วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ดูไบ 31 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190912

ทัวร์ดูไบ Dubai Grand Mosque 5 วัน 3 คืน ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates

วันที่2     ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ – ดูไบเฟรม

วันที่3     The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

วันที่4     พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – ห้างดูไบ –ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 – สนามบิน

วันที่5     กรุงเทพฯ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถี ชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek ในเมืองอันมั่งคั่ง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 9 ธ.ค. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
24,900
ทัวร์โค๊ด LION190825

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เลสโก ราชาแห่งดินแดนอาหรับ 5D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - เมืองดูไบ - ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดูไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ

วันที่2     เมืองดูไบ - พระราชวังท่านชีค - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตลาดเมดินัท จูไมร่า -อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - ชิงช้าสวรรค์ ดูไบอาย - ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ - ทะเลทราย

วันที่3     เมืองดูไบ - เมืองอาบูดาบี - สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี - โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ - อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ - เฟอร์รารี่ เวิลด์ - ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี - เมืองดูไบ - ห้างเอมิเรตส์ มอลล์

วันที่4     เมืองดูไบ - ร้านเครื่องหนัง - ขึ้นชมวิวบน อาคารดูไบเฟรม - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก - ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย       

วันที่5     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย        

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เข้าชมธรรมธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งเมืองอาบูดาบี ศูนย์รวมวัฒนธรรมแห่งใหม่ สัมผัสดินแดงอาหรับสุดมั่งคั่งที่เนรมิตเมืองทั้งเมืองขึ้นจากผืนฟ้าจรดทราย และถูกบันทึกลงในแผนที่โลก
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง
 • ตลาดเมดินัท จูไมร่า
เดินทางช่วง
6 ก.ย. - 22 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
25,999
ทัวร์โค๊ด LION190776

ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ DUBAI 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก   กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ• สนามบินนานาชาตดิูไบ

วันที่สอง   ตึกบุรจญ์เคาะลฟีะฮ์•อาบูดาบี•ถ่ายรูปกบัรถ Ferrari•Grand Mosque•Heritage Village
ถ่ายรูปพาโนรามาววิ 360องศา • เอทิฮัดทาวเวอร์• ชมน า้พเุต้นระบ าแห่งดูไบ

วันที่สาม   พระราชวังชีค• สุเหร่าจูไมร่าห์•ชายหาดจูเมราห์•บุรจญ์อลัอาหรับ •ขึ้นรถไฟ Monorailหมู่เกาะต้นปาล์ม•โรงแรมแอตแลนทิส•นั่งรถลมิูซีนชมเมือง•ทะเลทรายอาหรับ•โชว์ระบ าหน้าท้อง

วันที่สี่   พพิธิภัณฑ์ดูไบ•นั่งเรือAbraข้ามฟาก •ตลาดเครื่องเทศ • ตลาดทอง•ดูไบเฟรม • เอมิเรตส์มอลล์สนามบินดูไบ

วันที่ห้า   กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวดูไบมอลล์ ชมน้ำพุแห่งดูไบ หรือน้ำพุเต้นระบำ-ถ่ายรูปกับรถ Ferrari ณ บริเวณด้านหน้า เฟอร์รารี่เวิลด์-ชม มัสยิด GRAND MOSQUE มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก-ถ่ายรูปกับ พระราชวังชีค สุเหร่าจูไมร่าห์ และบุรจญ์อัลอาหรับ-ขึ้นรถไฟ Monorail ชมหมู่เกาะต้นปาล์ม และโรงแรมแอตแลนทิสเดอะปาล์ม-ตะลุยทะเลทรายด้วยรถ 4WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ-ชอปปิงที่เอมิเรตส์มอลล์ ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BurjKhalifa -มัสยิด GRAND MOSQUE -เฟอร์รารี่เวิลด์-พระราชวังชีค สุเหร่าจูไมร่าห์ และบุรจญ์อัลอาหรับ-พิพิธภัณฑ์ดูไบ-เอมิเรตส์มอลล์ ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
11 ก.ค. - 24 ก.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
28,900
ทัวร์โค๊ด LION190791

ทัวร์ยุโรป COLORFUL OF CINQUE TERRE ITALY 6D3N ( ZE )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่2     ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองเจนัว - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่ - ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว - พระราชวังซานจิออร์จิโอ - มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว

วันที่3     เมืองเจนัว - เมืองลา สเปเซีย - นำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ - หมู่บ้านมอนเตรอสโซ - หมู่บ้านเวอร์นาสซา - หมู่บ้านคอร์นีเลีย - หมู่บ้านมานาโรลา - หมู่บ้านริโอมาจจอเร - เมืองปิซ่า

วันที่4     เมืองปิซ่า - จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ       

วันที่5     เมืองฟลอเรนซ์ - เมืองโรม - กลุ่มโรมันฟอรัม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี - บันไดสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่6     ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนอิตาลี มหานครที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ชมดินแดนสีสันทั้ง 5 แห่งอิตาลี ริเวียร่า "ซิงเคว เทอร์เร่" พิเศษ!! เที่ยวครบทุกวันไม่มีวันอิสระ
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค๊ด LION190914

ทัวร์ดูไบ Pena Palace, Dolphin Watching Cruise, Madrid and Extra Dubai โปรตุเกส สเปน + ดูไบ 10 วัน 7 คืน ( B2B )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพ

วันที่2     กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง –เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม

วันที่3     ลิสบอน – เข้าชมพระราชวังเปนา - แหลมโรกา –ซินทรา – ลิสบอน

วันที่4     ลิสบอน - อัลบูเฟย์รา – ล่องเรือชมปลาโลมา - ฟารู

วันที่5     ฟารู – เซบีย่า - กอร์โดบา

วันที่6     กอร์โดบา – โทเลโด - เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด - มาดริด

วันที่7     มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน –  เข้าชม - พระราชวังหลวง – สนามบิน

วันที่8     ดูไบ -  The Palm Project -  Medinat Jumeirah Souk – ทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)

วันที่9     นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ,ตลาดทอง -  Dubai Mall – ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟาชั้น 124 – สนามบิน

วันที่10     กรุงเทพ

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เข้าชมพระราชวังเปนา (Pena Palace) หนึ่งเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกส ล่องเรือชมปลาโลมา (Cave & Dolphin Watching Cruise) เที่ยวเมืองสวยของสเปนเซบีย่า (Seville), กอร์โดบา (Cordoba) ,เมืองโทเลโด (Toledo) ,เมืองเซอโกเบีย (Segovia) และกรุงมาดริด (Madrid) ชิมทาร์ตไข่,หมูหันสเปน และ ข้าวผัดสเปน เที่ยวดูไบขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟาชั้น 124, และนั่งรถตะลุยทะเลทราย
เดินทางช่วง
10 ก.ค. - 8 พ.ย. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
25 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
57,900