วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 11 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION190575

ทัวร์กัมพูชา-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม-ชมโชว์ระบำอัปสรา

วันที่สอง  นครธม-ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด-ไนท์มาเก็ต

วันที่สาม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไทย-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-วัดทไม-ร้านเครื่องเงิน-เพชร-สนาบินเสียมเรียบ-ดอนเมือง 
 

 

 

 

 

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยืของโลก-ชำระบำอัปสรา-ล่งเรือโนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย
  • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติ
  • ปราสาทนครวัด-นครธม-โตนทะเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 12 ส.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด LION190576

BT-REP02_FD ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก  กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม

วันที่สอง พนมเปญ -เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ- ศาลองค์เจ๊ก -องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา

วันที่สาม นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

 

 

 

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ ชมปราสาทนครวัด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งภาคพื้นเอเชีย-ล่องเรือโตรเลสาบ
  • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์นานาชาติ
  • กัมพูชา-พนมเปญ-เสียมเรียบ-ปราสาทนครวัด-ล่องเรือโตรเลสาบ
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 12 ส.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900