วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์จอร์แดน 10 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION200212

ทัวร์จอร์แดน AMAZING JORDAN 6วัน3คืน ( SE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1   ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที่2   กรุงเทพฯ – อัมมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซี

วันที่3   ทะเลเดดซี- เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอลคาซเนท์

วันที่4   เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม

วันที่5   ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองโชบัค – ปราสาทโชบัค - เมืองอัมมาน

วันที่6   อัมมาน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมความยิ่งใหญ่ของ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา นอนนับดาว ณ แคมป์ทะเลทรายวาดิรัม นอนทะเลเดดซี เต็มอิ่มกับการพักผ่อนพอกโคลน แช่น้ำ เมาท์เนโบ มาดาบา น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ มหาวิหารเอลคาซเนท์ ปราสาทโชบัค ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
  • อาหารจานเด่น ภัตตาคารท้องถิ่น
เดินทางช่วง
24 มี.ค. - 13 ธ.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
11 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
เริ่มต้น
49,990