วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 37 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190575

ทัวร์กัมพูชา-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 
วันที่1      กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม-ชมโชว์ระบำอัปสรา

วันที่2      นครธม-ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด-ไนท์มาเก็ต

วันที่3      ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไทย-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-วัดทไม-ร้านเครื่องเงิน-เพชร-สนาบินเสียมเรียบ-ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยืของโลก-ชำระบำอัปสรา-ล่งเรือโนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติ
 • ปราสาทนครวัด-นครธม-โตนทะเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
เดินทางช่วง
27 ก.ย. 62 - 29 มี.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION191673

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3D2N ( SPR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา

วันที่2     นครธม – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต

วันที่3     ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์ – ตลาดซาจ๊ะ –  สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ย้อนรอยเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ล่องเรือชมวิถีชีวิตโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ชมมหาปราสาทนครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมโชว์นางอัปสรา
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์นานาชาติ
 • ไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซาจ๊ะ
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด LION191677

ทัวร์ พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน ( SPR )

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่1     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม

วัยที่2     พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองค์เจ๊ก -องค์จอม –  ชมโชว์ระบำอัปสรา

วันที่3     นครธม – ปราสาทบันทายศรี –  ปราสาทบายน -ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ –  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องแดนอารยธรรมโบราณ มนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหล พระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังมีชีวิตแห่งพนมเปญ เยือนคุกตวลสเลงทุ่งสังหาร…โลกไม่มีวันลืม สิ่งเตือนใจชาวกัมพูชา ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ
 • ตลาดชาทะไม, ตลาดซาจ๊ะ
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด LION191545

ทัวร์กัมพูชา UNSEEN SIEMREAP 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1        กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบินเสียมเรียบ - ศาลองค์เจกองค์จอม – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา

วันที่ 2 :       ปราสาทนครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบันทายสรี –  ปราสาทตาพรหม - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ  

วันที่ 3         กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (ปราสาทปรัม + ปราสาทลึงค์ + ปราสาทธม) - พนมกุเลน -  วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมศาลองค์เจกองค์จอม – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทนครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทตาพรหม-กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (ปราสาทปรัม + ปราสาทลึงค์ + ปราสาทธม) - พนมกุเลน - วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน
 • อาหารจานเด่น
 • ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
14,900