วัน-เวลาทำการ จันทร์ - วันเสาร์ 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

พบทัวร์ ทัวร์เกาหลี 1341 พีเรียดจาก จาก 70 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION181374

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING 4D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่2      อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่

วันที่3      ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - ปั่นจักรยาน Rail Bike

วันที่4      ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา จูซังจอลลี่ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ซอพจิโกจิ ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ปั่นจักรยาน Rail Bike ยงดูอัมร็อค ร้านค้าสมุนไพรซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู
 • ศูนย์เครื่องสำอาง, ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 3 ก.ค. 62 (91 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
 • 7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
  8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
  9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
  10 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
  11 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  12 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
  14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
  16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
  17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
  18 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
  19 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
  20 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
  21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
  22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
  23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
  24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
  25 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
  26 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
  27 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
  28 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
  29 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
  30 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
  31 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62
  1 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62
  2 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62
  3 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62
  4 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
  5 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
  6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62
  7 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62
  8 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62
  9 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62
  10 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62
  11 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
  12 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
  13 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
  14 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
  15 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62
  16 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62
  17 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62
  18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62
  19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
  20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
  21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62
  22 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62
  23 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62
  24 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62
  25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
  26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
  27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
  28 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
  30 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62
  1 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62
  2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
  3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
  4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62
  5 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
  6 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62
  7 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62
  8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
  9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
  10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
  11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
  12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
  13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62
  14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
  15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
  16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
  17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
  18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
  19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
  20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
  21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62
  22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
  23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
  24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
  26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
  27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
  28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
  29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
  31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
  30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (85) ซ่อน
 Eastar Jet
เริ่มต้น
10,900
ทัวร์โค๊ด LION181372

ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL WINTER 4D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่2      อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค

วันที่3      ร้านน้ำมันสน  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี

วันที่4      ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน, ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc), สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM), วัดซันบังซา, ภูเขาซองอัค (SONG AK), AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, พิพิธภัณฑ์แฮนยอ, ชายหาด วอลจองรี, ยงดูอัมร็อค, ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • อาหารจานเด่น จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว, ซัมกย็อบซัล, แทจีพลูแบ็ก, ซีฟู๊ดนึ่ง, พลุโกกิ
 • ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง, ร้านสมุนไพร, ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic, ศูนย์โสม (Ginseng Center), ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
22 ม.ค. - 3 มี.ค. 62 (38 ช่วงวันเดินทาง)
22 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
27 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62
 • 28 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62
  29 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62
  30 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62
  31 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
  1 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
  2 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62
  3 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62
  4 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62
  5 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62
  6 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62
  7 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
  8 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
  9 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62
  10 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62
  11 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62
  12 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
  13 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62
  14 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
  15 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
  16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
  17 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62
  18 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62
  19 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
  20 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
  21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
  22 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
  23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
  24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
  25 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
  26 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
  27 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62
  28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (32) ซ่อน
 Eastar Jet
เริ่มต้น
12,100
ทัวร์โค๊ด LION181376

ทัวร์เกาหลี ASIANA PLUS + SPECIAL SKI RESORT 4D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      เกาะนามิ  - ลานสกี

วันที่3      ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  - ร้านสมุนไพร  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท

วันที่4      พระราชวังถ็อกซูกุง  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พักสกีรีสอร์ท บินรู5ดาวสู่กรุงโซล เกาะนามื เล่นสกีสุดมันส์ ล็อตเต้โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ พระราชวังถ็อกซูกุง
 • เมียงดง
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 3 มิ.ย. 62 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
 • 7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
  8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
  9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
  10 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
  11 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  12 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
  14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
  16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
  17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
  18 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
  19 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
  20 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
  21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
  22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
  23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
  24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
  25 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
  26 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
  27 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
  28 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
  29 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
  30 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62
  31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Asiana Airlines
เริ่มต้น
13,300
ทัวร์โค๊ด LION181362

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์... ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก

วันที่ 2      ไร่สตรอว์เบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ถนนซากุระแห่งกรุงโซล-ตลาดทงแดมุน 

วันที่ 3      ศูนย์โสม-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุง- โซลทาวเวอร์-ดิวตี้ฟรีศูนย์รวมเครื่องสำอาง-ย่านเมียงดง

วันที่ 4      ศูนย์สมุนไพร-พลอยอเมทิส-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่ 5      ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
 • อาหารจานเด่น ชิมสตรอว์เบอร์รี่... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 (26 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
 • 10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
  12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
  16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
  17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
  18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
  19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
  20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
  21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
  22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
  23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
  24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
  25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
  26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
  27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
  28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
  29 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
  30 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (20) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด LION181375

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS+SPECIAL WINTER 4D2N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      วัดวาวูจองซา  - ลานสกี

วันที่3      ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท  - หอคอยกรุงโซล - ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์

วันที่4      ร้านสมุนไพร  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - พระราชวังถ็อกซูกุง  - บลูเฮาส์  - ตลาดเมียงดง  -  ร้านละลายเงินวอน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดวาวูจองซา, ลานสกี, หอคอยกรุงโซล, LOTTE SEOUL SKY, สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, พระราชวังถ็อกซูกุง, Blue House
 • อาหารจานเด่น พลุโกกิ, ทัคคาลบี้, คาลบิ, ชาบู ชาบู
 • ร้านน้ำมันสนเข็มแดง, ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์, HONGDAE SHOPPING STREET, ร้านสมุนไพร, ศูนย์โสม, ดิวตี้ฟรี, ย่านเมียงดง, ร้านละลายเงินวอน
เดินทางช่วง
22 ม.ค. - 3 มี.ค. 62 (38 ช่วงวันเดินทาง)
22 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
27 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62
 • 28 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62
  29 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62
  30 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62
  31 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
  1 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
  2 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62
  3 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62
  4 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62
  5 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62
  6 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62
  7 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
  8 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
  9 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62
  10 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62
  11 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62
  12 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
  13 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62
  14 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
  15 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
  16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
  17 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62
  18 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62
  19 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
  20 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
  21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
  22 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
  23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
  24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
  25 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
  26 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
  27 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62
  28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (32) ซ่อน
เริ่มต้น
14,200
ทัวร์โค๊ด LION190077

ทัวร์เกาหลี ตะลุยชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติอินชอน

วันที่2      อินชอน  - Songdo Central Park -  GTower  - สวนอิมจินกัก - สะพานมาจัง เลค

วันที่3      ไร่สตอเบอรี่หรือสวนผลไม้ตามฤดูกาล - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  - ช้อปปิ้งถนนฮงอิก  

วันที่4      พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  - พระราชวังชางด๊อกกุง –โซลทาวเวอร์- Cosmetic Shop - Duty free -  ตลาดเมียงดง

วันที่5      ชมเทศกาลดอกซากุระ - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มาเก๊ต - สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ย้อนรอยดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ สวนอิมจินกัก หรือสวนที่ระลึกแห่งสงครามเกาหลี ชมความงดงาม...เทศกาลดอกซากุระบาน ณ ถนนยออิโด ให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือดิสนีย์แลนด์เกาหลี สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู สะพานมาจังเลค ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมียงดง และถนนฮงอิก ให้ท่านได้ สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก๋ๆ
 • อาหารจานเด่น ชาบูชาบูสไตล์เกาหลี
 • เมียงดง,ฮงอิก
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 29 มี.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION181457

ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่2      อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - Soyanggang Sky Walk

วันที่3      พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island

วันที่4      พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่5      ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET

วันที่6      ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะนามิ, ซูวอน, เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม, Soyanggang Sky Walk, พระราชวังฮวาซองแฮงกุง, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, ใส่ชุดฮันบก, โซลเทาวน์เวอร์, เกาะลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Floating Island, วัดโชเกซา, คลองชองเกชอน, แลนด์มาร์คกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
 • อาหารจานเด่น พุลโกกิ ( Bulgogi ), DUKKALBI, คาลบี้, ไก่ตุ๋นโสม, บิบิมบับ, จิมดัก (Jimdak), ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี
 • เมียงดง, ฮงแด, ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ฮุนไดเอ้าเล็ท, ร้านละลายเงินวอน
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 3 มิ.ย. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
28 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62
30 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION181378

ทัวร์เกาหลี BUDGET FUNNY SKI SNOW 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  -  เมืองเคียงกีโด

วันที่3      เมืองเคียงกีโด - SKI Resort - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง - ภูเขานัมซาน – คลองชองเกชอน

วันที่4      กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี  - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน- ช้อปปิ้งเมียงดอง ทงแดมุน 

วันที่5       ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - TRICK ART MUSEUM - LOVE MUSEUM - ย่านมหาลัยฮงแด  - สนามบินนานาชาติอินชอน - ละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หนาวนี้ที่เกาหลี ลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตอเบอรี่ สนุกไม่รู้ลืมสวนสนุกทางด่วน ส่วนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • อาหารจานเด่น BBQบุฟเฟ่ต์ไม่อั้น
 • เมียงดง, ทงแดมุน
เดินทางช่วง
28 ม.ค. - 19 มี.ค. 62 (33 ช่วงวันเดินทาง)
28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62
 • 6 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
  8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62
  9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62
  10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62
  11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62
  13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
  15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
  16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62
  17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62
  18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
  21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
  23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62
  24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
  25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
  27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
  1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
  2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
  3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
  4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
  10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (27) ซ่อน
 Biman Bangladesh Airlines
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด LION190090

ทัวร์เกาหลี KOREA BLOSSOM’S SOUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่ 2      ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ – RAIL BIKE – สะพานกระจก – JADE GARDEN

วันที่ 3      กิมจิ+ชุดฮันบก+TRICK ART - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)

วันที่ 4      ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด็อกกุง – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน – DDP

วันที่ 5      ศูนย์พลอยอเมทิส – DUTY FREE - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

 

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมดอกไม้ผลิดอกออกบาน ณ JADE GARDEN
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • สวนสนุก EVERLAND
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 4 พ.ค. 62 (61 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
 • 7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
  10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
  12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
  13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
  15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
  16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
  17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
  18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
  19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
  20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
  21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
  22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
  23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
  24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
  25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
  26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
  27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
  28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
  29 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
  30 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62
  31 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
  1 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62
  2 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62
  3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
  4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
  5 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62
  6 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62
  7 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62
  8 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62
  9 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62
  10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
  11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
  12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
  13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
  14 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62
  15 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62
  16 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62
  17 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62
  18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
  19 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
  20 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62
  21 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62
  22 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62
  23 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62
  24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
  25 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
  26 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
  27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
  28 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
  29 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62
  30 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (55) ซ่อน
 More Airline
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด LION190089

ทัวร์เกาหลี MIRACLE IN KOREA 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่2      อินชอน-ถ้ำควังเมียง-Anyang Art Park-ไร่สตรอเบอร์รี่

วันที่3      สวนสนุกกลางแจ้ง เอเวอร์แลนด์-ตามรอยซีรีส์ดัง N Seoul Tower-ช้อปปิ้ง ตลาดฮงแด

วันที่4      Cosmetic Shop-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังเคียงบก+ใส่ชุดฮันบก-Duty Free-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

วันที่5      ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส-ชมดอกพ็อตโกตบาน ณ ยออิโด-ซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวนศิลปะ Anyang Art Park พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ถ้ำควังเมียง เทศกาลดอกพ็อตโกต ณ ยออิโด สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ สวมฮันบก+พระราชวังเคียงบก ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง
 • อาหารจานเด่น BBQ BUFFET อาหารปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี
 • ฮงแด, เมียงดง
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 27 เม.ย. 62 (20 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
 • 13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
  15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
  17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62
  19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
  23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
  29 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
  1 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62
  3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62
  5 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62
  9 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62
  11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
  15 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62
  19 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
  23 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Jin Air
เริ่มต้น
14,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 70 โปรแกรม