ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter


รหัส : 006SBT-15DEC
สายการบิน : ลัคกี้ แอร์ (8L)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมวเขาซีซาน..ลอดประตูมังกรซึ่งเชื่อว่าเป็น "ประตูแห่งความเป็นสิริมงคล"
คุนหมิง เริ่มต้น 16,991 บาท
รหัส : 002SS-14DEC
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ สโนว์เวิลด์ (รวมค่าเข้า)
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 13,899 บาท
รหัส : 005SS-15DEC
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์ สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก
คุนหมิง เริ่มต้น 21,799 บาท
     
รหัส : 004SS-37DEC
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) ไท่ผิง อาบน้ำแร่ จิ่วหัวซาน สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน หมู่บ้านมรดกโลกหงชุนซุ้มประตูถังเยว่ เมืองถุนซี ถนนโบราณเหล่าเจีย
เส้นทางจีน เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 003SS-18DEC
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ร้านไข่มุก อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 12,899 บาท
รหัส : 004SBT-15DEC
สายการบิน : ลัคกี้ แอร์ (8L)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ชมความงามของนาขันบันไดหยวนหยางง...สุดโรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกดิน สุดฟิน กับดอกซากุระ 1 ปีมีครั้งเดียว ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด เหลืองทองอร่ามตระกานตา
คุนหมิง เริ่มต้น 14,991 บาท
     
รหัส : 001SBT-14DEC
สายการบิน : AIR CHINA
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปั้นดินฉากสี... ที่วัดดูเล่อซื่อ ล่องเรือชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำไห่เหอ ...อันสวยงามยามค่ำคืน
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัส : 005SBT-17DEC
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
สุดหรู พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 10,999 บาท
รหัส : 002GO-18DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ล่องทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์งดงามดุจเนรมิต นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ถนนโบราณเหอฝังเจีย ชมหาดไว่ทาน และอุโมงค์เลเซอร์
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 26,900 บาท
     
รหัส : 003GO-15DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
เมืองโบราณต้าหลี่+กำแพงโบราณ ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก
คุนหมิง เริ่มต้น 23,900 บาท
รหัส : 002GO-15DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ณ..เมืองแชงกรีล่า "ดินแดนแห่งความฝัน" พิชิตความสูงของ 2ยอดเขา...หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินและ ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความงดงาม....ของเมืองโบราณลี่เจียง... เมืองแห่งมรดกโลก ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ ?IMPRESSION LIJIANG
คุนหมิง เริ่มต้น 26,900 บาท
รหัส : 004GO-17DEC
สายการบิน : ไชน่า เซาท์เทิร์น (CZ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ) ร้านหยก ภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ถ้ำประตูสวรรค์
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 18,900 บาท
     
รหัส : 001SBT-18DEC
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM)/ CHINA EASTERN
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล สักการะ พระใหญ่หลิงซาน ต้าฝอ ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดก็อปปี้ เถาเป่า
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 14,999 บาท
รหัส : 003SBT-17DEC
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ฉางซา ฟ่งหวง อิสระชมเมืองเก่าฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียงสะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ศูนย์หยก ภาพวาดทราย ถนนคนเดินซีปู้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 14,999 บาท
รหัส : 001SBT-16DEC
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชม 2 โชว์.... ELEPHANT LEGEND AND DREAM LIKE LIJIANG กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำเงิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
กุ้ยหลิน เริ่มต้น 15,999 บาท
     
รหัส : 003ZE-37DEC
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เฉินตู ภูเขาหิมะซีหลิง(นั่งกระเช้า) เมืองต้ายี่ ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจิ่วติ่ง นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 001SBT-20DEC
สายการบิน : นกสกู๊ต แอร์ไลน์( XW)
กำหนดเดินทาง : 02 -08 มกราคม 61
ฮาร์บิ้น ลานสกี YABULI(รวมม้าลากเลื่อน) หมู่บ้านหิมะ(รวมค่าเข้า+รถรับส่ง) DREAM HOME (รวมค่าเข้า) หมู่บ้านหิมะ ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย สวนสตาลิน เทศกาลน้ำแข็ง 2018
ฮาบิ้น เพียง 37,999 บาท
รหัส : 001PB21DEC
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : 13-31ธันวาคม60
ซีอาน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ร้านหมอนยางพาราร้านผ้าไหม โชว์ราชวงศ์ถัง กำแพงเมืองโบราณ เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิธภัณฑ์ซีอานโรงงานตุ๊กตาจิ๋นซี จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ร้านหยก ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม
ซีอาน เริ่มต้น 16,999 บาท
     
รหัส : 003PB-23DEC
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม -มิถุนายน 2561
เหมยโจว หย่งติ้ง บ้านดินฮักกา หูเหวินฮู่บ้านโบราณ วัดไคหยวน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)
ซัวเถา เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 002PB-23DEC
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มิถุนายน 2561
สปาน้ำแร่น้ำทะเล ศาลเจ้ามังกรเขียว เมืองแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ไฮตังม่า ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีน อิสระเยี่ยมญาติ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ซัวเถา เริ่มต้น 15,999 บาท
รหัส : 001PB-23DEC
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
สปาน้ำแร่น้ำทะเล ศาลเจ้ามังกรเขียว เมืองแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ไฮตังม่า นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีน สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ซัวเถา เริ่มต้น 15,999 บาท
     
รหัส : 002PB-17DEC
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค.61 // 30 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ล่องทะเลสาบเป่าฟ่งหู พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวด
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัส : 001PB-17DEC
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
อุทยานจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติหรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 14,999 บาท
รหัส : 001SBT-15DEC
สายการบิน : Shandong Airlines (SC)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2561
ชมภูเขาทุ่งหญ้า มองโกเลียใต้ ชมสวนน้ำตก ใจกลางเมืองคุนหมิง ช่องแคบต้าตี้เฟิง ฮุ่ยเจ๋อ เมืองเก่าฮุ่ยเจ๋อภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้ต้าไห่ ประตูม้าทองไก่หยก ร้านหยก ร้านผ้าไหม
คุนหมิง เริ่มต้น 9,991 บาท
     
รหัส : 007SS-37NOV
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ฉงชิ่ง อู่หลง ลานสกีอินดอร์ ร้านนวดเท้า อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ตลาดขายส่ง ฉาวเทียนเหมิน
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 9,899 บาท
รหัส : 003SS-17NOV
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) เขาอวตารสะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย ร้านผ้าไหม สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 12,899 บาท
รหัส : 006SS-37NOV
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ถนนหวังฟูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านหยก ตลาดรัสเซีย หอฟ้าเทียนถาน
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 14,899 บาท
     
รหัส : 001PB-16NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : 29 ธ.ค.2560 - 03 ม.ค. 2561
ล่องเรือ 3 อ่าวงามล่องแม่น้ำหลีเจียงที่ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์เป็นที่หนึ่งของเมืองจีน หยางซั่ว ปลายทางการล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง จูไห่ เมืองเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน
กุ้ยหลิน เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัส : 006PB-14NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2561
3 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน"อี้เหอหยวน" จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 15,999 บาท
รหัส : 003SBT-15NOV
สายการบิน : Lucky Air (8L)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน สัมผัสความเย็นและหิมะ...ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ ไร่สตรอว์เบอร์รี่ เมืองถางเตี้ยน
คุนหมิง เริ่มต้น 13,991 บาท
     
รหัส : 008SS-18NOV
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 ตำบลอูเจิ้น ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัส : 001GO-20NOV
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
เที่ยวเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งประจำปี ลิ้มรสเบียร์ท้องถิ่นพร้อมรับชมภาพยนตร์ 4D แถมกิจกรรมย้อนวัยเด็ก การนั้งล้อยางสไลเดอร์บนลานหิมะคฤหาสน์วอลการ์ ณ เมือง ฮาร์บิ้น
ฮาบิ้น เริ่มต้น 33,900 บาท
รหัส : 007SBT-18NOV
สายการบิน : AIR CHINA
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน ล่องเรือชมวิถีชาวบ้าน ณ...เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 17,999 บาท
     
รหัส : 005SS-37NOV
สายการบิน : CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
เมืองอู่ฮั่น เขตไฉ่เตียน ทุ่งดอกมัสตาร์ด สวนสตอเบอร์รี่เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) สวนกวนอูอี้หยวน ศาลเจ้ากวนอู กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก เขตฮั่นโข่ว สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู นั่งรถชมถนนสายซากุระนั่งรถชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินชู่เห่อฮั่นเจีย
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 006SS-18NOV
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ย่านซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว หนิงปอ เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ เกาะผู่โถวซาน หนิงปอ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทาน ร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
เซี้ยงไฮ้ ราคา 23,999 บาท
รหัส : 005SBT-18NOV
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
กำหนดเดินทาง : มกราคม,มีนาคม 2561
อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ( รวมค่าเข้า ) หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ + ล่องเรือชมเมือง ร้านยางพารา ถนนโบราณซ่งเหอฝางเจีย ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ อุโมงค์เลเซอร์
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 15,999 บาท
     
รหัส : 002ZE-17NOV
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 19,888 บาท
รหัส : 001ZE-17NOV
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 16,888 บาท
รหัส : 002SBT-15NOV
สายการบิน : บินลัคกี้ แอร์ (8L)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
คุนหมิง ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม หมู่บ้านซีโจว ต้าหลี่ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียงภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง ฉู่สงฉู่สง คุนหมิง ร้านนวดฝ่าเท้า เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านผ้าไหมวัดหยวนทง ร้านหยก สวนน้ำตกคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก
คุนหมิง เริ่มต้น 13,999 บาท
     
รหัส : 001SBT-15NOV
สายการบิน : ลัคกี้ แอร์ (8L)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2561
คุนหมิง ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม หมู่บ้านซีโจว ต้าหลี่ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียงภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง ฉู่สงฉู่สง คุนหมิง ร้านนวดฝ่าเท้า เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านผ้าไหมวัดหยวนทง ร้านหยก สวนน้ำตกคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก- คุนหมิง
คุนหมิง เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัส : 005IT-14NOV
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561 - มีนาคม 2561
สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 14,888 บาท
รหัส : 004SBT-37NOV
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เสิ่นหยาง (รถไฟความเร็วสูง) สู่เมืองฮาร์บิ้น ลานสกี YABULI ม้าลากเลื่อน หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เที่ยวชมถ่ายรูปทัศนียภาพของหมู่บ้านหรือเลือกรายการเสริม (เขา YANG CAOSHAN) ชมแสงสีกลางคืน NIGHT PLAZA ถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE) หมู่บ้านหิมะ ฮาร์บิ้น ถนนคนเดินจงยัง ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย สวนสตาลิน Ice and Snow World Theme Park สวนเสือไซบีเรีย
ฮาบิ้น เริ่มต้น 27,900 บาท
     
รหัส : 004WS-14NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถานกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ร้านหมอนยางพารา ถนนหวังฟู่จิ่ง ตลาดตงหัวเหมิน
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 004SS-21NOV
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ซีอาน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ร้านหมอนยางพาราร้านผ้าไหม โชว์ราชวงศ์ถัง กำแพงเมืองโบราณ เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิธภัณฑ์ซีอานโรงงานตุ๊กตาจิ๋นซี จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ร้านหยก ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม
ซีอาน เริ่มต้น 12,555 บาท
รหัส : 003ZE-21NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถเข้าชม) ร้านเครื่องปั้นดินเผาทหาร เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน ชมโชว์ราชวังถัง กำแพงเมืองซีอาน
ซีอาน เริ่มต้น 12,555 บาท
     
รหัส : 002ZE-21NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถเข้าชม) ร้านเครื่องปั้นดินเผาทหาร เมืองลั่วหยาง วัดเสาหลิน(รวมรถเข้าชม) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู
ซีอาน เริ่มต้น 15,888 บาท
รหัส : 001OR-37NOV
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ฉงชิ่ง ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) หงหยาต้ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลงอุทยานเขานางฟ้า สโนว์โดม (SNOW DOME) วัดอรหันต์ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ?OPTION? สุกี้ฉงชิ่ง+ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเจียหลิง
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 7,997 บาท
รหัส : 001SS-21NOV
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ซีอาน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ร้านหมอนยางพารา ร้านผ้าไหม ลั่วหยาง เมืองเติงฟง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง หลิงเป่า เจดีย์ห่านป่าเล็กพิพิธภัณฑ์ซีอาน ร้านกระเบื้องสามสี จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ร้านหยก ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม โชว์ราชวงศ์ถัง
ซีอาน เริ่มต้น 15,999 บาท
     
รหัส : 003SS-14NOV
สายการบิน : AIR CHINA ( CA )
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 17,799 บาท
รหัส : 002GO-14NOV
สายการบิน : ไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ปักกิ่ง-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำพระราชวังฤดูร้อน (นั่งเรือชมวิว+แถมรูปท่านละ 1 ใบ ฟรีแต่งชุดโบราณ)-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง (พิเศษเข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ+กำแพง 9 มังกร)-พิพิธภัณฑ์อาหารจักรพรรติ (งานเลี้ยงแบบฮ่งแต้+รวมโชว์แมนจู)ร้านบัวหิมะ-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)-ถนนหวังฝูจิ่ง กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง-พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ร้านหยก-ซอยหูถง(นั่งรถสามล้อชมวิว)-ตลาดรัสเซียไร่องุ่น(ผ่านชม)-พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ้านยุโรป+แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100ML.)-ปักกิ่ง(TG615/17.05-21.20)-กรุงเทพฯ
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 31,900 บาท
รหัส : 001GO-14NOV
สายการบิน : แอร์ ไชน่า (CA)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-ชมกายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านผ้าใหม-วัดลามะ-ถนนหวังฝูจิงกำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน-ร้านบัวหิมะ-สวนผลไม้-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก ผีเซียะ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 17,900 บาท
     
รหัส : 004GO-18NOV
สายการบิน : ไชน่าอิสเทิร์น/เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ศาลาฝานกง-ร้านไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง(SUZHOU HARMONY TIME SQUARE)หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝังเจีย หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG-ถนนนานกิง-ชมกายกรรม ERA SHOW วัดพระหยกขาว-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 003GO-18NOV
สายการบิน : การบินไทย
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-ร้านชา-ถนนโบราณเหอฝังเจียหังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง)-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์ เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านบัวหิมะ-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
เซี้ยงไฮ้ เริิ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 002ZE-18NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จาก SKY WALK บนหอไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว ?ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์? นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 13,777 บาท
     
รหัส : 001ZE-18OCT
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 004ZE-17OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตารขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 12,888 บาท
รหัส : 004ZE-18OCT
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สัมผัสความยิ่งใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่ ชมวิวมุมสูงของมหานครเซี่ยงไฮ้ บนชั้น 100 ตึกเวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ ตะลุยความหนาวเย็น และชมความสวยงามของถ้ำน้ำแข็งที่เมืองเจี้ยนเต๋อ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว ?ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์? นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดค้าส่งอี้อู ตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว และถนนนานกิงลู่
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 14,777 บาท
     
รหัส : 003OR-18OCT
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู เจี้ยนเต๋อ ถ้ำน้ำแข็ง สะพานกระจก อี้อู ตลาดค้าส่งอี้อู ร้านโอโซน ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ *OPTION ขึ้นตึก SWFC* ร้านนวดเท้า อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ร้านหยก ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 004ZE-14OCT
สายการบิน : HAINAN AIRLINES (HU)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม ชมพระราชวังฤดูร้อน ??อี้เหอหยวน?? อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีนสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ นั่งรถสามล้อปั่นสุดคลาสสิค ย้อนสมัยวันวานกรุงปักกิ่งที่ย่านโบราณหูถ้ง ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 15,777 บาท
รหัส : 004SS-20OCT
สายการบิน : NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิน ร้านขายเสื้อกันหนาว โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)
ฮาบิ้น เริ่มต้น 31,799 บาท
     
รหัส : 004SS-21OCT
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ศาลเจ้ากวนอู จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ สวนวัดถังต้าฉือเอิน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซีกำแพงเมืองโบราณ ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง
ซีอาน เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัส : 007SS-16OCT
สายการบิน : SHENZHEN AIRLINE (ZH)
กำหนดเดินทาง : 23-26 พฤศจิกายน / 08-11 ธันวาคม 2560
นั่งรถไฟความเร็วสูง กุ้ยหลิน เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่) เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส
กุ้ยหลิน เริ่มต้น 12,999 บาท
รหัส : 006SS-16OCT
สายการบิน : CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)
กำหนดเดินทาง : 01-06 ธันวาคม 2560 , 01-06 / 09-14 มีนาคม 2561
นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่) สะพานสายฝน หมู่บ้านหลู่เจียชุน ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
กุ้ยหลิน เริ่มต้น 16,799 บาท
     
รหัส : 003GO-22OCT
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง : 02-05 ธันวาคม 60
ชมอนุสาวรีย์ 5 แพะ เข้าชมและนมัสการ ศาลเจ้าไต่ฮงกง ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮี้ยงบู๊ซัว) บ้านเศรษฐีตระกูลเฉิน บ้านเศรษฐีโบราณ ช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
กวางเจา เริ่มต้น 21,900 บาท
รหัส : 002GO-22OCT
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES
กำหนดเดินทาง : 02-05 ธันวาคม 60
อนุสาวรีย์ 5 แพะ ช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ล่องเรืองชมวิวกลางคืนแม่น้ำจูเจียง อิสระทั้งวัน(แถมฟรี!! SUBWAY CARDS ONE DAY PASS) บ้านเศรษฐีชีกวน ลี่จื่อวาน เกาะซาเมี่ยน ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
กวางเจา เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 003GO-21OCT
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 60
ชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ชมสุสานขุนพลกวนอู อุทยานหยุนไถซาน วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
ซีอาน เริ่มต้น 28,900 บาท
     
รหัส : 002GO-21OCT
สายการบิน : Air asia(FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 60
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง ชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้า)
ซีอาน เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 003CU-17OCT
สายการบิน : ไทยสมายล์ (WE)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 60
ชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในโลก จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน นั่งกระเช้าขึ้น สู่เขาเทียนเหมินซาน
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 13,999 บาท
รหัส : 003ZE-20OCT
สายการบิน : สายการบินนกสกู๊ต
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม- มกราคม 2561
พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง ถนนคนเดินหม่านชิง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง) ชมหิมะแกะสลัก สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018
ฮาบิ้น เริ่มต้น 27,777 บาท
     
รหัส : 002ML-18OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หอไข่มุก-หุ่นขึ้ผึ้ง-ERA-ปักกิ่ง-ปะต้าหลิง (กระเช้า)-หอฟ้า กายกรรมปักกิ่ง-สามล้อหูถง-บุฟเฟ่ 6 ดาว Golden Jaguar
เซี้ยงไฮ้ ราคาเพียง 33,900 บาท
รหัส : 007ML-15OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
โชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหมู่บ้านสี่โจว เมืองโบราณกวนตู้ สระมังกรดำ
คุนหมิง เริ่มต้น 25,999 บาท
รหัส : 006ML-15OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61
ชมโชว์จางอวี้โหมวImpression of Lijiang ชมเมืองเก่าต้าหลี่ ชมเมืองเก่าลี่เจียง ชมเมืองเก่าจงเตี้ย จงเตี้ยน ชมวัดซงจ้านหลิง เต๋อชิง ชมพูเขาหิมะเหม่ยลี่
คุนหมิง ราคาพิเศษ 36,900 บาท
     
รหัส : 005ML-15OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 61
คุนหมิง เมืองเก่ากวนตู้-วัดหยวนทง-ตำหนักทอง-ช้อบปิ้ง ต้าหลี่ หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่า-โรงถ่าย 8 เทพอสูรฯ-กระเช้าชางซาน ลี่เจียงกระเช้าใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยก-เมืองเก่า-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-สระมังกรดำ-โค้งแรกแยงซีเกียง-หุบผาเสือกระโจน
คุนหมิง ราคา 36,900 บาท
รหัส : 004ML-15OCT
สายการบิน : Shandong Airlines (SC)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
ภูผามรกต (ภูเขาเจี้ยวจื่อ-กระเช้า) ตงชวน แผ่นดินสีแดงจุดชมวิวโล่เฉยโกว จุดชมวิวเจิ่นเซี่ยวหยวน จุดชมวิวต่าหม่าค่าน อุทยานน้ำตก ภูเขาซีซาน (กระเช้า+รถแบตตารี่)
คุนหมิง เริ่มต้น 11,999 บาท
รหัส : 003ML-014OCT
สายการบิน : AIR CHINA
กำหนดเดินทาง : 30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน วังโบราณกู้กง ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ไหว้พระและทำบุญส่งท้ายปีระกาที่วัดหลิงกวง (วัดแสงศักดิ์ สิทธิ์)
ทัวร์ปักกิ่ง เพียง 21,999 บาท
     
รหัส : 002ML-014OCT
สายการบิน : AIR CHINA
กำหนดเดินทาง : 22-27 ธันวาคม 2560
ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" ไหว้พระและทำบุญที่วัดหลิงกวง (วัดแสงศักดิ์ สิทธิ์) BEIJING SNOW WORLD
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัส : 004ML-03COT
สายการบิน : ไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-นวดสมุนไพร-สวนหยูซาน-ร้ายยางพารา-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG กุ้ยหลิน-ลี่เจียงวาน-หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่งหยั่งซั่ว-ยี่เจียงหยวน-วัดกวนอิม-ร้านหยก-เจดีย์เงินทอง-โชว์ MIRAGE GUILIN กุ้ยหลิน-เมืองโบราณต้าชวี่-ถ้ำมงกุฎ-เขางวงช้าง (ขึ้นเจดีย์)-ถนนคนเดิน
กุ้ยหลิน เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัส : 005ML-04OCT
สายการบิน : ไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
หยั่งซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่ง หยังซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาชวนซาน-ถ้ำชวนซาน-นวดสมุนไพร กุ้ยหลิน-วัดกวนอิม-ร้านผ้าไหม-เขาฝูโป-ร้ายยางพารา-ถนนคนเดิน
กุ้ยหลิน เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 001MRC-16OCT
สายการบิน : China Southern Airlines (CZ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
กุ้ยหลิน ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำหินงอกหินย้อยสุดงดงามแห่งเมืองจีน ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ชมการแสดง DREAM LIKE LIJIANG การแสดงพิเศษผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์และกายกรรมจีน
กุ้ยหลิน เริ่มต้น 17,888 บาท
รหัส : 002SBT-17OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินซีปู้ ภาพวาดทราย ร้านหยก ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ร้านยางพารา
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 11,999 บาท
รหัส : 002PB-20OCT
สายการบิน : เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) สวนสตาลิน สวนเสือไซบีเรีย คฤหาสน์วอลก้า ช้อปปิ้งถนนจงซาน วัดจี่เล่อ แถมซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน ช้อปปิ้งถนนกิง ตลาดร้อยปี
ฮาบิ้น เริ่มต้น 39,900 บาท
     
รหัส : 001SS-20OCT
สายการบิน : XIAMEN AIR
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
ชมจัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ เกาะพระอาทิตย์ ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) ถนนจงเอียง
ฮาบิ้น เริ่มต้น 32,999 บาท
รหัส : 001SS-18OCT
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 18,799 บาท
รหัส : 005ZG-37OCT
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม- ธันวาคม 2560
ฉงชิ่ง หวู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ อุทยานเขานางฟ้า ชมวิวระเบียงแก้ว หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ร้านนวดผ่าเท้า มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง หงหยาต้ง วัดลั๋วฮ่าน ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 13,888 บาท
     
รหัส : 004SS-37OOCT
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ฉงชิ่ง อู่หลง แกะสลักน้ำแข็งที่เมืองหิมะบนเขานางฟ้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ระเบียงกระจก ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ร้านหมอนโอโซน ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมินฃอิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส : 002ZE-15OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอด ภูเขาหิมะมังกรหยก เดินเล่นฟินๆ 3 เมืองเก่า เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเก่าต้าลี่ และเมืองเก่าลี่เจียง
คุนหมิง เริ่มต้น 23,777 บาท
รหัส : 001spr-15OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 60 -4 มกราคม 61
วัดเจ้าแม่กวนอิม แชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า ) ร้าน ใบชา วัดลามะซงจ้านหลิน ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ
คุนหมิง เริ่มต้น 27,900 บาท
     
รหัส : 001OR-22OCT
สายการบิน : Kenya Airline (KQ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
HILIGHT ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียงที่มีชื่อเสียงของเมืองกุ้ยหลิน นั่งรถไฟสัมผัสความเร็วสูง กวางเจา-กุ้ยหลิน-กวางเจา ที่นั่งสะดวกสบาย
กวางเจา เริ่มต้น 13,331 บาท
รหัส : 001GO-17OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 60
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 005CU-18SEP
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน2560-มีนาคม 2561
นานกิง-ร้านยางพารา-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยกถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ซูโจว-วัดฉงหยวน-จัตุรัสหยวนหยง
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 13,999 บาท
     
รหัส : 004CU-18SEP
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันฑ์ 2561
อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิงลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจียล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-นานกิง-สนามบินนานกิง-กรุงเทพฯ
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 12,999 บาท
รหัส : 006CU-14SEP
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-มีนาคม 2561
เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-โรงงานไข่มุก-ร้านยาจีน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านชา-ชมกายกรรมปังกิ่งกำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิคประตูชัย-ผิเซียะ-ร้านผ้าไหม-ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-กรุงเทพฯ
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 14,999 บาท
รหัส : 023SS-37SEP
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
อุทยานภูผาหิมะการ์เซีย-ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า) อุทยานซงผิงโกว ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 21,799 บาท
     
รหัส : 021SS-37SEP
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
กำหนดเดินทาง : 29 ธ.ค.60 - 3 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค.60 - 5 ม.ค.61
ภูเขาหิมะซีหลิงซาน (ขึ้นกระเช้า) เลือกเล่นหิมะหรือสกี ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน เมืองโบราณหวงหลงซี - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 24,799 บาท
รหัส : 020SS-37SEP
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
เมืองเซียงหยาง-กู่หลงจง(บ้านพักขงเบ้ง) เขาบู๊ตึ้ง-เรียนมวยไทเก็ก ตำหนักทองจินเตี้ยน(กระเช้าขึ้น-ลง)-ตำหนักไท่เหอกง ตำหนักจื่อเซียว-ตำหนักหนานเหยียน-ตำหนักไท่จื่อ เมืองตันหยาง-สุสานกวนหลิง สมรภูมิรบฉางป่านปัว-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ศาลเจ้ากวนอู-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) สวนกวนอูอี้หยวน-ถนนคนเดินเจียงฮั่น-วัดกุยหยวน
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 019SS-37SEP
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอัน น้ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถแบตเตอรี่)-พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตเหล้าขาว พระสังกัจจายน์-ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER ถนนโบราณจินหลี่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 16,799 บาท
     
รหัส : 018SS-37SEP
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
รถไฟความเร็วสูง...ที่สุดแห่งความเร็ว เมื่อคุณได้นั่งจะเหมือนคุณบินได้!! พระราชวังฤดูร้อน...ชมความอลังการของพระราชวังซึ่ง เป็นที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก กำแพงเมืองจีน...สิ่งก่อสร้าง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งในโลก
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 017SS-37SEP
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ชมทัศนียภาพที่งดงาม ดังสรวงสวรรค์... นมัสการ 1 ใน 4 พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินจีน ความตะมุตะมิ ของหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) เดินเล่นที่ถนนโบราณจินหลี่
ทัวร์จีนเมืองอื่นๆ เริ่มต้น 18,799 บาท
รหัส : 003SS-20SEP
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2561
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า) เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2017 International Ice and Snow Festival) โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) -อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง จัตุรัสซื่อจี้-พิพิธภัณฑ์แมนจู
ฮาบิ้น เริ่มต้น 32,799 บาท
     
1, 2
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี