วัน-เวลาทำการ จันทร์ - วันเสาร์ 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์อินโดนีเซีย 124 พีเรียดจาก จาก 11 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190073

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI PRIME BALI 3D2N (SL) FEB-MAR 2019

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน

วันที่ 2      ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน

วันที่ 3      วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู  - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะบาหลี-ทานาล้อต-บาหลี สวิงค์วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 24 มี.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION190280

ทัวร์บาหลี IMPRESSIVE IN BALI 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี

วันที่ 2      วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - บาหลี สวิง (นั่งชิงช้า) - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์

วันที่ 3      ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มหัศจรรย์เกาะสวรรค์บนดินบาหลี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เที่ยวชมหนึ่งในวัดหลวงเบซากีห์
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 26 มี.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด LION190281

ทัวร์บาหลี ISLAND BALI 4D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 2      วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบซากีห์

วันที่ ื3      ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะบาหลีอัญมณีแห่งมหาสมุทรอิเดีย
 • อาหารจานเด่น ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน
 • ตลาดปราบเซียน
เดินทางช่วง
6 เม.ย. - 17 ส.ค. 62 (17 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
 • 16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
  25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
  7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  25 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  14 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด LION181428

ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N BY FD

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 2      วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์

วันที่ 3      ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ตลาดปราบเซียน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 2 เม.ย. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด LION190289

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – บาหลี – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู – ระบำเกอจัก – จิมบารัน

วันที่ 2      นั่งรถจี๊ปโฟล์คสวาเกน – วิหารทานาต์ลอต – วัดบราตัน – นาข้าวขั้นบันได

วันที่ 3      บาหลีสวิงค์ – บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์ – ร้านกฤษณา  

วันที่ 4      บาหลี – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถจี๊ปโฟล์คสวาเกน
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น
 • ร้านกฤษณา
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 27 พ.ค. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,900
ทัวร์โค๊ด LION190283

ทัวร์บาหลี PERFECTION BALI 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – วัดเม็งวี – วัดเบซากีห์

วันที่ 2      ชมระบำบารอง แดนซ์ – หมู่บ้านคินตามานี – บาหลี สวิง – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน

วันที่ 3      วานากิริฮิลล์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น) – ชายหาดจิมบารัน – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร

วันที่ 5      ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงลัดฟ้าสู่เกาะบาหลี อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดียชมประตูสวรรค์ "ฮันดาราเกท"
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ย่าน ตลาดปราบเซียน
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 5 ส.ค. 62 (19 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
 • 13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
  18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
  27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
  9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
  23 พ.ค. 62 - 27 มิ.ย. 62
  30 พ.ค. 62 - 3 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
  1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (13) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์โค๊ด LION190074

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI-BOROBUDUR 5D3N (FD)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพ -  บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน

วันที่ 2      บาหลี  - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต  

วันที่ 3      บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต

วันที่ 4      บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก –บาหลี สวิงค์ Bali Swing- หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana

วันที่ 5      บาหลี - กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
เดินทางช่วง
27 มี.ค. - 16 เม.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
20,999
ทัวร์โค๊ด LION190291

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน

วันที่ 2      บาหลี • ย็อกยาการ์ตา•เทวลัยปรัมบานัน • พระราชวังสุลต่าน • ปราสาทสวนน้ำ • บุโรพุทโธ • วัดปะวน •วัดเมนดุต

วันที่ 3      ย็อกยาการ์ตา • บาหลี •วั ดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต

วันที่ 4      บาร๊องแดนซ์ • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • หมู่บ้านคินตามณี • ชิมกาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • ร้านKrisana

วันที่ 5      บาหลี • กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ย็อกยาการ์ตา เทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน ปราสาทสวนน้ำ
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น
 • ตลาดปราบเซียน ร้านKrisana
เดินทางช่วง
14 มี.ค. - 29 เม.ย. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
22,900
ทัวร์โค๊ด LION190279

ทัวร์บาหลี FINALE BALI-BOROBUDUR 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 2      เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - วัดพราหมนันต์ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต  

วันที่ 3      ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน- ช้อปปิ้งร้าน KRISANA

วันที่ 5      เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสวรรค์บนดิน "เกาะบาหลี"
 • อาหารจานเด่น อาหารซีฟู๊ดริมหาด
 • พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 5 ส.ค. 62 (19 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
 • 13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
  18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
  27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
  9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
  23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (13) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
22,999
ทัวร์โค๊ด LION181429

ทัวร์บาหลี FINALE BALI BOROBUDUR 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 2      เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - วัดพราหมนันต์ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต  

วันที่ 3      ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน

วันที่ 5      เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 5 ส.ค. 62 (19 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
 • 13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
  18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
  27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
  9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
  23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (13) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
23,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม