วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ยุโรป 592 พีเรียดจาก จาก 117 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190216

ทัวร์ตุรกี TURKEY SHOCK PRICE 8D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า

วันที่ 2     อังการ่า –  คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance                                                                           

วันที่ 3      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่

วันที่ 4      ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี –  ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี 

วันที่ 5      ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่

วันที่ 6      อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย

วันที่ 7      ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ

วันที่ 8      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินเข้าอังคาร่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 15 ส.ค. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
30 เม.ย. 62 - 7 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
20 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
27,900
ทัวร์โค๊ด LION190417

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่2      สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย –  ระบำ Belly Dance 

วันที่3      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ 

วันที่4      ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี 

วันที่5      ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ 

วันที่6      อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

วันที่7      Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต 

วันที่8      สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน 

วันที่9      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง, ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย, อุโมงค์เก็บน้ำ เยเรบาตัน, ม้าไม้เมืองทรอย, โบสถ์สีน้ำเงิน
 • สไปซ์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
7 มิ.ย. - 5 ต.ค. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
7 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
5 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
27,900
ทัวร์โค๊ด LION190571

ทัวร์ตุรกี ตุรกี เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง 9D6N (ZE)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมความงามสวนกุหลาบนานาพันธุ์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ
เดินทางช่วง
4 พ.ค. - 8 ก.ค. 62 (29 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
9 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
12 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 • 19 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
  22 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
  24 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
  25 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
  29 พ.ค. 62 - 6 มิ.ย. 62
  30 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62
  31 พ.ค. 62 - 8 มิ.ย. 62
  1 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
  5 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
  6 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
  7 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
  9 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
  12 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
  16 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  19 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
  21 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
  23 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  27 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62
  28 มิ.ย. 62 - 6 ก.ค. 62
  29 มิ.ย. 62 - 7 ก.ค. 62
  30 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (23) ซ่อน
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
27,999
ทัวร์โค๊ด LION190466

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่2      สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 

วันที่3      เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่4      พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

วันที่5      สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) 

วันที่6      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสความงดงาม มหาวิหาร เซนต์บราซิล, ซาร์กอส, โบสถ์ทรีนีตี้, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว, จตุรัสแดง, พระราชวังเคลมลิน,
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ถนนอารบัต
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. - 10 ต.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
8 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
27,999
ทัวร์โค๊ด LION180124

ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2      เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่

วันที่3      เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-  ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

วันที่4      เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

วันที่5      เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

วันที่6      คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหุบเขาอุซิซาร์

วันที่7      เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก -ANKA SHOPPING MALL

วันที่8      เมืองอังการ่า-สนามบินเตหะราน-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่่9      สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่่มารี ประสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง สุเหร่าอะตาเติร์ก
 • อาหารจานเด่น ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี, Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี
 • ร้านขนม (TURKIST DElIGHT), โรงงานคอตตอน, โรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค, ANKA SHOPPING MALL
เดินทางช่วง
3 พ.ค. - 25 ต.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
30 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
11 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค๊ด LION190562

ทัวร์ตุรกี TURKEY DELIGHT 8D5N (PR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
 • เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
10 พ.ค. - 2 ส.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
10 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
21 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค๊ด LION190215

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST VALUE 10D7N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

วันที่ 2      สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันที่ 3      ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส

วันที่ 4      เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

วันที่ 5      ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ 6      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่ 7      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า 

วันที่ 8      อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 9      สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี

วันที่ 10   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความงามอิสตันบูล เที่ยวสุดคุ้ม
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
เดินทางช่วง
5 พ.ค. - 25 พ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
5 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์โค๊ด LION190158

ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY 9D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่่1      กรุงเทพฯ

วันที่2      ดูไบ-เมืองอิสตันบลู-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

วันที่่3      เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่

วันที่4      เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่5      เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์

วันที่6      เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-เมืองอิสตันบูล

วันที่7      สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-อิสตันบูล

วันที่8      อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ดูไบ-กรุงเทพฯ

วันที่9      กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อังการ่า ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • อาหารจานเด่น Pomegrante Tea, ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี, Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี
 • ร้านขนม (TURKIST DElIGHT), ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)
เดินทางช่วง
26 พ.ค. - 8 ธ.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
26 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์โค๊ด LION180401

ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10วัน7คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ

วันที่2      ดูไบ - อังการ่า 

วันที่3      อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 

วันที่4      คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล

วันที่5      ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี

วันที่6      คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

วันที่7      อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

วันที่8      ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์

วันที่9     พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน

วันที่10   กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ตลาดในร่ม Kapali Carsisi
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 9 พ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62
30 เม.ย. 62 - 9 พ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
31,900
ทัวร์โค๊ด LION190433

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST EVER 9D6N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่2      อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม 

วันที่3      เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

วันที่4      ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่5      คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง 

วันที่6      นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า

วันที่7      อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่8      BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล

วันที่9      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เช็คอินที่เที่ยวใหม่! เวนิสแห่งตุรกี, ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่ คัปปาโดเกีย, วิหารฮาเจียโซเฟีย, โบสถ์สีน้ำเงิน
 • สไปซ์ มาเก็ต
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 29 ส.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
29 พ.ค. 62 - 6 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
31,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 117 โปรแกรม