วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์จีน 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION192331

จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก [เลทส์โก มังกรหยกสะท้านฟ้า] 5D4N (ZE)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินลี่เจียง ซันยี่ - เมืองลี่เจียง - ประเทศจีน - เมืองต้าหลี่

วันที่2      เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน

วันที่3      เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) -  วัดซงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราชวังโปตาลาน้อย - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ

วันที่4      เมืองลี่เจียง - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่5      เมืองลี่เจียง - สนามบินลี่เจียง ซันยี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ บินตรงลี่เจียง!! นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ชมทะเลสาบไป๋สุยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เต็มอิ่มฟิน 3 เมือง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า
  • อาหารจานเด่น อาหารระดับภัตตาคาร
  • เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang Old Town)
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63
 Lucky air
เริ่มต้น
15,999