช้อปปิ้งชุงจาง
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 Jeju Air
เริ่มต้น
13,400
ทัวร์โค๊ด LION191288

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER'S SOUL 5D3N (WE)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่2      ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-เกาะนามิ-ปั่น RAIL BIKE

วันที่3      สะพานกระจก-อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PARK แทน**สตรอว์เบอรีฟาร์ม  I  วัดวาวูจองซา I ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+TRICK ART I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017

วันที่4      ศูนย์น้ำมันสนแดง-ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อก-ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE -ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน -DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) -ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน

วันที่5      NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)-DUTY FREE I คลองชองเกซอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะนามิ, ปั่น RAIL BIKE, สะพานกระจก, สตรอว์เบอรีฟาร์ม, วัดวาวูจองซา, ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+TRICK ART, สวนสนุก EVERLAND, สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017, ศูนย์น้ำมันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส, ศูนย์เวชสำอาง, ศูนย์สมุนไพร, พระราชวังชางด็อก
 • อาหารจานเด่น ดักคาลบี้, พุลโกกิ, บาร์บีคิวเกาหลี, ชาบู
 • DUTY FREE, เมียงดง, ทงแดมุน
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 62 - 4 เม.ย. 63 (117 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
 • 12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
  16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
  17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
  23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62
  24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
  31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
  1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
  2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
  3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
  4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
  5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
  6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63
  7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
  10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
  12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
  13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
  26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
  27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
  28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63
  29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
  1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
  29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
  30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
  31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (111) ซ่อน
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด LION192118

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SNOW & ICE FISHING 5D3N (HP)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      สนามบินอินชอน – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ลานสกี

วันที่3      ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย - ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - SEOULLO 7017

วันที่4      ศูนย์โสมเกาหลี –พลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – ย่านอีแด - หอคอยกรุงโซล (ไม่รวมลิฟท์)  - เมียงดง

วันที่5      สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

วันที่6      สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง, ลานสกี, ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล), สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ศูนย์สาหร่าย, ทำข้าวห่อสาหร่าย, สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก), SEOULLO 7017, ศูนย์โสมเกาหลี, พลอยแอมเมทิส, หอคอยกรุงโซลสมุนไพรฮอกเกนามู, ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง, ย่านฮงแด, ซุปเปอร์มาเก็ต
 • อาหารจานเด่น ไก่ตุ๋นโสม, ปลาย่างเตาถ่าน, ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
 • COSMETIC GALLERY, ดิวตี้ ฟรี, ย่านอีแด
เดินทางช่วง
3 ม.ค. - 29 ม.ค. 63 (19 ช่วงวันเดินทาง)
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
 • 10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
  12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
  13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (13) ซ่อน
 Eastar Jet
เริ่มต้น
14,876
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 71 โปรแกรม