ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกทัวร์ญี่ปุ่นเมืองโตเกียวเยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยชมมรดกโลกวัดน้ำใสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชาชมศาลโทริอิซุ้มประตูสิแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้นวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัดเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งที่ชินจูกุสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นโอซาก้าเกียวโตวัดคิโยมิสึฟุชิมิอินาริปราสาททองนาโงย่าช้อปปิ้งอิออนนาโงย่าทะเลสาบฮามานะอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิศาลเจ้าฮาโกเน่ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ทอาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติทานขาปูยักษ์ไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดภูเขาไฟฟูจิชั้นที่EARTHQUAKEMUSEUMโตเกียววัดอาซากุสะช้อปปิ้งชินจูกุศาลเจ้าเมจิฮาราจุกุโอไดบะสนามบินฮาเนดะทัวร์ญี่ปุ่นเมืองฮอกไกโดเยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยสัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้นดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุเยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลตSHIROIKOIBITOที่ขึ้นชื่อที่สุดช้อปปิ้งกันแบบจุใจMITSUIOUTLETอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจชิโตเสะฮอกไกโดช้อปปิ้งทานุกิโคจิศาลเจ้าฮอกไกโดโรงงานช็อกโกแลตโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิทะเลสาบโทยะนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซานสวนหมีโชวะชินซังเมืองโอตารุคลองโอตารุพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีซัปโปโรดิวตี้ฟรีเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู3ชนิดพิพิธภัณฑ์สาเกหมู่บ้านราเม็งช้อปปิ้งที่MITSUIOUTLETศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกทัวร์ญี่ปุ่นเมืองโอซาก้าโอซาก้าเกียวโตโกเบอาราชิยาม่าTheLost Kansai โอซาก้าเกียวโตโกเบอาราชิยาม่า4วัน3คืนโอซาก้าเกียวโตป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตซึเคียวศาลเจ้าอิคุตะถนนคิตะโนะโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ปราสาทโอซาก้าชินไซบาชิโอซาก้าริงกุพรี่เมี่ยมเอ้าท์เลทเกียวโตอาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตซึเคียวป่าไผ่โกเบศาลเจ้าอิคุตะถนนคิตะโนะ ปราสาทโอซาก้าชินไซบาชิทัวร์ญี่ปุ่นเมืองนิกโก้เพลิดเพลินกับมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่นณศาลเจ้าโทโชกุ[เมืองนิกโก้]ชมความสวยงามของน้ำตกที่มีความสวยงาม1ใน3ของญี่ปุ่นที่น้ำตกเคงอน(ออนเซ็น)ทัวร์ญี่ปุ่น4ฤดูฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคมอุณหภูมิระหว่าง13-25องศาเซลเซียส,ฤดูร้อนเริ่มต้นประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคมอุณหภูมิประมาณ26-32องศาเซลเซียส,ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นประมาณเดือน กันยายน- พฤศจิกา,ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ด้านล่างนี้รหัส : 068HPT-01NOV
สายการบิน : Scoot
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจิยะ ลิตเติ้ล เกียวโต บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ออนเซ็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ย่านชินจุกุ หรือ ฮาราจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,999 บาท
รหัส : 067HN-01NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ ปราสาทโอซาก้า วัดโทไดจิ เมืองนารา ริงกุ เอ้าท์เล็ท
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 066JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 22-27 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส)
ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ "วัดโทไดจิ" ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ ชมหมู่บ้านมรดกโลก "ชิราคาวาโกะ" อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 49,900 บาท
     
รหัส : 065JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 22-27 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส)
ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ชมปราสาทมัตสึโมโต้สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด ชมหมู่บ้านมรดกโลก "ชิราคาวาโกะ" อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 48,900 บาท
รหัส : 064JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 20-25 / 22-27 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส)
สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้"สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด ชมหมู่บ้านมรดกโลก "ชิราคาวาโกะ" อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 44,900 บาท
รหัส : 063SBT-01NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 07-11 ธันวาคม 2560
ไหว้หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ และให้อาหารกวางน้อย หน้าบริเวณวัด ถ่ายรูปกับ ศาลาทอง สีเหลืองอร่าม กับ ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดคิโยมิสึ เดินลอดเสาโทริอิสีแดง นับร้อยต้นที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 27,991 บาท
     
รหัส : 062IT-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
ซัปโปโร โอบิฮิโระ เมืองคุชิโระ ศูนย์นกกระเรียนนานาชาติอาคัง พิพิธภัณฑ์อาคังโคฮันอีโค่ ทะเลสาบอะคัง หมู่บ้านชาวไอนุ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง โซอุนเคียว ออนเซ็น น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ โอตารุ คลองโอตารุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 46,900 บาท
รหัส : 061MJ-01NOV
สายการบิน : Scoot สกู๊ต แอร์
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
โตเกียว เบย์ อะควาไลน์ วัดพระใหญ่คามาคูระ (หรือชมซากุระ คาวาสึ) ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ลานสกีฟูจิเทน โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัน ชมเมืองเก่าซาวาระ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัส : 060CU-01NOV
สายการบิน : Scoot Airlines (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
สัมผัสประสบการณ์หิมะสุดฟิน ณ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท ชมเทศกาลซากุระ ณ เมือง คาวาสึ ซากุระแรกช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,900 บาท
     
รหัส : 059SS-01NOV
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : 15 - 21 มีนาคม 2561
เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย นั่งกระเช้าชมความสวยงามยามค่ำคืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมท้าลมหนาว KIRORO SKI RESORT พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูและแช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,900 บาท
รหัส : 058SS-01NOV
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : 1 - 7, 8 - 14 มีนาคม 2561
ชมเทศกาลน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ตระการตา สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมท้าลมหนาว FURANO HERB HILL สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือตัดน้ำแข็ง พร้อมอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,900 บาท
รหัส : 057SS-01NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่ม ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านมรดกโลก ตระการตากับเทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาว ณ ลานสกีฟูจิเท็น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,900 บาท
     
รหัส : 056TTN-01NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เยือนเมืองเก่า คาวาโกเอะ ฉายา Little Edo เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
รหัส : 055ZE-01NOV
สายการบิน : การบินไทย
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน2560 -มีนาคม 2561
ชิโตเสะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-?ทะเลสาบโทยะ-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน-สวนหมีโชวะชินซังลานกิจกรรมหิมะ-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ซัปโปโร-เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดศาลเจ้าฮอกไกโด-โรงงานช็อกโกแลต-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-MITSUI OUTLETสนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพ ฯ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,900 บาท
รหัส : 054ZE-01NOV
สายการบิน : การบินไทย TG
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561
ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-เบปปุ-หมู่บ้านยูฟูอิน-บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-แช่ออนเซ็นลานสกีเท็นซัน-ซากะ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต-ฟุคุโอกะไร่สตรอเบอร์รี่-คะแนลซิตี้-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งเทนจินฟุกุโอกะ ? กรุงเทพฯ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 41,900 บาท
     
รหัส : 053JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ ,2-6 มีนาคม 2561
ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจัดแสดงไฟที่สวยงาม "Yunishigawa Kamakura Festival" เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ชมความสวยงามของดอกซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,900 บาท
รหัส : 052JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 (วันมาฆบูชา) ,2-7 มีนาคม 2561
เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม "วิวภูเขาไฟฟูจิ"สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท ชมความสวยงามของดอกซากุระ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,900 บาท
รหัส : 051JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 20 - 24 ธันวาคม 2560
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำขนาด 5.5 ซม. ณ "วัดอาซากุสะ" แห่งกรุงโตเกียว ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ "โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต" ล่องเรือโจรสลัด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,900 บาท
     
รหัส : 050JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 22-27 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส) ,12-17 / 24-29 มกราคม 2561
สวนสนุกสุดหวาดเสียว "FUJI Q HIGHLAND"และรถไฟน่ารักเอาใจคุณนู๋ "THOMAS LAND" สกี รีสอร์ท เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ล่องเรือโจรสลัด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,900 บาท
รหัส : 049JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 24-28 กุมภาพันธ์ / 3-7 มีนาคม 2561
ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไคฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โตเกียว ย่านชินจูกุ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,900 บาท
รหัส : 048JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 21-26 / 23-28 กุมภาพันธ์ 2561
เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช วัดดารุมะจิ สกี รีสอร์ท (ลานสกี) คารุอิซาว่าปริ้นซ์ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต น้ำพุร้อนยูบาทาเกะ สวนลิงจิโกคุดานิ เทศกาลโดมหิมะ Iiyama Kamakura Festival สถานีรถไฟนากาโน่
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 43,900 บาท
     
รหัส : 047HPT-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2561
เมืองฟุราโนะ ชมสุนัขลากเลื่อน เมืองอาซาฮิคาว่าหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ คิโรโระ สโนว์เวิลด์ JTC DUTY FREEE
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,999 บาท
รหัส : 046JWL-01NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2561
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ชิมไข่ดำ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบ ยามานากะโกะ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,888 บาท
รหัส : 045JWL-01NOV
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : 27 ธันวาคม- 1 มกราคม 2561
วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกาย ทรี หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ฟุจิเท็น สกี รีสอร์ท ชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,888 บาท
     
รหัส : 044TAS-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 11 - 15 มกราคม 2561
ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน? โนโบริเบทสึ หุบเขานรก ถนนช้อปปิ้งโกคุราคุ โรโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 40,900 บาท
รหัส : 043TAS-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 19 - 24 มกราคม 2561 , 02 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
ปราสาทนาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ กิฟุ เฟรสโป ฮิดะทาคายาม่าเทศกาลแสงไฟ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 43,900 บาท
รหัส : 042TAS-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 24 - 28 มกราคม 2561, 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
หมู่บ้านราเม็ง น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ชิคิไซ โนะ โอกะ (ชมอัลปาก้า+สโนว์โมบิล) สวนสาธารณะโอโดริ ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ช้อปปิ้ง SAPPORO STATION
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 40,900 บาท
     
รหัส : 041TTN-01NOV
สายการบิน : (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : 28 พฤศจิกายน - มกราคม 2561
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,999 บาท
รหัส : 040TTN-01NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เล่นสกีสุดมันส์ ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,888 บาท
รหัส : 039TTN-01NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นฟูจิชั้น 5 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,888 บาท
     
รหัส : 038TTN-01NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 4 - 8 ธันวาคม 2560
สัมผัสหิมะเล่นสกี ณ คิโรโระ สโนว์เวิลด์ ฟรี!!! ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 39,999 บาท
รหัส : 037TTN-01NOV
สายการบิน : Peach Air
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
โอกินาว่า ผามันซาโมะ ร้านโอกาชิ โกเตน สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ปราสาทชูริ (ด้านนอก ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด โรงงานแก้ว ย่านถนนโคคุไซโดริ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า อเมริกันวิลเลจ อาชิบานา เอ้าเลท
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 19,888 บาท
รหัส : 036TTN-01NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
หมู่บ้านนินจาอิงงะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่าและสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ชื่นชมธรรมชาติ ณ Mino-o Park สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,888 บาท
     
รหัส : 035SBT-01NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
วัดนาริตะซัง Aeon Mall ลานสกี ออนเซน ไร่สตอเบอร์รี่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน กันดั้มตัวใหม่ @ Diver City Plaza Aqua City โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี ช้อปปิ้ง ชิบุย่า ชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,991 บาท
รหัส : 034ZE-01NOV
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 60 - กุมภาพันธ์ 61
หุบเขานรกจิโกกุดานิ ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ลานกิจกรรมหิมะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 47,900 บาท
รหัส : 033ZE-01NOV
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 -มีนาคม 2561
หุบเขานรกจิโกกุดานิ ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ลานกิจกรรมหิมะ เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,999 บาท
     
รหัส : 032EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 60 - 2 มกราคม 61
สนุกกับการเล่นสกีที่ ฟูจิเทน วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ ขึ้นกระเช้า คาจิ คาจิ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 031EJ-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 18 - 22 มกราคม 2561
ชมหมู่บ้านของชนเผ่าไอนุ (Ainu Village) หุบเขานรกแห่ง โนโบริเบ็ทซึ ทะเลสาบโทยะ สกีรีสอร์ทรุซุสึ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมตึกที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด Clock Tower
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 030EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561
สัมผัส ฟูจิ เท็น สกี รีสอร์ท ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอ้าท์เลท และ ย่าน ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 28,900 บาท
     
รหัส : 029EJ-01NOV
สายการบิน : ื์สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : 1 - 5 ธันวาคม,7 - 11 ธันวาคม 60
ฟูจิชั้น 5 และวัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ ขึ้นกระเช้า คาจิ คาจิ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 29,900 บาท
รหัส : 028EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
ชมสวนดอกวิสทีเรีย ที่สวน Ashikaga Flower Park ไหว้พระใหญ่ ไดบุทสึ สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขอพรบ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 37,900 บาท
รหัส : 027EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
ชมดอกชิบะซากุระ (พิ้งค์มอส) ที่สวยงาม ไหว้พระใหญ่ ไดบุทสึ สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขอพรบ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 37,900 บาท
     
รหัส : 026EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวน Showa Kinen Koen ไหว้พระใหญ่ ไดบุทสึ สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขอพรบ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ จุใจกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อิออนมอลล์ ชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 38,900 บาท
รหัส : 025EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 61
เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa ที่เมือง Sakura ไร่สตรอเบอร์รี่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 วัดอาซากุสะ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 024ST-01NOV
สายการบิน : Thai Airway's (TG)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม -2 มกราคม 2561
ศาลเจ้าฮอกไกโด โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ เครื่องแก้วโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องเครื่องดนตรี Mitsui Outlet Park
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 55,900 บาท
     
รหัส : 023HN-01NOV
สายการบิน : THAI AIRWAY'S (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน เบปปุ คามาโดะ จิโกกุ ชมโรงผลิตน้ำแร่ยุโนะฮานะ ฟาร์มสตอเบอรี่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สวนมิฟูเนะ ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 43,900 บาท
รหัส : 022IT-01NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ปราสาทมัตสึโมโต้ ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินา วัดทองคินคะคุจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,900 บาท
รหัส : 021HN-01NOV
สายการบิน : THAI AIRWAY'S (TG)
กำหนดเดินทาง : 4-8 มกราคม 2561,20 -24 มีนาคม 2561
สายการบิน THAI AIRWAY'S (TG) สะสมไมล์ 50% หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน ศูนย์อนุรักษ์หมี KiRoro Ski Resort คลองโอตารุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 43,900 บาท
     
รหัส : 020ZE-01NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ โอชิโนะฮัคไค
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 31,999 บาท
รหัส : 019ZE-01NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ โอชิโนะฮัคไค อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,999 บาท
รหัส : 018GO-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลานสกี Snow Mobile โดราเอม่อนสกายพาร์ค เมืองคามิคาวะ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง เมืองโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 54,900 บาท
     
รหัส : 017GO-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
สัมผัสความสนุก สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี นั่งกระเช้าคาจิคาจิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก ฟาร์มสตอเบอรี่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 42,900 บาท
รหัส : 016IT-01NOV
สายการบิน : SCOOT AIRLINES
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,900 บาท
รหัส : 014TAS-01NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 61
นาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ นากาชิม่ารีสอร์ท ช้อปปิ้งมิตซุยแจ๊สดรีม เอาท์เล็ท นาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า ทาคายาม่า ทาคายาม่า จินยะ ซันมาชิ ซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ?ชิราคาวาโกะ? นากาฮาม่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ท เอออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 59,900 บาท
     
รหัส : 015HN-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 29 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Rusutsu Ski Resort หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ชมจิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก สวนหมีโชวะชินซัง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,900 บาท
รหัส : 013DKC-01NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
พักชิบะ 1 คืน นากาโน่ 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เล่นสกีที่ SHIRAKABA SKI หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,888 บาท
รหัส : 011DKC-01NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เล่นสกีที่ YETI SKI RESORT หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดนาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียว ?โตเกียวสกายทรี? พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,999 บาท
     
รหัส : 010TTN-01NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 30 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
เล่นสกีสุดมัน ณ ลานสกี ฟูจิเท็นวัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,999 บาท
รหัส : 009TTN-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม - 04 มกราคม 2560
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ไหว้พระขอพรปีใหม่ ณ วัดอาซากุสะ อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 54,999 บาท
รหัส : 008SL-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมอาคารทาคายาม่า จินยะ ทำเนียบรัฐบาลทางประวัติศาสตร์ ชมหมู่บ้านเก่าสมัยเอโดะ Little Kyoto - Sanmachi Suji
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 59,900 บาท
     
รหัส : 007SL-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
ชมวัดคิโยมิสึ หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และดังที่สุดในเกียวโต เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดที่มีเสาโทริอิกว่าหมื่นต้น ถ่ายรูปสวยๆ ณ ป่าไผ่อาราชิยามะ ชมปราสาทโอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 55,900 บาท
รหัส : 006SL-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุสะ นั่งกระเช้า Ropeway Kachi Kachi ชมวิวพาโนราม่า ที่มีความสูง 1,075 เมตร เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะหรือสไลด์เดอร์ที่ สโนว์ทาวน์เยติ Snow Town Yeti
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 49,900 บาท
รหัส : 005SL-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
ชมและชิมราเมนที่ Asahikawa Ramen Museum ชมสัตว์นานาชนิดที่ Asahiyama Zoo และชม ขบวนนกแพนกวิน เพลิดเพลินกันลานสกีที่ Kiroro Ski Resort ชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 59,900 บาท
     
รหัส : 004SL-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
นั่งกระเช้า Ropeway Kachi Kachi ชมวิวพาโนราม่า ที่มีความสูง 1,075 เมตร เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะหรือสไลด์เดอร์ที่ สโนว์ทาวน์เยติ Snow Town Yeti หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮัคไค
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 47,900 บาท
รหัส : 002TTN-01NOV
สายการบิน : Peach Air (MM)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 19,888 บาท
รหัส : 001TTN-01NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นฟูจิชั้น 5 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,888 บาท
     
รหัส : 060VTG-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 11-16 กุมภาพันธ์ 2561
SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครั้งที่ 69 เพลิดเพลินกับเทศกาลน้ำแข็ง SHIKOTSU ICE FESTIVAL ภายในเทศกาลจะมีการแกะสลักน้ำแข็งเป็นศาลเจ้า ถ้ำ พิพิธภัณฑ์ปลาขนาดย่อม สกีรีสอร์ท
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเพียง 50,900 บาท
รหัส : 059TTN-01OCT
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาาพันธ์ 2561
เพลิดเพลินกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ เยือนหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์ ขอพร ณ วัดนาริตะซัน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 057JPG-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 20-24 / 22-26 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส)
สวนสนุกสุดหวาดเสียว "FUJI Q HIGHLAND" และรถไฟน่ารักเอาใจคุณนู๋ "THOMAS LAND" สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
     
รหัส : 056MJ-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 60 - 01 มกราคม 61
หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ สวนสัตว์นิกเซ่ มารีนพาร์ค สกี รีสอร์ท คลองโอตารุพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 65,900 บาท
รหัส : 055IM-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561
เคาท์ดาวน์ใน "โตเกียว" สุดฮอต ล่องเรือโจรสลัด โอวาคุดานิ แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เล่นสกีฟูจิเท็น ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 59,900 บาท
รหัส : 054IM-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2561
เคาท์ดาวน์ใน "โตเกียว" สุดฮอต ที่สักครั้งในชีวิตต้องไปให้ได้ โตเกียว ทาวเวอร์ สถานที่สุดฮิตของโตเกียว ที่โด่งดังไปทั่วโลก ล่องเรือโจรสลัด โอวาคุดานิ แช่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,900 บาท
     
รหัส : 053IM-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 2560- 02 มกราคม 2561
เคาท์ดาวน์ใน "โตเกียว" สุดฮอต ที่สักครั้งในชีวิตต้องไปให้ได้ ! "โตเกียว ทาวเวอร์" สถานที่สุดฮิตของโตเกียว ที่โด่งดังไปทั่วโลก "ย่านชิบูย่า" สำหรับสายฮิป ย่านที่มีวัยรุ่น มีปาร์ตี้มากมาย คับคั่งไปด้วยวัยรุ่นชาวญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 64,900 บาท
รหัส : 052IM-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- มีนาคม 2561
โนโบริเบตสึ บ่อจิโงคุดานิ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ ออนเซ็น อิสระสกีรุซุสึ เมืองซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 051IM-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 31 ธันวาคม - 6 มกราคม 2561
ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า อิสระที่ฟุราโน่ ยูบาริ สกีรีสอร์ท ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 59,900 บาท
     
รหัส : 050HN-01OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อิสระฟรีเดย์ แจกบัตรโดยสารฟรี โอซาก้าวันเดย์พาส ปราสาทโอซาก้า วัดโทไดจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,900 บาท
รหัส : 049IT-01OCT
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี ลานสกี Fujiten คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ ชม Unicorn Gundam ตัวใหม่ ห้างไดเวอร์ชิตี้
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
รหัส : 048WJ-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
สุดคุ้ม 3 เทศกาลใหญ่ 1ปีมีครั้งเดียว แกะสลักหิมะซัปโปโร & แกะสลักน้ำแข็งโคมไฟโชอุนเคียว (เที่ยวกลางคืน) ล่องเรือตัดน้ำแข็ง จากขั้วโลกเหนือ หอคอยกลางทะเลชมโลกใต้ทะเล ดูหมี ชมขบวนพาเหรดของเหล่านกเพนกิ้น เน้นเที่ยว สบายๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 56,900 บาท
     
รหัส : 047HN-010OCT
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ -อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ออนเซนลานสกีตั่งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนโตเกียว-วัดอาซากุซ่า-ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์รีสอร์ท สามารถเลือกได้ ระหว่าง ดิสนี่แลนด์ หรือ ดิสนี่ย์ซีไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,900 บาท
รหัส : 046GO-01OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- กุมภาพันธ์ 61
โตเกียว วัดอาซากุสะ อุทยานฮาโกเน่ ศาลเจ้าฮาโกเน่หุบเขาโอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ฟาร์มสตอเบอรี่ เมืองโตเกียว ช้อปปิ้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัส : 045TTN-01OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 23,999 บาท
     
รหัส : 044TTN-01OCT
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
โตเกียว ฟูจิ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
รหัส : 043TTN-01OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 60 - มีนาคม 61
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมวปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,888 บาท
รหัส : 042TTN-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 61
เล่นสกีชมวิวฟูจิ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ หมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 34,999 บาท
     
รหัส : 041SYT-01OCT
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561
จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) โนโบริเบ็ทสึ ฟาร์มหมี คิโรโระรีสอร์ท อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK หรือ กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณ์ครบชุด) ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari (KIRORO Lover?s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ ?แฟนกันแค่วันเดียว?) คิโรโระรีสอร์ท เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ อดีตทำเนียบรัฐบาล โรงงานช็อกโกแล็ต สวนโอโดริ ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 55,900 บาท
รหัส : 038SYT-01OCT
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561
จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) โนโบริเบ็ทสึ ฟาร์มหมี คิโรโระรีสอร์ท อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK หรือ กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณ์ครบชุด) ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari(KIRORO Lover?s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ ?แฟนกันแค่วันเดียว?) เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ อดีตทำเนียบรัฐบาล โรงงานช็อกโกแล็ต สวนโอโดริ ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิพิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด เมืองซัปโปโร อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 57,700 บาท
รหัส : 040CU-01OCT
สายการบิน : Scoot Airlines (TR)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2561
สัมผัสประสมการณ์หิมะสุดฟิน ณ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท กระเช้า คาชิ คาชิ ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,900 บาท
     
รหัส : 039CU-01OCT
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
สัมผัสประสมการณ์หิมะสุดฟิน ณ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 036BI-01OCT
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เกียวโต วัดทอง คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ กิฟุ โอกากิ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สนุกสนานลานสกี Fuji ten โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 035VTG-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ณ นิกเซ่มารีนพาร์ค จิโกกุดานิ หรือหุบผานรก ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนทานูกิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 46,900 บาท
     
รหัส : 034MJ-01OCT
สายการบิน : นกสกู๊ต แอร์
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
ปราสาทนกกระเรียน ทะเลสาบอินะวะชิโระ ภูเขาไฟซาโอะ ICE MONSTER สนุกสนานลานสกี ศาลเจ้าโทโชกุ น้ำตกเคก่อน ทะเลสาบซูเซนจิ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,900 บาท
รหัส : 033ZE-01OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สกีรีสอร์ท ชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,999 บาท
รหัส : 032ZE-01OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ JIGOKUDANI MONKEY PARK ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมศาลโทริอิ วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,900 บาท
     
รหัส : 031ZE-01OCT
สายการบิน : JAPAN AIRLINES
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION หนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY วัดเซ็นโกจิ ปราสาทมัตซึโมโต้ ทะเลสาบซสุวะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 030IT-01OCT
สายการบิน : SCOOT AIRLINES (TR)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ขอพรวัดใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดนาริตะซัง โตเกียว ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี โอไดบะ ช้อปปิ้งห้าง Diver City ชมกันดั้มตัวใหม่ล่าสุด ชมความสวยงามศาลเจ้าฮาโกเน่ ขึ้นหุบเขานรก โอวาคุดานิชิมไข่ดำอายุยืน 7 ปี ช้อปปิ้งสินค้าแบนด์เนมราคาถูกที่โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท เที่ยวหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก ชมวิวฟูจิซังที่สวยที่สุด ณ โออิชิปาร์ค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,992 บาท
รหัส : 028TTN-01OCT
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมวปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,888 บาท
     
รหัส : 026DKC-01OCT
สายการบิน : การบินไทย TG
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
ซิโตเซ่-หมู่บ้านนินจา-บ่อโคลนเดือด ?จิโกกุดานิ?-โนโบริเบ็ทสึขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-ซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิเมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำ-โรงงานช็อกโกแล็ต-เมืองซับโปโร-ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 54,900 บาท
รหัส : 025SYT-01OCT
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 22-27 ธันวาคม 2560
โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) ฟาร์มหมี อิวานัย เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ โรงงานช็อกโกแล็ต ศาลเจ้าฮอกไกโด ตึกรัฐบาลเก่า สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกา ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด และ ปิ้งย่าง ซูชิ ซาชิมิ ทานไม่อั้น คิโรโระรีสอร์ท ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari KIRORO Lover?s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ ?แฟนกันแค่วันเดียว? สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK 2 ชั่วโมง อิสระตามอัธยาศัย
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 61,900 บาท
รหัส : 016CU-01OCT
สายการบิน : SCOOT AIRLINES
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
กรุงเทพฯ-นาริตะเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น-เมืองคาวาโกเอะ-อิออนมอล์ มหานครโตเกียว-วัดอาสากุซะ-โตเกียวสกายทรี-ช้องปิ้งชินจูกุ-โอไดบะอิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 23,900 บาท
     
1, 2
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี