ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter

 ทัวร์ฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตาโดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001–2008. ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,นิวเทอร์ริทอรีส์,เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วจากนั้นเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามา ในมุมกว้างถึง 360 องศาเชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7ก.ม.จากกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือสักการะพระใหญ่เกาะลันเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hongkong Disney Land) ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน ด้วยกัน อันได้แก่ โซนแรก MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ FLIGHTS OF FANTASY PARADE ท่านจะได้พบกับตัวการ์ตูนขวัญใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกงเนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการที่ปรารถนา

สามารถดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างรหัส : 016CU-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 13 - 15 เม.ย. 61 **วันสงกรานต์
สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นพาดโพน และกิจกรรมสนุกมากมายที่ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชงที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน)วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน)
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 26,900 บาท
รหัส : 015CU-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 13 - 15 เม.ย. 61 **วันสงกรานต์
สักการะพระใหญ่นองปิง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของฮ่องกง ที่ถ้าไม่ได้ไป ถือว่าพลาด นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวได้ 360 องศา ท่านจะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเกาะลันเตา ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย ชมวิวของเมืองฮ่องกงและ นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรีย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 014SYT-03JAN
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
กำหนดเดินทาง : 13 - 15 เมษายน 2561
สักการะพระใหญ่ลันเตา + กระเช้า NONGPING 360 องศา อิสระช็อปปิ้งซิตี้เกสเอ้าส์เล็ต A Symphony of Lights ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ เต็มวัน (รวมค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)
ทัวร์ฮ่องกง ราคา 26,900 บาท
     
รหัส : 013TKT-03JAN
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
กราบขอพรเปลี่ยนปีชง ให้เป็นปีปัง ท่านที่ไม่ตรงกับปีชง ก็ไหว้กราบขอพรได้ การงานราบรื่น การเงินคล่องตัว สุขภาพแข็งแรง ความรักลงตัว
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 012TKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
กราบขอพรเปลี่ยนปีชง ให้เป็นปีปัง ท่านที่ไม่ตรงกับปีชง ก็ไหว้กราบขอพรได้ การงานราบรื่น การเงินคล่องตัว สุขภาพแข็งแรง ความรักลงตัว
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 011HKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 14 - 16 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
รวมค่าเข้าดิสนีย์แลนด์ + มีบริการรถรับส่งไปกลับ พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ห้องกว้าง สะอาด ชมโชว์พิเศษ! โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม ขอพร 3 วัดดัง เจ้าแม่กวน อิมรีพลัสเบย์, วัดกังหัน, เทพเจ้ากวนอู
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,888 บาท
     
รหัส : 010HKT-03JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ทำพิธี ผูกด้ายแดงขอพรคู่ครอง เทพเจ้าหยกโหลว วัดหวังต้าเซียน ทำพิธี ขอพรแก้ปีชง 2561 วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ ตื่นตาตื่นใจกับ หอไอเฟล เก็บภาพประทับใจอวดโซเชียล
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,888 บาท
รหัส : 009HKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 14-16 เมษายน 2561
พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ฟรี! กระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา ลุ้นโชค ?คาสิโน @ เดอะเวเนเซียน? เมนูพิเศษ! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง ขอพรวัดแชกง ธุรกิจการงาน สำเร็จทุกราย!
ทัวร์ฮ่องกง 16,888 บาท
รหัส : 008HKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ขอพร 3 วัดดัง เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์, วัดกังหัน, เทพเจ้ากวนอู ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง+ซิตี้เกตุ เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,888 บาท
     
รหัส : 007HKT-03JAN
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
1.ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ 2.ขอพรชีวิตคู่ ?เทพเจ้าด้ายแดง? วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT 3.อร่อยกับ 2 เมนู Signature ติ่มซำ, ห่านย่าง ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง! 4.ช้อปปิ้งแบรนด์เนม 2 ย่านดัง มงก๊ก, จิมซาจุ่ย ร้องเท้ากีฬา, กระเป๋า
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,888 บาท
รหัส : 006ZE-03JAN
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 005OR-03JAN
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม,ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์/ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 8,558 บาท
     
รหัส : 004OR-03JAN
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) วิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) หาดรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์พอล PARISIAN THE VENETIAN
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น10,901 บาท
รหัส : 003SS-03JAN
สายการบิน : HongKong Airline (HX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- มีนาคม. 61
วิคทอเรีย พอยท์?ชายหาดรีพัลส์เบย์?ร้านจิวเวอร์รี่?ร้านหยก?วัดหวังต้าเซียน?วัดแชกงหมิว- อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน- อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน?ฮ่องกง?กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัส : 002OR-03JAN
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,999 บาท
     
รหัส : 001OR-03JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม -เมษายน 2561
ท่องดินแดนมหัศจรรย์ "ดิสนีย์แลนด์" เต็มอิ่มจุใจ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส 'PARISIAN' และเมืองเวนิสเอเชีย 'THE VENETIAN'
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 10,901 บาท
รหัส : 022SPR-03DEC
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 13-15 เมษายน 2561
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK
ทัวร์ฮ่องกง เพียง 23,900 บาท
รหัส : 021SPR-03DEC
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 14-16 เมษายน 2561
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ ยอดเขา VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดี ออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS
ทัวร์ฮ่องกง 23,900 บาท
     
รหัส : 020SPR-03DEC
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 12-14 เมษายน 2561
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK
ทัวร์ฮ่องกง เพียง 23,900 บาท
รหัส : 019SPR-03DEC
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ตะลุย...ดิสนีแลนด์ เต็มวัน สนุกกับเครื่องเล่นและขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูนจากดิสนีย์ ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 018SPR-03DEC
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
วิคตอเรียพีค เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET SYMPHONY OF LIGHTS
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,900 บาท
     
รหัส : 017SPR-03DEC
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2561
กระเช้าลอยฟ้านองปิง พระใหญ่ลันเตา CITY GATE OUTLET SYMPHONY OF LIGHTS อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 016SBT-03DEC
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,999 บาท
รหัส : 015SBT-03DEC
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
ไฮไลท์ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 1.เที่ยว 2 เมือง พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน 2.ชมโชว์ MANGROVE GROOVEเป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง อลังการผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง 3.ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ ที่เซินเจิ้น 4.ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง 5.ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์-วิคตอเรียพีค 6.อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดัง จิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,999 บาท
     
รหัส : 014SBT-03DEC
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
ไฮไลท์ ทัวร์ HONGKONG LANTAU DISNEY 1. อิสระสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) 2. ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย 3. ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ 4. ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว 5. ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน 6. สระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน 7. ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,999 บาท
รหัส : 013OR-03DEC
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
นั่งกระเช้าใหญ่นองปิง...นมัสการพระใหญ่โป่วหลินแห่งเกาะลันเตา ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดัง วัดแชกงหมิว / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์แนม
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 7,997 บาท
รหัส : 012OR-03DEC
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ท่องดินแดนมหัศจรรย์ "ดิสนีย์แลนด์" เต็มอิ่มจุใจ เต็มวัน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนม ย่านนาธาน , เลดี้มาร์เกต
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,911 บาท
     
รหัส : 011SBT-03DEC
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ไฮไลท์ ทัวร์ VIP HONGKONG 1.นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล 2.ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ 3.ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา Symphony of Lights 4.อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALL และถนนนาธาน 5.ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง 6.เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่ ที่นั่งแบบ BUSINESS CLASS 7.พักโรงแรม 4 ดาวย่านช้อปปิ้ง 8.นั่ง OPEN TOP BUS ชมเมืองย่านถนนนาธาน 9.นั่งรถรางพีคแทรม
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 010BI-03DEC
สายการบิน : Royal Jordanian Airways (RJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
กรุงเทพฯ ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย A Symphony of Lights สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16900 บาท
รหัส : 009SBT-03DEC
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 20,911 บาท
     
รหัส : 008BI-03DEC
สายการบิน : Royal Jordanian Airways (RJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 007BI-03DEC
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ฮ่องกง Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียนวัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมนั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 006BI-03DEC
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
ฮ่องกง Mongkok Ladies Market รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย Avenue of Star อิสระช้อปปิ้ง
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,900 บาท
     
รหัส : 004OR-03DEC
สายการบิน : แอร์เอเซีย
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
มาเก๊า-จูไห่-ช้อปปิ้งก๋งเป่ยจูไห่-ฮ่องกง-วัดฮองฮำ(เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน)-วัดแชกงหมิว-จิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน -จูไห่จูไห่-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถอ-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ร้านขนม-โบสถ์เซ็นปอล-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-The Parisian-The Venetian Casino-มาเก๊า-กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 6,996 บาท
รหัส : 005SBT-03DEC
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,911 บาท
รหัส : 003SBT-03DEC
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- มีนาคม. 61
นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น ถ่ายรูปสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,911 บาท
     
รหัส : 002SBT-03DEC
สายการบิน : HongKong Airline (HX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- มีนาคม61
หว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล) ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์) ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 001ZE-03DEC
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชม A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,999 บาท
รหัส : 041HTG-03NOV
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2561
ฮ่องกง ตลาดมงก๊ก (Lady Market) ดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน) + ชมพลุไฟปราสาท วัดแชกง จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 13,888 บาท
     
รหัส : 038OR-03NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
ท่องดินแดนมหัศจรรย์ "ดิสนีย์แลนด์" เต็มอิ่มจุใจ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส "PARISIAN" และเมืองเวนิสเอเชีย "THE VENETIAN"
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 10,901 บาท
รหัส : 037BI-03NOV
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้แสควร์ โอท็อป เวเนเชี่ยน รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 036OR-03NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
มาเก๊า จูไห่ ช้อปปิ้งก๋งเป่ย ฮ่องกง วัดฮองฮำ(เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน) วัดแชกงหมิว จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งนาธาน ร้านผ้าไหม ร้านหยก ร้านบัวหิมะ วัดผู่ถอ มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม ร้านขนม โบสถ์เซ็นปอล ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล The Parisian The Venetian Casino
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 6,996 บาท
     
รหัส : 035ZE-03NOV
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,999 บาท
รหัส : 034ZE-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชม A Symphony of Lights วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น กระเช้านองปิง พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 033PBW-03NOV
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จุดชมวิววิคตอเรียพีค (พีคแทรม) รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งเลดี้ส์ มาร์เก็ต Symphony of Lights วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน?ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,900 บาท
     
รหัส : 032PBW-03NOV
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ฮ่องกง จุดชมวิววิคตอเรียพีค (พีคแทรม) รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งเลดี้ส์ มาร์เก็ต Symphony of Lights วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 031HTG-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง+ซิตี้เกตุ เซินเจิ้น บัวหิมะ หยก ผ้าไหม วัดกวนอู ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม อ่าวรีพลัสเบย์ วัดแชกง จิวเวอรี่ ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,888 บาท
รหัส : 025BI-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง city gate outlets พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,900 บาท
     
รหัส : 023WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น เจ้าพ่อแชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ เจ้าพ่อหวังต้าเซียน วัดชีชิหลิน พระใหญ่วัดโป่หลิน ช้อปปิ้ง Avenue of Star&Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 022WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค เลดี้ส์มาร์เก็ต หาดรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียนจิมซาจุ่ย Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,999 บาท
รหัส : 021WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค หาดรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน จิมซาจุ่ย Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,999 บาท
     
รหัส : 020WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 จิมซาจุ่ย Symphony of Lights สวนสนุกฮ่องกงดิสน์แลนด์เต็มวัน หาดรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,999 บาท
รหัส : 019WS-03NOV
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค อปปิ้งยอดนิยมเลดี้ส์มาร์เก็ต นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,444 บาท
รหัส : 018WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค เลดี้ส์มาร์เก็ต หาดรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียนจิมซาจุ่ย Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,999 บาท
     
รหัส : 015WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
กระเช้า Ngong ping 360 หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,999 บาท
รหัส : 014WS-03NOV
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิง ถนนคู่รัก หวีหนี่ เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,999 บาท
รหัส : 013WS-03NOV
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
แถมฟรี..ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เที่ยวชมวัดผูถ่อ เข้าชมสวนหยวนหมิงหยวน หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,999 บาท
     
รหัส : 012WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ชม THE VENETIAN MACAU RESORT
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,999 บาท
รหัส : 011WS-03NOV
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ชมวัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์ปอล หวีหนี่ ถนนคู่รัก วัดผูถ่อ ตลาดกงเป่ย ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,999 บาท
รหัส : 010WS-03NOV
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ แวะถ่ายรูปกับสาวงาม หวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เที่ยวชมวัดผูถ่อเป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนวัดที่อยู่บนเกาะผูถ่อซาน เที่ยวชมหาดทราย REPULSE BAY
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,999 บาท
     
รหัส : 009HC-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
นมัสการพระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว รีพัลเบย์ วิคตอเรีย พีค ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 008HC-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
วัดหวังต้าเซียน วัดแชกุงหมิว วัดนางชี อิสระช้อปปิ้งนาธาน รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน วัดเจ้าพ่อกวนอู Symphony of Light
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 007HC-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
รวมค่าบัตรเข้าดิสนีย์แล้ว เล่นเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ อยู่จนถึงดูพลุ ช้อปปิ้งหลอหวู่ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น โชว์น้ำ 3D วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,900 บาท
     
รหัส : 006HC-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ โชว์น้ำ 3D Mangrove Groove นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 005HC-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
กระเช้านองปิง 360องศา พระใหญ่ลันเตา จูไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ ร้านยางพารา พระราชวังหยวนหมิง ช้อปปิ้งกงเป่ย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,999 บาท
รหัส : 004HC-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์ ช้อปปิ้งตงเหมิน โชว์น้ำแบบ 3 D วัดแชกุง
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 8,999 บาท
     
รหัส : 003BI-03NOV
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
ฮ่องกง Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียนวัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย A Symphony of Lights สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 002HTG-03NOV
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2561
ฮ่องกง ตลาดมงก๊ก (Lady Market) อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม *ลูกค้าเที่ยวด้วยตนเอง* วิคตอเรียพอยท์ อ่าวรีพลัสเบย์ วัดแชกง จิวเวอร์รี่ วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 13,888 บาท
รหัส : 001BI-03NOV
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
ฮ่องกง Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียนวัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมนั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,900 บาท
     
รหัส : 019HTG-03OCT
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว / ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ไหว้ 3 วัดดัง : วัดกวนอู / วัดกังหัน / เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เพียง 8,888 บาท
รหัส : 011SPR-03OCT
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่ง PEAK TRAM พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 007EJ-03OCT
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
นองปิง ซิตี้เกต กราบขอพร วัดแชกง หวังต้าเซียน รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง ราคาเพียง 16,900 บาท
     
รหัส : 006EJ-03OCT
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
กราบขอพร วัดแชกง หวังต้าเซียน มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอลล์ เซนาโด้สแควร์ รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง ราคาเพียง 17,900 บาท
รหัส : 004EJ-03OCT
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
กราบขอพร วัดแชกง หวังต้าเซียน อิสระเต็มวัน รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง เพียง 15,900 บาท
รหัส : 005CU-03OCT
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561
ฮ่องกง-หมูบ้านนองปิง-อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outletติ่มซำ-รถรางขึ้นพีคแทรม-หาดรีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่-วัดแชกงหมิว-วัดหว่องไต๋สิน-ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ตติ่มซำ-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล-กรุงเทพ
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,900 บาท
     
รหัส : 003HTG-03OCT
สายการบิน : Hongkong Airline
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ไหว้ 3 วัดดัง วัดกวนอู วัดกังหัน เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ตลาดหล่อวู ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 8,888 บาท
รหัส : 024SS-03SEP
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน บินHX
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,799 บาท
รหัส : 021TKT-03SEP
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
ทัวร์ฮ่องกง ล่องเรือชมอ่าววิกตอเรีย กระเช้านองปิง 3วัน2คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,900 บาท
     
รหัส : 020TKT-03SEP
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดซีซ้าน ขึ้นกระเช้านองปิง จัดเต็มอาหารทะเลหลีหยุ่นหมุ่น
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 019TKT-03SEP
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560 - มกราคม 2561
พักเซินเจิ้น2คืน ระดับ 4ดาว จัดเต็มชอปปิ้ง จิมซาจุ่ย ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิง360
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 10,900 บาท
รหัส : 018TKT-03SEP
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560 - มกราคม 2561
จัดเต็มชอปปิ้งจิมซาจุ่ยแลนก์เต็มวัน จัดเต็มอาหาร4มิ้อ พักฮ่องกง2คืน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,900 บาท
     
รหัส : 017TKT-03SEP
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560 ? มกราคม 2561
ไหว้พระ9วัดดัง ฮ่องกง อาหารทะเลสุดพิเศษ หลีหยุ่นหมุ่น
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,500 บาท
รหัส : 016TKT-03SEP
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560 ? มกราคม 2561
เทียวครบ2เมือง ฮ่องกง มาเก๊า ไม่เข้าจีน เวเนเชี่ยน ไหว้เทพเจ้าวัดดัง นอนฮ่องกง 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 015TKT-03SEP
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560 ? มกราคม 2561
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน บิน CX
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,900 บาท
     
รหัส : 012ZE-03SEP
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560 -มีนาคม 2561
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 13,999 บาท
รหัส : 010ZE-03SEP
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-มีนาคม 2561
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน บิน EK
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 006PH03-SEP
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560-มกราคม 2561
ฮ่องกง-SYMPHONY OF LIGHT-อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต &-เทมเปิ้ลสตรีทสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (นั่งรถรางพีคเทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด)-รีพัสเบย์-- ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ? วัดแชกงหมิว-เทพเจ้าหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม-ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 20,900 บาท
     
รหัส : 008PH-03SEP
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม2560-มกราคม 2561
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-SYMPHONY OF LIGHT-อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีทกระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน-ซิตี้เกท เอาท์เลต(นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด)- รีพัสเบย์-ฮ่องกงจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว-เทพเจ้าหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม-ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 007ZE-03SEP
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560-มีนาคม 2561
ฮ่องกง-เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet-A Symphony of Lightsดิสนีย์แลนด์เต็มวันนั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 005ZE-03SEP
สายการบิน : AIR ASIA
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์ปอล-เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยกระเช้านองปิง-นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน-CITYGATE OUTLET-กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,999 บาท
     
รหัส : 004ZE-03SEP
สายการบิน : AIR ASIA
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 -พฤษภาคม 2561
กรุงเทพฯ-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล-เวเนเชี่ยน-เดอะปาริเซียน-จูไห่ ถนนคู่รัก The Lover?s Road-ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่?จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการวัดผู่โถว-เซิ่นเจิ้น-Splendid Of China-ช้อปปิ้งหลอวู่ เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพ ฯ
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 014SS-03AUG
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 ? มีนาคม 2561
ท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หรือเรียกกันในหมู่ชาวฮ่องกงว่า ? ศาลเจ้าหลักเมือง ? ซึ่งมีอายุร้อยกว่าปี ภายในวัดมีพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือและศรัทธา เชิญท่านอิสระสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,799 บาท

 
     
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี