ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter


รหัส : 009GO-37OCT
สายการบิน : ภูฏานแอร์ไลน์ (B3)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 60
ชมพาโรซอง หรือพาโรริงปูซอง ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง ชมเมืองพูนาคา (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน วัดชิมิลาคัง
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 51,900 บาท
รหัส : 003EJ-37OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
กรุงนิวเดลลี ชมราชปติภาวัน กุตุปมินาร์ เข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก อักราฟอร์ท แหล่งมรดกโลก นครสีชมพู
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 52,500 บาท
รหัส : 001OR-37OCT
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม - 5 มกราคม 61
เมืองลัคเนาว์ เมืองสาวัตถี วัดเชตวันวิหาร บ้านท่านองคุลีมาลและอนาถบิณฑิกะเศรษฐี เมืองสาวัตถี เมืองลุมพินี(เนปาล) วัดไทยนวราชรัตนาราม วิหารมายาเทวี เมืองลุมพินี เมืองกุสินารา ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน ชมมกุฎพันธเจดีย์เมืองกุสินารา เมืองไวสาลี คันธเจดีย์ สังฆาราม ปาวาลเจดีย์ เมืองคยา พุทธคยา เมืองราชคฤห์ ขึ้นเขาคิชกูฎ เมืองนาลันทา สักการะหลวงพ่อองค์ดำ พุทธคยา มหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู เมืองสารนาถ ชมธัมเมกขสถูป ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา เมืองลัคเนาว์
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 39,993 บาท
     
รหัส : 015OR-37SEP
สายการบิน : ไทยสมายล์แอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัต4สังเวชนียสถานประสูต ? ลุมพินีวัน:ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ตรัสรู้? พุทธคยาจุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก ?พระมหาโพธิเจดีย์? อนุสรณ์สถานการตรัสรู้ ปฐมเทศนา?สารนาถ:สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช ปรินิพพาน? กุสินารา: สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 29,992 บาท
รหัส : 014OR-37SEP
สายการบิน : Egypt Air (MS)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม2560
อียิปต์-ไคโร-อเล็กซานเดรีย 5 วัน 2 คืน ยลโฉม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สู่ตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา ?เมืองอเล็กซานเดรีย? โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) สายการบินประจำชาติอียิปต์
เส้นทางเอเชียอื่นๆ 29,992 บาท
รหัส : 001GO-37SEP
สายการบิน : Royal Brunei Airlines
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560-มกราคม 2561
บรูไน-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต-Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว -มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา -มะนิลา-โบสถ์เซ็นโจเซฟ-Jeepney Factory-ตาไกไต-ชมวิวภูเขาตาอัล-ชมโชว์พื้นเมือง -สวนไรซาล-อินทรามูรอส-โบสถ์ซานอะกุสติน-ป้อมปราการซานติอาโก-มะนิลา- บรูไน-กรุงเทพฯ
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 25,900 บาท
     
รหัส : 004OR-37AUG
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
มืองลัคเนาว์ เมืองสาวัตถี วัดเชตวันวิหาร บ้านท่านองคุลีมาลและอนาถบิณฑิกะเศรษฐี เมืองสาวัตถี เมืองลุมพินี(เนปาล) วัดไทยนวราชรัตนารามวิหารมายาเทวี เมืองลุมพินี เมืองกุสินาราชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย เมืองกุสินารา เมืองไวสาลี คันธเจดีย์ สังฆาราม ปาวาลเจดีย์ เมืองคยา พุทธคยา เมืองราชคฤห์ ขึ้นเขาคิชกูฎ เมืองนาลันทา ? สักการะหลวงพ่อองค์ดำ
เส้นทางเอเชียอื่นๆ 29,992 บาท
รหัส : 003OR-37AUG
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก ทัชมาฮาล พิเศษสุด...ขี่ช้าง,นั่งรถจิ๊บ...ขึ้นชมพระราชวังบนยอดเขา เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ WE
เส้นทางเอเชียอื่นๆ 13,331 บาท
รหัส : 001PB-38AUG
สายการบิน : เรือ STAR CRUISE
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
สุดหรูกับเรือสำราญระดับโลก สัมผัสความบันเทิงแบบเต็มอิ่ม
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 6,900 บาท
     
รหัส : 012JW-37JUL
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2560
ดินแดนสวรรค์ กลางมหาสมุทรอินเดียดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่คู่รักไม่ควรพลาดทุกประการ
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 28,350 บาท
รหัส : 011JW-37JUL
สายการบิน : แอร์เอเชีย
กำหนดเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2560
เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริงที่คลับเมดคานิ มัลดีฟส์ แพคเกจโปรแกรม การเดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชียสวรรค์แห่งมหาสมุทร อินเดีย
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 51,310 บาท
รหัส : 005GO-37JUL
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - มกราคม 2561
ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน ชม ภัตตาคารธารน้ำตก เอกลักษณ์แห่งการผ่อนคลายไม่ซ้ำใคร ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipino พิเศษ... ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 19,900 บาท
     
รหัส : 003GO-37JUL
สายการบิน : รอยัลบรูไน แอร์ไลน์
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจาก ประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว ้ อาทิเช่น คัมภีร์อัลกุระอาน ขนาดเล็กทสีุ่ดในโลก จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้ นนอก มสั ยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจ กลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สรา้ งขนึ้ โดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซงึ่ เป็นมัสยิด ประจำพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซงึ่ เป็นพระราชบดิ าของ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งดว้ ยหินอ่อนและ กระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสำหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใชเ้ ป็ น เวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 002GO-37JUL
สายการบิน : รอยัลบรูไน แอร์ไลน์
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560
นำท่านเดินทางไปยังน้ำตก Madakaripura ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยน้ำตกอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านซาปิห์ (Sapih village) อยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟโบรโม่ (Mount Bromo) มากนัก น้ำตกนี้มีความสูงประมาณ 200 เมตร น้ำตกซ่อนอยู่ในตอนท้ายของหุบเขาลึก มีแหล่งต้นน้ำมาจากผืนป่าเหนือน้ำตกขึ้นไป โดยสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างของน้ำตกคือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม ใช้เวลาเดินทางจากเมืองสุราบายาประมาณ 1ชั่วโมงครึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามและร่มรื่นเย็นสบาย น้ำตกแห่งนี้ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งนึงในอินโดนีเซีย
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 21,900 บาท
รหัส : 001GO-37JUL
สายการบิน : การบินไทย TG
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560
เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ แคชเมียร์สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบนำท่านนั่ง ?เคเบิลคาร์? (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ชม ?ทัชมาฮาล? อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ ?อักราฟอร์ด? ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 38,900 บาท
     
รหัส : 017TRY-37JUN
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม60-มีนาคม61
ทริปนี้เน้นเสริมบารมี รับพลังแห่งบุญ ที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก เพิ่มเที่ยวราชคฤห์ ดินแดนแห่งการกำเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา นาลันทา มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
เส้นทางเอเชียอื่นๆ 32,900 บาท
รหัส : 017TRY-37JUN
สายการบิน : Air India แอร์ อินเดีย
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม60-มกราคม61
ท่านเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป... ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ
เส้นทางเอเชียอื่นๆ 56,900 บาท
รหัส : 016TRY-37JUN
สายการบิน : Air India แอร์ อินเดีย
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม60-มกราคม61
นำท่านเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป... ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ กุสินารา.... นครแห่งมหาปรินิพพาน ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาวัตถี... เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิกา สถานที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 67,900 บาท
     
รหัส : 015TRY-37JUN
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560
๙ฒสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้ชายคนหนึ่งมอบให้แก่หญิงอันเป็นที่รักแม้ร่างกายได้ดับสลายไปแล้ว แต่อนุสรณ์สถานแห่งแห่งนี้และความรักของพระองค์ก็ยังตราตรึงให้คนทั่วโลกได้กล่าวขานไปอีกนานแสนนานถึงความรักอันนิรันดร ...อนุสรณ์สถานแห่งความรัก...ทัชมาฮาล เมืองชัยปุระ เป็นเมืองท่องเที่ยวชัยปุระ รัฐราชสถาน ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอินเดีย ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองสีชมพู เนื่องจากทั้งเมืองบ้านเรือนถูกทาด้วยสีชมพูทั้งหมด ชัยปุระได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีของแคว้นราชาสถานตั้งแต่ปี ค.ศ.1728 ในสมัยของ มหาราชาไสวชัยสิงห์ที่ 2 โดยได้โปรดให้ย้ายราชธานีจากเดิมที่แอมเบอร์ฟอร์ต ห่างไป 11 กิโลเมตรซึ่งอยู่บนเนินเขาสูง ลงมายังบริเวณที่ราบ ซึ่งเป็นตำแหน่งของชัยปุระ ปัจจุบันเมืองชัยปุระเป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแคว้นราชสถาน
เส้นทางเอเชียอื่นๆ 31,001 บาท
รหัส : 009GO-37JUN
สายการบิน : ภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airline)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
พาโร พาโรริงปูซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดคิชู ลาคัง ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน เมืองทิมพู อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พูนาคาโดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง พูนาคาทิมพู พระศรีสัจจธรรม จุดชมวิวซังเกกัง สวนสัตว์แห่งชาติ ห้องสมุดแห่งชาติ- ตาซิโซซอง-พาโรพิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซังพาโร ? กรุงเทพ
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 49,900 บาท
รหัส : 006GO-37JUN
สายการบิน : ROYAL BRUNEI AIRLINE (BI)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560
ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน - สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ - ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ - ชมน้ำตก Kakek bodo ธรรมชาติอันสวยงาม - ชมมัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก - ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี - ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia แหล่งรวบรวมของกำนัลล้ำค่าจากผู้นำทั่วทุกมุมโลก - ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque - พิเศษ...ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 25,900 บาท
     
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี