วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์อินโดนีเซีย 164 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION191140

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI PRIME 3D2N ( SP )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน

วันที่2    วัดเบซากีย์– เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ –  ตลาดปราบเซียน

วันที่3    วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู  - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ คณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์
 • ตลาดปราบเซียน
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 28 ต.ค. 62 (47 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
 • 6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
  4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (41) ซ่อน
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION190566

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์ 3D2N (ZE)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน

วันที่2     วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล

วันที่3     วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ยือนดินแดน "อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" อัศจรรย์วิหารกลางทะเลทานาล็อท ชมประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ดินเนอร์ซีฟู๊ดบาหลี ณ หาดจิมบารัน พักดี 4 ดาว
 • อาหารจานเด่น เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 26 พ.ย. 62 (31 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
 • 19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  6 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
  2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  24 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด LION191023

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน ( BI )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน

วันที่2     บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได

วันที่3     วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – คินตามณี – วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์

วันที่4     บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสมนเสน่ห์ เกาะบาหลี ชมวิหารทานาห์ลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul หมู๋บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ ทะเลสาบ บาตูร์
 • อาหารจานเด่น Seafood ริมหาดจิมบาร์น
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 26 พ.ย. 62 (29 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
 • 23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
  1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (23) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด LION190757

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ซาลามัต...บาหลี 4D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - จิมบารัน

วันที่2     วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์

วันที่3     ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

วันที่4     สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนดินแดนอัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย เกาะบาหลี สุดโรแมนติกดินเดอร์ชมพระอาทิตย์ตกดิน หาดจิมบารัน ชมระบำบารองแดนซ์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหารกลางทะเล ทานาล็อต และวัดหลวง เบซากีห์
 • อาหารจานเด่น เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี
เดินทางช่วง
5 ก.ย. - 30 พ.ย. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด LION190281

ทัวร์บาหลี ISLAND BALI 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 2      วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบซากีห์

วันที่ ื3      ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะบาหลีอัญมณีแห่งมหาสมุทรอิเดีย
 • อาหารจานเด่น ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน
 • ตลาดปราบเซียน
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 17 ส.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด LION190283

ทัวร์บาหลี PERFECTION BALI 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – วัดเม็งวี – วัดเบซากีห์

วันที่ 2      ชมระบำบารอง แดนซ์ – หมู่บ้านคินตามานี – บาหลี สวิง – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน

วันที่ 3      วานากิริฮิลล์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น) – ชายหาดจิมบารัน – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร

วันที่ 5      ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงลัดฟ้าสู่เกาะบาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดียชมประตูสวรรค์ "ฮันดาราเกท"
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ย่าน ตลาดปราบเซียน
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์โค๊ด LION190752

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก  กรุงเทพฯ-บาหลี-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-วัดอูลูวาตู-สวนวิษณุ-หาดจินาราน

วันที่สอง  ย็อกยาการ์ตา-เทวลัยปรัมบานัน-พระราชวังสุลต่าน-ปราสาทสวนน้ำ-บุโพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต

วันที่สาม  วัดบราตัน-วิหารทานาต์ลอต

วันที่สี่  บาร๊องแดนซ์-หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-หมู่บ้านคินมณี-ชิมกาแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์-ตลาดปราบเซียน

วันที่ห้า  บาหลี-กรุงเทฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะบาหลี-ตื่นตาตื่นใจกับมรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-ดื่มด่ำธรรมชาติหมู่บ้านคินตามณี
 • อาหารจานเด่น อิ่มอร่อยกับ Seefood ริมทะเล
 • เกาะบาหลี-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-หมู่บ้านคินตามณี-ทะเลสาบบาตูร์
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 26 ส.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด LION190983

ทัวร์บาหลี FREE บรูไน 5D4N ( PR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – บาหลี

วันที่2     ระบำบารองซ์ดานซ์ – บาติก สตูดิโอ – ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน – อูบุด วิลเลจ เลจ

วันที่3     วัดปุรามันอายุนMeng Wi Temple –ปุราอูลันดานูบราดัน – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต

วันที่4     บาหลี – บรูไน – มัสยิด JameAs’r Mosque – พระราชวัง Istana NurulIman Palace – พิพิธภัณฑ์ Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer – ชมลิงจมูกยาว – มินิทัชมาฮาล

วันที่5     บรูไน - กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะประจำชาติ...”ระบำบารองซ์ดานซ์” กับการละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว!!!! ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี..และช็อปปิ้งชิลล์ๆ ที่ หมู่บ้านอูบุด!! ชมความงามของวัด “เมียง วี” กับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ “เทมภัคสิริงค์”และ ช็อปปิ้งที่ “ตลาดปราบเซียน”และชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารศักดิ์สิทธ์ “ทานาล็อท” พิเศษสุดกับดินเนอร์สุดโรแมนติกและอลังการบนชายหาด..กับเมนู กุ้งล็อปเตอร์ + กุ้งมังกร!!! ชมมินิทัชมาฮาล“Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu” ผ่านชมพระราชวังหลังคาทองทำที่สวยงามที่สุด ที่ “Istana NurulIman” นำชมความยิ่งใหญ่อลังการของมัสยิดทองคำ “JameAsrHassanilBolkiah Mosque” ชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านลอยน้ำ“Kampong Ayer” และชม”ลิงจมูกยาว” ซี่งเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน!
 • อาหารจานเด่น กุ้งล็อปเตอร์ + กุ้งมังกร!!!
 • ตลาดปราบเซียน
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 28 ก.ย. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
22,888
ทัวร์โค๊ด LION181429

ทัวร์บาหลี FINALE BALI BOROBUDUR 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 2      เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - วัดพราหมนันต์ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต  

วันที่ 3      ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน

วันที่ 5      เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 5 ส.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
24,999
ทัวร์โค๊ด LION190653

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า-ยอร์คยาการ์ต้า

วันที่2     มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-วัดพรามนันต์-ยอร์คยาการ์ต้า-บาหลี

วันที่3     ระบำบารองแดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

วันที่4     วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)-เทือกเขาเบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานูบราตัน-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน

วันที่5     บาหลี-จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ (Borobudor) ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดพรามนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี” วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ตลาดปราบเซียน
เดินทางช่วง
3 ก.ค. - 30 ก.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
 Garuda Indonesia
เริ่มต้น
27,900