วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์จอร์แดน 4 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190649

ทัวร์จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา 7 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ

วันที่2     ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา

วันที่3     เพตรา - อคาบา

วันที่4     อคาบา – ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม

วันที่5     สนุกสนานกับการนั่งรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี

วันที่6     นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบิน

วันที่7     ดูไบ – กรุงเทพ

  • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ สนุกกับการลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก ล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat) ชมความงดงามของปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ในทะเลแดงสนุกสนานกับการนั่งรถ4X4 ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม พักโรงแรม รีสอร์ท 4 ดาว บริเวณทะเลเดดซี
  • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
  • ล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat)
เดินทางช่วง
9 ก.ย. - 29 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
43,900
ทัวร์โค๊ด LION190650

ทัวร์จอร์แดน Jordan & Israel The Holy Land 7 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ

วันที่2     ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ทะเลทรายวาดิรัม - เพตรา

วันที่3     เพตรา - ทะเลเดดซี

วันที่4     อัมมาน - Allenby Bridge – นาซาเร็ธ – ไฮฟา – เทล อาวีฟ

วันที่5     เมืองเก่าจัฟฟา – เบธเลเฮม – เยรูซาเลม – ย่านเมืองเก่า - ถนนเวีย โดโลโรซ่า

วันที่6     อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม – ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมานี – ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริย์เดวิด– จอร์แดน – อัมมาน – สนามบิน

วันที่7     ดูไบ – กรุงเทพ

  • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ เที่ยวชมความงามของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) จอร์แดน-อิสราเอล ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ สนุกกับการ ลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ เป็นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ เยือนเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ และเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมกำแพงร้องไห้ ซึ่งชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พักโรงแรม รีสอร์ท 4 ดาว บริเวณทะเลเดดซี
  • อาหารจานเด่น อาหารพพื้นเมือง
  • ย่านเมืองเก่า
เดินทางช่วง
9 ก.ย. - 29 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
55,900