วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์เกาหลี 2447 พีเรียดจาก จาก 131 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION191347

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N (TRW)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์

วันที่2      ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหลคิตตี้  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา

วันที่3      ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอฟจิโกจิ -  ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ

วันที่4      ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ลอตเต้ ดิวตี้ฟรี

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอล, ฮัลโหล คิตตี้ เจจู, ภูเขาซองอัค, วัดซันบังโพมุนซา, ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, ซอพจิโกจิ, ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง, พิพิธภัณฑ์แฮนยอ, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน, ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Jeju Air
เริ่มต้น
10,800
ทัวร์โค๊ด LION191527

ทัวร์เกาหลี Romantic Jeju in October 4D2N (TRW)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์

วันที่2      ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา

วันที่3      ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง - หาดวอลจองรี

วันที่4      ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค, สวนส้มไร้เมล็ด, ภูเขาซองอัค, วัดซันบังโพมุนซา, ร้านน้ำมันสนเข็มแดง, ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, ซอพจิโกจิ, ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง, ชายหาดวอลจองรี, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน, ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
 • ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
 • 7 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
  8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
  10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
  15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
  27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
  28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
  29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
  30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
  31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
11,800
ทัวร์โค๊ด LION191076

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER SAVE 5D3N ( WE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอา กาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-LA PROVENCE -PAJU OUTLET-ONEMOUNT SNOW PARK -WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

วันที่สาม เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)-ศูนย์เวชสำอางศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)- ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพร- ศูนย์น้ำมันสนแดง -นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน- ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท- TRICK EYE MUSEUM-ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE

 

 

วันที่ห้า  วัดโชเกซา -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-DUTY FREE -คลองชองเกชอน-ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส -SUPERMARKET

 

 

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พบกับเกาหลีในมุมใหม่…ที่ประหยัดกว่า-คลายร้อนบนลานสกีในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี-หรือสนุกในสระน้ำลอยฟ้า ที่ ONEMOUNT SNOW & WATER PARK-เดินเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE-สักการะขอพร ณ วัดโชเกซา-สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
 • ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ PAJU OUTLET และ ทุกย่านดังของเกาหลี
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
 Eastar Jet
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด LION191773

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA FUN&SHOP AUTUMN 5D3N (HP)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน

วันที่2      สนามบินอินชอน – สวนศิลปะอันยาง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน                 

วันที่3      สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน - ศูนย์เครื่องสำอาง – ย่านอีแด – โซล                          

วันที่4      ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง

วันที่5      ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

วันที่6      สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวนศิลปะอันยาง, สะพานกระจกแก้ว, เกาะนามิ, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน, ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ, ศูนย์สาหร่าย, ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก), ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 • อาหารจานเด่น หมูย่างเกาหลี, ปลาย่างเตาถ่าน, จิมดัก หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น, ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี, สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ
 • ศูนย์เครื่องสำอาง, ย่านอีแด, ดิวตี้ฟรี, ย่านเมียงดง, ย่านฮงแด
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด LION190811

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5D3N ( WE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่2     สวน ANYANG ART PARK - โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA - พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง

วันที่3     วัดวาวูจองซา - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)I ศูนย์เวชสำอาง  - ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก  -  ถนนช้อปปิ้งฮงแด - คาเฟ่ ONE PIECE - คาเฟ่ 943 KING'S CROSS HARRY POTTER

วันที่4     ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  -  ศูนย์สมุนไพร  - สวนฮานึล และ PINK MOSS  - DUTY FREE - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE

วันที่5     N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)  I ศูนย์พลอยอเมทิส  I ศูนย์โสม I SUPERMARKET

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ชมงานศิลปะมากมายกว่า 50 ชิ้น ที่ ANYANG ART PARK พาชมโรงถ่ายละครย้อนยุคของซีรีส์ดังอย่าง แดจังกึม , Kang Chi ไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา ที่มีเศียรพระพุทธเป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL TOWER
 • อาหารจานเด่น BBQ ปิ้งย่าง
 • เมียงดง
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 4 ธ.ค. 62 (68 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 • 29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
  30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
  1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
  2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
  6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
  7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
  8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
  14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
  15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
  22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
  27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
  28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
  29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
  30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
  31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
  1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62
  3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62
  4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
  5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
  10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
  11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
  18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
  19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
  24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
  25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
  26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (62) ซ่อน
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด LION191525

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACAT 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

DAY 1 :          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

DAY 2 :            สวน ANYANG ART PARK I โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA I  พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง

DAY 3 :            วัดวาวูจองซา I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I ศูนย์เวชสำอาง Iทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก I  ถนนช้อปปิ้งฮงอิก

DAY 4 :            ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง I ศูนย์สมุนไพร I สวนฮานึล I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  LINE FRIENDS STORE I DUTY FREE

DAY 5 :          N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์โสม I SUPERMARKET

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมงานศิลปะมากมายกว่า 50 ชิ้น ที่ ANYANG ART PARK-พาชมโรงถ่ายละครย้อนยุคของซีรีส์ดังอย่าง แดจังกึม , Kang Chi-ไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา ที่มีเศียรพระพุทธเป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก-สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND-คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL TOWER-เช็คอินคาเฟ่เก๋ๆ อย่าง 934 king's cross harry potter
 • ช้อปปิ้งกระจายย่านดัง เมียงดง-ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 4 ธ.ค. 62 (68 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
 • 30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
  1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
  2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
  6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
  7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
  8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
  14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
  15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
  22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
  27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
  28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
  29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
  30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
  31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
  1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62
  3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62
  4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
  5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
  10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
  11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
  18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
  19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
  24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
  25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
  26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (62) ซ่อน
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด LION191070

ทัวร์เกาหลี Hot Price in Summer 5D3N ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1.    กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

วันที่ 2     อินชอน - สวนอิมจินกัก -เกาะนามิ - คาเฟ่โกบงซาน  

วันที่ 3     สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  -Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์ -Star Park - ตลาดเมียงดง

วันที่ 4.    ศูนย์โสม- ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - Duty Free  - พระราชวังชางด๊อกคุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก๊ต

วันที่ 5.    อินชอน– กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะนามิ สวนอิมจินกัก พระราชวังชางด๊อกคุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก คาเฟ่โกบงซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • อาหารจานเด่น ทัลคาลบี้ , ชาบู ชาบู
 • ตลาดเมียงดง , ถนนฮงอิก
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด LION191200

ทัวร์เกาหลี KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (GS)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน

วันที่2      เมืองอินชอน -  เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน – ถนนเคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล   

วันที่3      เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่4      พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ย่านอีแด - ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – เมืองอินชอน – ร้านละลายเงินวอน

วันที่5      เมืองอินชอน -  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                           

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน, ถนนเคียวกีซอน, อันซอง ฟาร์มแลนด์, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง, ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล, ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี, สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, โบสถ์มย็องดง, พระราชวังถ็อกซูกุง, ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง, ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู, โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส, หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์, มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา, พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ, พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS, เมืองอินชอน, ร้านละลายเงินวอน
 • อาหารจานเด่น อูด้ง, บุลโกกิ, ชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี, BBQ
 • ฮงแด, เมียงดง, อีแด, DUTY FREE
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 27 ต.ค. 62 (22 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
 • 7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
  8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
  14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
  15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
  22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (16) ซ่อน
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด LION191209

ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก โอ้โหสุดฟิน 5D3N (ZE)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

วันที่2      เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA – ป้อมปราการฮวาชอง

วันที่3      เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย – สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – SEOUL SKY TOWER – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค  

วันที่4      ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก – พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง              

วันที่5      ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA, ป้อมปราการฮวาชอง, เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย, สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล, SEOUL SKY TOWER, ศูนย์สมุนไพรโสม, ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู, ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน, หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก
 • อาหารจานเด่น บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
 • ตลาดเมียงดง, Duty Free
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด LION191210

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล เลสโก ยะฮู้วสุดชิลล์ 5D3N (ZE)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

วันที่2      เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE – วัดโชเกซาล่องเรือแม่น้ำฮัน

วันที่3      สวนสนุกล็อตเต้ + ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ถนนฮงแด – 943 KING ‘S CROSS  COFFEE SHOP

วันที่4      ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – พลอยอเมทิส – ตลาดเมียงดง

วันที่5      ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP, สวนสนุกล็อตเต้, ศูนย์สมุนไพรโสม, ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน, ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู, พระราชวังเคียงบกกุง
 • อาหารจานเด่น บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี, บิบิมบับ, จิมทัค
 • ตลาดเมียงดง, ล้อตเต้ ดิวตี้ฟรี, คอสเมติค, ถนนฮงแด
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
12,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 131 โปรแกรม