วัน-เวลาทำการ จันทร์ - วันเสาร์ 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

พบทัวร์ ทัวร์อินโดนีเซีย 48 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190073

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI PRIME BALI 3D2N (SL) FEB-MAR 2019

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน

วันที่ 2      ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน

วันที่ 3      วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู  - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะบาหลี-ทานาล้อต-บาหลี สวิงค์วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู
เดินทางช่วง
8 ก.พ. - 24 มี.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION181428

ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N BY FD

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 2      วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์

วันที่ 3      ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ตลาดปราบเซียน
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 2 เม.ย. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
26 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด LION190074

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI-BOROBUDUR 5D3N (FD)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพ -  บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน

วันที่ 2      บาหลี  - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต  

วันที่ 3      บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต

วันที่ 4      บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก –บาหลี สวิงค์ Bali Swing- หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana

วันที่ 5      บาหลี - กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
เดินทางช่วง
27 มี.ค. - 16 เม.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
20,999
ทัวร์โค๊ด LION180782

GO1DPS-TG002 เทศกาลปีใหม่ Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ม.ค. - 4 ก.พ. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
22,888
ทัวร์โค๊ด LION181429

ทัวร์บาหลี FINALE BALI BOROBUDUR 5D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 2      เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - วัดพราหมนันต์ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต  

วันที่ 3      ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

วันที่ 4      ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน

วันที่ 5      เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
เดินทางช่วง
24 ม.ค. - 5 ส.ค. 62 (21 ช่วงวันเดินทาง)
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
 • 10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62
  11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
  13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
  18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
  27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
  9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
  23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
  18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
22,999
ทัวร์โค๊ด LION181097

BT-BAL03_FD บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน FD

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 25 ก.พ. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
23,900
ทัวร์โค๊ด LION190075

ทัวร์บาหลี SUPERB BALI-BUROBUDUR-BESAKIH 5D4N (TG)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน

วันที่ 2      ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์

วันที่ 3      บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท

วันที่ 4      วัดเบซากิห์ – เทือกเขา Kintamani – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – Bali Swing

วันที่ 5      Shopping – กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมเมืองแห่งธรรมชาติ ที่บาหลี
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่น
 • ภูเขาไฟคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 17 เม.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
31,999