ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter

 ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เที่ยวไต้หวันไม่ต้องทำวีซ่าได้แล้ว ชวนเที่ยวไต้หวันไปกับหลายสถานที่เช่น วัดจงไถซาน , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 ,ไทจง ,ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ไทจง , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , อาบน้ำแร่เจียวซี , ไทเป , อุทยานหลิ่ว , เหย่หลิ๋ว , หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นรหัส : 006VW-12OCT
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี สะพานแขวน Jing-an อุทยานเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ย
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 13,555 บาท
รหัส : 005HN-12OCT
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
เคาท์ดาวน์ชมพลุบริเวณรอบนอกตึกไทเป 101 อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรวัดดัง เทพเจ้ากวนอู เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน เพียง 29,900 บาท
รหัส : 004IT-12OCT
สายการบิน : THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 12,888 บาท
     
รหัส : 003HP-12OCT
สายการบิน : ์Nok Scoot
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 12,999 บาท
รหัส : 002ZE-12OCT
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 60
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านชาอู่หลง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว พิพิธภัณฑ์กู้กง ร้าน Cosmetic ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 21,888 บาท
รหัส : 001ZE-12OCT
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 60
วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านใบชา ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตอุทยานเย่หลิว ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 19,777 บาท
     
รหัส : 028FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 31 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
ชมวิวตึกไทเป 101 ชั้น89 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรมและสวนสนุกเก้าชนเผ่า อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ทัวร์ไต้หวัน 35,900 บาท
รหัส : 027FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 31 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
-ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ -อาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก -เที่ยวครบทั้ง 3 อุทยาน -อาหารครบทุกมื้อ -ขึ้นไปชมวิวบนตึกไทเป 101 ชั้น 89 -FREE WIFI ON BUS -อาบน้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวในห้องพัก
ทัวร์ไต้หวัน 37,900 บาท
รหัส : 026FJL-12SEP
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 31 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
ครบ 3 อุทยานดัง อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว บินดี เที่ยวครบ แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว
ทัวร์ไต้หวัน 37,900 บาท
     
รหัส : 025FJL-12SEP
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
พิเศษต้อนรับปีใหม่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป101
ทัวร์ไต้หวัน 35,900 บาท
รหัส : 024FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
พิเศษต้อนรับปีใหม่ ถ่ายรูปสุดชิวหมู่บ้านสายรุ้ง รับพลังธรรมชาติที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา สูดอากาศบริสุทธิ์อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปสุดมันส์ที่ซีเหมินติง Mitsui Outlet Park
ทัวร์ไต้หวัน 32,900 บาท
รหัส : 023FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 3ธันวาคม2560 - 3มกราคม2561
-เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน -ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ -น้ำหนักกระเป๋า30กิโล -บริการอาหารบนเครื่อง -ที่พัก5ดาวสุดหรู -พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว5ดาว
ทัวร์ไต้หวัน 35,900 บาท
     
รหัส : 022FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ นั่งกระเช้าพาโนรามาชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) พิพิธภัณฑ์กู้กง ช็อปปิ้งซีเหมินติง นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิ่มวัดหลงซาน อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ทัวร์ไต้หวัน 34,900 บาท
รหัส : 021FJL-12SEP
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
-เดินทางโดยสายการบินEVA AIR -ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ -น้ำหนักกระเป๋า30กิโล -บริการอาหารบนเครื่อง -ที่พัก5ดาวสุดหรู -พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว5ดาว
ทัวร์ไต้หวัน 30,888 บาท
รหัส : 020FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2560
เที่ยวครบไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น **ปล่อยโคมไฟผิงซี**
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 25,999 บาท
     
รหัส : 019FJL-12SEP
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
-เดินทางโดยสายการบินEVA AIR -ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ -น้ำหนักกระเป๋า30กิโล -บริการอาหารบนเครื่อง -ที่พัก5ดาวสุดหรู -พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัวระดับ5ดาว
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 21,888 บาท
รหัส : 018FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 1 - 5 ธันวาคม 2560
-ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ -น้ำหนักกระเป๋า30กิโล -บริการอาหารบนเครื่อง -ที่พัก5ดาวสุดหรู -พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
ทัวร์ไต้หวัน 29,900 บาท
รหัส : 017FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 60 - 2 มกราคม 61
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ขึ้นตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชมความงามอุทยานเหย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ภายในห้องระดับ5ดาว
ทัวร์ไต้หวัน 39,900 บาท
     
รหัส : 013FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 27 ธันวาคม- 1 มกราคม 2561
ทัวร์ไต้หวัน 40,900 บาท
รหัส : 015FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน แช่น้ำแร่ภายในห้องพักส่วนตัว ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช็อปปิ้งซีเหมินติง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 21,999 บาท
รหัส : 014FJL-12SEP
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : 1-4 ธันวาคม 2560
ทัวร์ไต้หวัน EVA FOR YOU 4วัน3คืน บินBR
ทัวร์ไต้หวัน 22,900 บาท
     
รหัส : 013FJL-12SEP
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : 19 - 23 ตุลาคม 2017
-เดินทางโดยสายการบินEVA AIR ชั้นELITE CLASS -ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ -น้ำหนักกระเป๋า30กิโล -บริการอาหารบนเครื่อง -ที่พัก5ดาวสุดหรู -พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว และเมนูกุ้งมังกร ปูอลาสก้า
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 33,900 บาท
รหัส : 012FJL-12SEP
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
-ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ -น้ำหนักกระเป๋า30กิโล -บริการอาหารบนเครื่อง -เมืองเถาหยวน Gloria Outlet เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ซีเหมินติง ไทเป101 -พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 21,555 บาท
รหัส : 011FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 19 -22 OCT?17
-เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน -ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ -น้ำหนักกระเป๋า30กิโล -บริการอาหารบนเครื่อง -เมืองเถาหยวน Gloria Outlet เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ซีเหมินติง ไทเป101 -พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 21,999 บาท
     
รหัส : 010FJL-12SEP
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
-เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน -ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ -น้ำหนักกระเป๋า30กิโล -บริการอาหารบนเครื่อง -เมืองเถาหยวน Gloria Outlet เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ซีเหมินติง ไทเป101 -พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว5ดาว
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 21,999 บาท
รหัส : 009FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINE (CI)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม เที่ยวครบ 3 แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 20,999 บาท
รหัส : 008FJL-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
-เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน -ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ -น้ำหนักกระเป๋า30กิโล -บริการอาหารบนเครื่อง -เมืองเถาหยวน Gloria Outlet เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ซีเหมินติง ไทเป101 -พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 19,999 บาท
     
รหัส : 007HI-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINE
กำหนดเดินทาง : กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )GERMANIUM POWER CENTER-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติงอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 22,599 บาท
รหัส : 006SS-12SEP
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัส : 005SS-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINE (CI)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ล่องเรือสุดชิลล์ ชมความงาม SUN MOON LAKE(ทเลสาบสุริยันจันทรา)ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมบรรยากาศเพลินวาน อุทยานอาลีซาน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 37,799 บาท
     
รหัส : 004SS-12SEP
สายการบิน : CHINA AIRLINE (CI)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม ? 1 มกราคม 2561
ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ล่องเรือสุดชิลล์ ชมความงาม SUN MOON LAKE(ทเลสาบสุริยันจันทรา)ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมบรรยากาศเพลินวาน อุทยานอาลีซาน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 37,799 บาท
รหัส : 003ZE-12SEP
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 17,777 บาท
รหัส : 002ZE-12SEP
สายการบิน : Nok Scoot
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ทัวร์ไต้หวัน เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 22,777 บาท
     
รหัส : 001CU-12SEP
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
มชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็น ตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทย แถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
ทัวร์ไต้หวัน 16,900 บาท
รหัส : 022SS-12AUG
สายการบิน : NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัส : 021BI-12AUG
สายการบิน : Eva Air
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 22,900 บาท
     
รหัส : 020SMP-12AUG
สายการบิน : TIGER AIR
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 2560 ? 1 มกราคม 2561 // 30 ธันวาคม 2560 ? 2 มกราคม 2561
นำท่าน Jล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราJ ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 31,900 บาท
รหัส : 019SMP-12AUG
สายการบิน : CHINA AIRLINE
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
นำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 38,900 บาท
รหัส : 018SMP-12AUG
สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 ? 3 มกราคม 2561
นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ปัจจุบันเมืองไทจง เป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของ และนอกจากนี้ เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวันอีกด้วย
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 41,900 บาท
     
รหัส : 017SMP-12AUG
สายการบิน : EVA
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 54,900 บาท
รหัส : 016SMP-12AUG
สายการบิน : CHINA AIRLINE
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมความน่ารักของโลมาแสนรู้ สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ชมสวนผาหินอ่อนที่อุทยานทาโรโกะ ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระวัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 45,900 บาท
รหัส : 015SMP-12AUG
สายการบิน : CHINA AIRLINES
กำหนดเดินทาง : 29 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61
ท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ปัจจุบันเมืองไทจง เป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของ และนอกจากนี้ เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวันอีกด้วย
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 43,900 บาท
     
รหัส : 014SMP-12AUG
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 ? 3 มกราคม 2561
เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวันเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 41,900 บาท
รหัส : 013SMP-12AUG
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : 29 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61
เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวันเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 42,900 บาท
รหัส : 012SMP-12AUG
สายการบิน : CHINA AIRLINES
กำหนดเดินทาง : 27 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค.61
ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดฝอกวงซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า) ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซินเจวี่ยเจียง 8 วัน 7 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 49,900 บาท
     
รหัส : 010GO-12AUG
สายการบิน : Eva Air
กำหนดเดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2560
สนามบินเถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ไถจง ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แชน้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก พิพิธภัณฑ์กู้กง DUTY FREE ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) ซีเหมินติง วัดหลงซันซื่อ ? อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมเหว่ยเก๋อ MITSUI OUTLET
ทัวร์ไต้หวัน 23,900 บาท
รหัส : 010AS-12AUG
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ห้องพักส่วนตัว COUNT DOWN TAIPEI 101 ล่องเรือทะเงสาบสุริยันจันทรา ? ชมอุทยานหินล้านปี ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ? อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว ห้องพักน้ำแร่ส่วนตัว อาหารพิเศษ++ ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงปา , ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 26,900 บาท
รหัส : 009AS-12AUG
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เยี่ยมชมและ สักการะวัดเหวินอู่ อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว อุทยานหินล้านปี นำท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ชมประวัติท่านเจียงไคเช็ค ณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกสูงระฟ้าตึก101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก 101 ) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 31,900 บาท
     
รหัส : 008AS-12AUG
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
เที่ยวชมอุทยานป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว นำท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา เยี่ยมชมและสักการะวัดเหวินอู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 32,900 บาท
รหัส : 007AS-12AUG
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : 31 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะวัดเหวินอู่ อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมประวัติท่านเจียงไคเช็ค ณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้พระขอพร วัดหลงซาน ตึกสูงระฟ้าตึก101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก 101 ) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมนู เสี่ยวหลงเปา ติ่งไท้ฟง // ปลาประธานาธิบดี // ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 31,900 บาท
รหัส : 006AS-12AUG
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะวัดเหวินอู่ อุทยานอารีซัน อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกสูงระฟ้าตึก101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก 101 ) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมนู ปลาประธานาธิบดี / ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / สเต็ค +สลัดบาร์
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 21,555 บาท
     
รหัส : 005AS-12AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
เที่ยวเหนือ จรดใต้ Count Down E-DA World ไทเป ไทจง อารีซัน เกาสง EDA WORLD ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน COUNT DOWN อาณาจักรสวนสนุก E-DA WORLD เที่ยวชมเมืองเกาสง ? วัดฝอกวงซัน ?เจดีย์เสือมังกร แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 36,900 บาท
รหัส : 004AS-12AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561
Afternoon Tea Time บนยอดเขา วิวจริง สัมผัสได้จริง จิบกาแฟชิวๆ บนดอย สัมผัสอากาศ บรรยากาศสไตล์ สวิสเซอร์แลนด์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หมู่บ้านสายรุ้ง ? ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดเหวินอู่ ชมสมบัติล้ำค่า พิพิธฑภัณฑ์กู้กง ? ช้อปปิ้งตึก ไทเป 101 ?ขอพร ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน สุดมันส์ ซีเหมินติง ?ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา ชาบู ชาบู กุ้งนึ่งซีอิ้ว ปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 40,900 บาท
รหัส : 003IT-12AUG
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 60 - กุมภาพันธ์ 61
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 13,988 บาท
     
รหัส : 002IT-12AUG
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-มกราคม 2560
ปล่อยโคม ผิงซี เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าเล็ต กับสินค้าแบรนด์เนม กว่า 200 ยี่ห้อดัง ช้อปปิ้ง2ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 14,888 บาท
รหัส : 001ZE-12AUG
สายการบิน : NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไม่พลาดเมืองท่าสำคัญ เกาสง เมืองที่ถือว่าเจริญเป็นอันดับสองของไต้หวัน สัมผัสอารมณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง TAIWAN HIGH SPEED RAIL ชมตึกไทเป 101 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน เที่ยว!! ช้อป!! ชิม!! พร้อมเต็มอิ่ม และเพลิดเพลินไปกับตลาดกลางคืน พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 23,777 บาท
รหัส : 020ZE-12JUL
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 17,777 บาท
     
รหัส : 019ZE-12JUL
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม2560
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 22,777 บาท
รหัส : 018GO-12JUL
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ มีบริการ Free WiFi บนรถ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 33,900 บาท
รหัส : 017GO-12JUL
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซันั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน ไทเป ขึ้นตึกไทเป 101ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตวัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ โรงงานหินอ่อน ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ฮวาเหลียน นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ
ทัวร์ไต้หวัน 37,900 บาท
     
รหัส : 016ZE-12JUL
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2560
ทัวร์ไต้หวัน Fantastic Taiwan 5วัน3คืน บิน TG
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 25,777 บาท
รหัส : 015ZE-12JUL
สายการบิน : EVA AIR
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 21,900 บาท
รหัส : 014ZE-12JUL
สายการบิน : EVA AIR
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมความสวยงามของดอกไม้กว่า 1,000 สายพันธุ์ ณ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ เป่ยโถว บ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ อีกหนึ่งพิกัดในไต้หวันที่ห้ามพลาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 20,777 บาท
     
รหัส : 027ZE-12JUN
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 21,900 บาท
รหัส : 007AS-12MAY
สายการบิน : THAI VEITJET (VZ)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2560
เที่ยวเหนือจรดใต้ ไทเป ไทจง ฟาร์มชิงจิ้ง อารีซัน-เกาสง เมืองเกาสง วัดฝอกวงซัน เจดีย์เสือมังกร แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ทะเลสาบสองพี่น้อง เมืองไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดหวินอู่ เมืองหนานโถว สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง เมืองไทเป เที่ยวชมชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง พิเศษ รับ SIM NET ฟรีท่านละ 1 อัน ใช้ได้นานสูงสุด 5 วัน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 22,900 บาท

 
     
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี