ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter

ทัวร์เกาหลีราคาถูก สนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นำท่านสู่ หมู่บ้านอังกฤษ (English Village) ท่านช็อปปิ้ง Paju Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ และใหญ่ที่สุดในเกาหลี สู่เกาะนามิเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันและห่างจากกรุงโซลลานสกี ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ สัมผัสหิมะและสถานที่อันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้สู่ ไร่สตรอเบอรี่ เชิญท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่จริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอรี่ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาลของชาวเกาหลี ล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ พื้นที่ประกอบด้วยสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในบริเวณสวนสนุก ตลาดทงแดมุน หรือ ประตูด้านตะวันออก เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยกว่า 10 แห่ง ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Towerรหัส : 038HN-02NOV
สายการบิน : KOREAN AIR(KE)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
พักปูซาน 3 คืน นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน ปูซานทาวเวอร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล Sky Walkway สวนริมทะเล แทจงแด วัดแฮดอง ยงกุงซา APEC HOUSE สะพานกวางอันแดเคียว
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 20,900 บาท
รหัส : 037OR-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
ตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกีท่ามกลางหิมะหนานุ่ม สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ชิมอาหารต้นตำรับอาหารเกาหลี ช้อป แชะ เต็มอิ่มในแบบของคุณ ชมทุ่งดอกกุหลาบติดไฟ LED สองหมื่นกว่าดวง คล้องกุญแจหอคอยโซลทาวเวอร์ ใส่ชุดฮันบก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 13,331 บาท
รหัส : 036WE-02NOV
สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T'WAY
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักที่ SKI RESORT พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบที่ EVERLAND ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW ทาน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ KING CRAB BUFFET ไม่อั้น!!! ชม STRAWBERRY FARM
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,900 บาท
     
รหัส : 035JN-02NOV
สายการบิน : Korean Air (KE),Asiana Airline (OZ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
เทศกาลเล่นสกีสโนว์ สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ ถ้ำเหมืองทองควังเมียง ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน บัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (โลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ) ศูนย์โสมเกาหลี เครื่องสำอางเกาหลี พระราชวังโบราณ ผ่านชมบลูเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) และแต่งชุดฮันบก เมียงดอง ฮงแด
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 034WE-02NOV
สายการบิน : KOREAN AIR (KE) / ASIANA AIRLINES (OZ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เกาะนามิ ปั่น RAIL BIKE สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK อิสระเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) สตอร์วเบอรีฟาร์ม วัดวาวูจองซา ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก TRICK ART MUSEUM
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 20,900 บาท
รหัส : 033SBT-02NOV
สายการบิน : KOREAN AIR(KE)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน วัดพุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เล่นแบบไม่จำกัดรอบ
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 23,559 บาท
     
รหัส : 031OR-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เล่นสกีท่ามกลางหิมะหนานุ่ม...สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายชิมอาหารต้นตำรับอาหารเกาหลี ช้อป แชะเต็มอิ่มในแบบของคุณ ชมทุ่งดอกกุหลาบติดไฟ LED สองหมื่นกว่าดวง คล้องกุญแจหอคอยโซลทาวเวอร์ ใส่ชุดฮันบก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 21,112 บาท
รหัส : 032SBT-02NOV
สายการบิน : KOREAN AIR(KE)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ให้ท่านสวมชุดฮันบกเดินชิลในพระราชวังเคียงบ็อคคุง สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เล่นแบบไม่จำกัดรอบ ชมเกาะนามิ สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่านฮงแด
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 23,559 บาท
รหัส : 030SBT-02NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ชมความน่ารักและความสวยงามของหมู่บ้านเทพนิยายสัมผัสวัฒนธรรมจีนในเกาหลี...อินชอนไชน่าทาวน์ The Garden of Morning Calm สวนพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด อิสระเล่นสกีท้าลมหนาว....เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,899 บาท
     
รหัส : 029WE-02NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) พระราชวังเคียงบก ทำเนียบประธานาธิบดี
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 028SMP-02NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
หมู่บ้านฝรั่งเศส PAJU PREMIUM OUTLET เกาะนามิ ฟาร์มสตอร์วเบอร์รี่ สวนสนุก LOTTE WORLD พระราชวังถ๊อกซูกุง TRICK EYE + ICE MUSEUM
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัส : 027OR-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
สนุกสนานเล่นสกีท่ามกลางหิมะหนานุ่มเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย ช้อป แชะ เต็มอิ่มในแบบของคุณ ชิมอาหารต้นตำรับอาหารเกาหลี ชมทุ่งดอกกุหลาบติดไฟ LED สองหมื่นกว่าดวง คล้องกุญแจหอคอยโซลทาวเวอร์ ใส่ชุดฮันบก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,551 บาท
     
รหัส : 026SYT-02NOV
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่มให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศฟินๆ ไร่สตอเบอรรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ COSMETICS OUTLET ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้ากีฬา เครื่องประดับ น้ำมันสนแดง ศูนย์ฮ็อกเกตนามู ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก ) + ทำคิมบับ ( ข้าวห่อสาหร่าย ) พระราชวังเคียงบ็อกคุง ดิวตี้ฟรี ตลาดอินซาดง ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง อิ่มอร่อยกับ !!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เติมไม่อั้น ศูนย์โสมเกาหลี คล้องกุญแจคู่รัก N?Seoul Tower พลอยแอมมาทีส ละลายเงินวอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 025WE-02NOV
สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T'WAY
กำหนดเดินทาง : มีนาคม -เมษายน 2561
ENGLISH VILLAGE ปั่น RAIL BIKE เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) วัดชินฮันซา N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) DUTY FREE คลองชองเกชอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 023WE-02NOV
สายการบิน : KOREAN AIR / THAI AIRWAYS / ASIANA AIRLINES
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ENGLISH VILLAGE ปั่น RAIL BIKE เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) วัดชินฮันซา พระราชวังชางด็อก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 22,900 บาท
     
รหัส : 024HN-02NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เกาะนามิ เล่นสกี วัดวาวูจองซา สวนสนุก EVERLAND ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก บลูเฮาส์พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ศูนย์โสม COSMETIC คลองชองเกชอน ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร น้ำมันสนเข็มแดง TRICK EYE MUSEUM + ICE GALLERY ตลาดฮงอิก ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 022OR-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เกาหลีใต้ ตลาดทงแดมุน DDP PLAZA (ชมดอกกุหลาบติดไฟLED) N TOWER Ski Resort ศูนย์เครื่องสำอางค์ ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก ศูนย์น้ำมันสน คลองชองเกชอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านดังสุดฮิต?เมียงดง? วัดโชเกชา ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เลต หมู่บ้านเทพนิยาย+ไชน่าทาวน์ ร้านละลายเงินวอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 13,331 บาท
รหัส : 021SBT-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
The Garden of Morning Calm อิสระเล่นสกี ไร่สตอเบอรี่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ กรุงโซล ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร โซลทาวเวอร์ CosmeticDuty Free ตลาดเมียงดง พระราชวังถ๊อกซูกุง น้ำมันสนเข็มแดง พลอยอเมทิส ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,899 บาท
     
รหัส : 020HP-02NOV
สายการบิน : Eastar Jet (ZE),T'way (TW),Jeju Air (7C)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE เกาะนามิ วัดวาวูจองซา ทำกิมจิ สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด๊อก ศูนย์โสมเกาหลี COSMETIC GALLERY
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,999 บาท
รหัส : 019SBT-02NOV
สายการบิน : Thai Airway's (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 (ปีใหม่)
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮันซา สนุกกับลานสกี เกาะนามิ ฟาร์มสตอเบอรี่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดอันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 23,559 บาท
รหัส : 018OR-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ตลาดทงแดมุน DDP PLAZA (ชมดอกกุหลาบติดไฟLED) N TOWER Ski Resort ศูนย์เครื่องสำอางค์ ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก ศูนย์น้ำมันสน คลองชองเกชอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านดังสุดฮิต?เมียงดง? วัดโชเกชา ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เลต หมู่บ้านเทพนิยาย+ไชน่าทาวน์ ร้านละลายเงินวอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 9,999 บาท
     
รหัส : 017HN-02NOV
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
PYEONGCHANG HOUSE 2018 ฟาร์มแกะ เล่นสกี ชมป้อมปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress) เอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 016HN-02NOV
สายการบิน : KOREAN AIR(KE)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล Sky Walkway สวนริมทะเล แทจงแด หมู่เกาะออยุคโด
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 20,900 บาท
รหัส : 015TRW-02NOV
สายการบิน : EASTAR JET
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
หมู่บ้านฝรั่งเศส เกาะนามิ โซลโล 7017 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท ล๊อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ พระราชวังถ็อกซูกุง หอคอยกรุงโซล ร้านสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ชมซากุระบาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 11,600 บาท
     
รหัส : 014WE-02NOV
สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T'WAY
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
พาท่านสนุกสนานกับลานสกีกว้าง,เล่นสกีสุดมันส์ ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่ ลูกใหญ่แบบเต็มคำ!! ตะลุยสวนสนุกเล่นได้ไม่จำกัดรอบ เรียนทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก ชมโชว์สุดตระการตา
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 013TRW-02NOV
สายการบิน : EASTAR JET
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
เกาะนามิ พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา วัดนัคซันซา ล็อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ หอคอยกรุงโซล ร้านน้ำมันสน ศูนย์เครื่องสำอางค์ ช็อปปิ้งย่านฮงแด ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง โซลโล 7017 พระราชวังถ็อกซูกุง ศูนย์โสม ร้านค้าสมุนไพร ย่านอินซาดง ซุปเปอร์มาร์เก็ต พิเศษ ชมซากุระบาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 13,300 บาท
รหัส : 012TRW-02NOV
สายการบิน : EASTAR JET
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
ฮัลโหลคิตตี้เชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน วัดซันบังซา ภูเขาซองอัค ปั่นจักรยาน Rail Bike ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ ชายหาดวอลจองรี ยงดูอัมร็อค ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 10,900 บาท
     
รหัส : 011TRW-02NOV
สายการบิน : EASTAR JET
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ สะพานเดินทะเล นั่งกระเช้าลอยฟ้า โบสถ์ Jukseong วัดแฮดง ยงกุงซา ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ เอเปค เฮ้าส์ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด ปูซานทาวเวอร์ ดาวทาวน์ ร้านสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน ศูนย์โสม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ดิวตี้ฟรี
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 010TRW-02NOV
สายการบิน : EASTAR JET
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน วัดแฮดง ยงกุงซา ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ เอเปค เฮ้าส์ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด ปูซานทาวเวอร์ ดาวทาวน์ ร้านสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน ศูนย์โสม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ดิวตี้ฟรี
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 11,300 บาท
รหัส : 009DKC-02NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เกาหลีใต้ ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE PAJU OUTLET เกาะนามิ SKI RESORT (พัก 1 คืน)เก็บสตอเบอร์รี่ กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ?ฮันบก? สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ช้อปปิ้งทงแดมุน ศูนย์โสมรัฐบาล RED PINE บลูเฮาส์ พระราชวังชางด็อกกุง คลองชองเกชอน DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง ชมโชว์สุดประทับใจ NANTA SHOW ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM ช้อปปิ้งย่านฮงอิค SUPER MARKET
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 23,900 บาท
     
รหัส : 008HN-02NOV
สายการบิน : Tway (TW)
กำหนดเดินทาง : 26-30 ม.ค./ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
เกาะนามิ เล่นสกี วัดวาวูจองซา สวนสนุก EVERLAND ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก บลูเฮาส์พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ศูนย์โสม COSMETIC คลองชองเกชอน ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร น้ำมันสนเข็มแดง TRICK EYE MUSEUM + ICE GALLERY ตลาดฮงอิก ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 007SL-02NOV
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
ตื่นตาตื่นใจไปกับ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สนุกสนามกับกิจกรรมบน ลานสกีรีสอร์ท สัมผัสหิมะในเกาหลี เอาใจสาวกคนรักการ์ตูนกับ ONE PIECE คาเฟ่วันพีช
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 006CU-02NOV
สายการบิน : Jeju Air (7C)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
สัมผัสความสนุกสุดมันส์กับการ เล่นสกี ลิ้มรส สตรอเบอร์รี่ สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่ ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก ลอตเต้ อควาเรียม เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
     
รหัส : 005JN-02NOV
สายการบิน : T'way (TW),Jin Air (LJ),Jeju Air (7C),Eastar* Jet (ZE)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
พาท่านเช็คอินงานโอลิมปิคฤดูหนาวที่เกาหลีก่อนใคร Alpensia Resort ศูนย์ใหญ่ของงานโอลิมปิกและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักเล่นสกี หอกระโดดสกี Alpensia SKI JUMP TOWER
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 004SBT-02NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เกาะนามิ สุดแสนโรแมนติก สนุกบนลานสกีขนาดใหญ่ พร้อมนอนสกี 1 คืน ลิ้มรสสตอเบอรี่เกาหลีสดๆจากไร่ ช้อปปิ้ง Line Friends Store และย่านเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,899 บาท
รหัส : 003SBT-02NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
ว้าวๆๆๆ สนุกสนานกับเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ชมวิว แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาหลีใต้ LOTTE WORLD TOWER สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นสกีพร้อมอากาศเย็นสบายๆ
ทัวร์เกาหลี เพียง 17,999 บาท
     
รหัส : 002SBT-02NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
สุดคุ้ม พักสกีรีสอร์ท 1 คืน ว้าวๆๆๆ สนุกสนานกับเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าอุปกรณ์ตกปลาน้ำแข็ง) ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ พระราชวังชางด๊อกคุง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัส : 001SBT-02NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
สัมผัสความหนาว ที่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือเรียกว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ช้อปปิ้งย่านดังตลาดเมียงดง และถนนฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่น ถ่ายรูปสุดชิล...ตุ๊กตาหมีสุดน่ารักพิพิธภัณฑ์เทดดี้แบร์
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 23,999 บาท
รหัส : 047GO-02OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
สนุกสนานกับ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดงแหล่งช็อบปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาหลี
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,900 บาท
     
รหัส : 046GO-02OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 (ปีใหม่)
ชมความน่ารักและความสวยงามของหมู่บ้านเทพนิยาย สัมผัสวัฒนธรรมจีนในเกาหลี...อินชอนไชน่าทาวน์ The Garden of Morning Calm สวนพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 045WE-02OCT
สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T'WAY
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีสุดน่ารักที่ TEDDY BEAR FARM ชมความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบที่ สวนสนุก EVERLAND นั่ง SEA TRAIN ชมบรรยากาศทะเลเกาหลีริมสองข้างทาง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 044WE-02OCT
สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T'WAY
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND!!! พร้อมสักการะขอพร ณ วาวูจองซา พาท่านสนุกสนานกับลานสกีกว้าง,เล่นสกีสุดมันส์ ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,900 บาท
     
รหัส : 043WE-02OCT
สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T'WAY
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
สนุกสนานกับลานสกีกว้าง,เล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักที่ SKI RESORT ตะลุยสวนสนุกเล่นได้ไม่จำกัดรอบ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ KING CRAB BUFFET ไม่อั้น!!!ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 042WE-02OCT
สายการบิน : KOREAN AIR(KE) / THAI AIRWAYS(TG) / ASIANA AIRLINES (OZ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
เล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักที่ SKI RESORT พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบที่ EVERLAND ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW ทาน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ KING CRAB BUFFET ไม่อั้น!!!
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 040WE-02OCT
สายการบิน : KOREAN AIR(KE) / THAI AIRWAYS(TG) / ASIANA AIRLINES (OZ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
ร่วมเทศกาล ตกปลาน้ำแข็ง สนุกสุดมันส์กับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ จัดเต็ม!! เล่นสกีสุดมันส์กับลานสกีกว้าง เอาใจนัก Shopping ย่านดัง @เมียงดง ทงแดมุน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 22,900 บาท
     
รหัส : 039WE-02OCT
สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T'WAY
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
สัมผัสประสบการณ์ ตกปลาน้ำแข็ง สนุกเต็มอิ่มที่ เอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) จัดเต็ม!! เล่นสกีสุดมันส์ Shopping ย่านดัง @เมียงดง ทงแดมุน TRICK ART MUSEUM ถ่ายภาพ 3 มิติ
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 037SYT-02OCT
สายการบิน : สายการบิน JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) วัดชินฮึนซา สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท ให้ท่านชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) Cosmetic Outlet เครื่องสำอางปลอดภาษี พระราชวังเคียงบกกุง สมุนไพรฮ็อกเกตนามู น้ำมันสน โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) ศูนย์โสมเกาหลี พลอยแอมมาทีส ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ละลายเงินวอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 036GO-02OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา Teddy Bear Museum ไร่สตรอเบอร์รี่ ชมทัศนียภาพของกรุงโซลโดย ขึ้นลิฟท์ โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 26,900 บาท
     
รหัส : 035TVT-02OCT
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561
นั่งรถราง Mono Rail เข้าสู่หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน ลานสกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ "เอเวอร์แลนด์" สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ชมสวนลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลที่ Seoullo 7017
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 25,999 บาท
รหัส : 034JN-02OCT
สายการบิน : Jeju Air (7C), Jin Air (LJ), Eastar* Jet (ZE), Tway (TW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561
ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) เกาะนามิ ถ้ำเหมืองทองควังเมียง สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum ผ่านถนนเซจอง ผ่านชมบลูเฮ้าส์ เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ แต่งชุดพื้นเมืองฮันบกถ่ายรูป พระราชวังโบราณ ศูนย์โสมเกาหลี เครื่องสำอางเกาหลี ภูเขานัมซาน หอยคอย N Tower ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง เทศกาลเล่นสกีสโนว์ สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 033CU-02OCT
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
ร่วมสัมผัสเทศกาล?ตกปลาน้ำแข็ง?หนึ่งปีมีครั้งเดียว โรแมนติกสุดๆที่ เกาะนามิ เล่นสกี แบบจุใจที่สกีรีสอร์ท ชมสวนลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลที่ Seoullo 7017
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
     
รหัส : 032CU-02OCT
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ลานสกีขนาดใหญ่ ณ สกีรีสอร์ท ที่ติดอันดับ 1ใน 3 ของเกาหลี ลอตเต้ ทาวเวอร์ ลอตเต้ อควาเรียม สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 20,900 บาท
รหัส : 031CU-02OCT
สายการบิน : ่JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย สุดมันกับสวน สนุกเอเวอร์แลนด์ ตั๋วแบบไม่จำกัด (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น) ลิ้มรสสตรอเบอร์รี่ สดๆ เล่นสกี สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล Seoullo 7017
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 028IM-02OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG),T'way (TW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ณ HWACHEON ไร่สตรอเบอร์รี่ ตื่นตาตื่นใจกับ Lotte Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์ อุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ นมัสการพระอรหันต์องค์สีทองอร่าม วัดพุทธนิกายโจเก ณ วัดโจเกซา
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,888 บาท
     
รหัส : 027IM-02OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG),T'way (TW),Jeju Air (7C)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เกาะนามิ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอุทยานสี่ฤดู ณ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เพลิดเพลินกับหิมะสนุกสุดเหวี่ยง ณ สกีรีสอร์ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 026IM-02OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG),T'way (TW),Jeju Air (7C)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 60-กุมภาพันธ์ 61
เพลิดเพลินกับหิมะสนุกสุดเหวี่ยง ณ สกีรีสอร์ท เกาะนามิ บัตรเครื่องเล่น เล่นได้ไม่จำกัดรอบ ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตามรอยละครซีรีย์เกาหลี ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,555 บาท
รหัส : 025IM-02OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG),T'way (TW),Jeju Air (7C)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม60 - กุมภาพันธ์ 61
สัมผัสกับบรรยากาศพร้อมชมทิวทัศน์อันงดงามของ ARAMARU SKYWALK การเล่นหิมะแบบสุดเหวี่ยงจุใจ ณ สกีรีสอร์ท สตรอเบอร์รี่ สดจากไร่ บัตรเครื่องเล่น เล่นได้ไม่จำกัดรอบ ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 21,555 บาท
     
รหัส : 024TVT-02OCT
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
ฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ลานสกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ เอเวอร์แลนด์ ชมสวนลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลที่ Seoullo 7017 ONE PIECE คาเฟ่
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 023TVT-02OCT
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561
นั่งรถราง Mono Rail ชมหุบเขาศิลปะ ลานสกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ เอเวอร์แลนด์ ชมสวนลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลที่ Seoullo 7017
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 021JN-02OCT
สายการบิน : T'way (TW),Jin Air (LJ),Jeju Air (7C),Eastar* Jet (ZE)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
เทศกาลเล่นสกีสโนว์ สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ เกาะนามิ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum ฟรี !! บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ Ara Cruise
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 14,900 บาท
     
รหัส : 018VW-02OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
งานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND LINE FRIEND STORE ตลาดเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 017VW-02OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
งานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND LINE FRIEND STORE พระราชวังเคียงบ๊กคุง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 016VW-02OCT
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เกาะนามิ SKI ชิมสตอร์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ เรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)ใส่ชุดประจำชาตเกาหลี (ฮันบก) สนุกสนานที่ EVERLAND LINE FRIEND STORE พระราชวังเคียงบ็อคคุง หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY ช้อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,900 บาท
     
รหัส : 015VW-02OCT
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
หมู่บ้านเทพนิยาย CHINA TOWN-SKI สวนสนุก LOTTE WORLD ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก เรียนทำคิมบับ SHOPPING ที่ตลาดเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 013EJ-02OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 06-10 ,13-17 ธันวาคม 60
เกาะนามิ สกีรีสอร์ท วิวัลดี สกีเวิลด์ สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณ
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 24,900 บาท
รหัส : 012SL-02OCT
สายการบิน : JIN AIR
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-กุมภาพันธุ์ 2561
สนุกกับการ นั่งรถราง Mono Railตามรอยซีรี่ย์ Moon Lovers ณ หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน POCHEON ART VALLEYสนุกกับ ลานสกีรีสอร์ท กับบรรยากาศหิมะในเกาหลีชิม สตรอเบอร์รี่ ลูกโตสดใหม่จากไร่ในฤดูหนาวสนุกกับ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล Seoullo 7017 สวนลอยฟ้าช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง, ฮงแด, ดิวตี้ฟรีเอาใจสาวกคนรักการ์ตูนกับ ONE PIECE คาเฟ่วันพีช
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
     
รหัส : 011JN-02OCT
สายการบิน : Asiana Airline (OZ)
กำหนดเดินทาง : 10-30 มกราคม 2018
มหัศจรรย์วันพักผ่อน มกราคมนี้ ห่มหนาว อาบหิมะ เล่นสกี กินสตอว์ หนึ่งวันเต็ม เทศกาลหน้าหนาว ตกปลาน้ำแข็ง ปีละครั้ง รวมบัตรลิฟท์ Seoul Sky หอชมวิวสูงอันดับ 3 ของโลก Lotte World Tower ต้องเช็คอิน Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 20,900 บาท
รหัส : 010ZE-02OCT
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
หมู่บ้านเทพนิยาย ร่วมสนุกเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เทศกาลไฟประดับ Garden of The Morning Calm สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ ไร่สตอเบอร์รี่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ N SEOULTOWER พระราชวังเคียงบกกุง GREVIN MUSEUM SEOUL ตลาดเมียงดง TRICK EYE & ICE MUSEUM ถนนฮงแด PAJU OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 009ZE-02OCT
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
1ปีมีครั้งเดียวร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ พักสกีรีสอรท์ ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก สวนสนุก EVERLAND N SEOUL TOWER TRICK EYE & ICE MUSEUM DUTY FREE ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,900 บาท
     
รหัส : 008ZE-02OCT
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาาพันธ์ 2561
1 ปีมีครั้งเดียวร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก สวนสนุก EVERLAND เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ N SEOUL TOWER ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง TRICK EYE & ICE MUSEUM พระราชวังชางด็อกกุง PAJU OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 007ZE-02OCT
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
เกาหลีใต้ - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก ? ซูวอน ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ? ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ ? สวนสนุก LOTTE WORLD COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม ? TRICK EYE & ICE MUSEUM พระราชวังชางด็อกกุง ? DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - รร.โซล ฮ็อตเกนามู ? พลอยอะเมทิส ? ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 005SYT-02OCT
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว (รวมอุปกรณ์) พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เล่นสกีแบบเต็มอิ่ม ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ สดๆ จากไร่ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ไวท์ เติมไม่อั้น
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,900 บาท
     
รหัส : 003VW-02OCT
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
เกาะนามิ พักสกีรีสอร์ท สตรอเบอรรี่ กิมจิแลนด์+ฮันบก เอเวอร์แลนด์ บลูเฮ้าส์ พระราชวังเคียงบ๊อก สะพานสายรุ้งบันโพ ช้อปปิ้งเมียงดง สมุนไพรเกาหลี น้ำมันสนแดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,500 บาท
รหัส : 002VW-02OCT
สายการบิน : Asiana Airlines
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 61
เที่ยวเกาะนามิ สกีรีสอร์ท สตรอเบอรี่ฟาร์ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ชุดฮันบก พระราชวังเคียงบ๊อคช็อปปิ้งเมียงดง ชมหมู่บ้านพื้นเมืองบุกชน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 23,900 บาท
รหัส : 021CI-02SEP
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE-PAJU OUTLET-เกาะนามิ-SKI RESORTสตอเบอร์รี่-กิมจิแลนด์+ฮันบก-สวนสนุก LOTTE WORLD-COSMETIC SHOP-SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)-ช้อปปิ้งทงแดมุน ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-บลูเฮาส์-พระราชวังชางด็อกกุง-คลองชองเกชอน-DUTY FREE-ช้อปปิ้งเมียงดง-ชมโชว์สุดประทับใจ NANTA SHOWศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู-TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM-ช้อปปิ้งย่านฮงอิค-SUPER MARKET-กรุงเทพฯ
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,900 บาท
     
รหัส : 020TKD-02SEP
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561
อินชอน-La Provence Village-Pocheon Art Valley(รวมค่ารถราง Mono Rail)-สนุกสนานกับการเล่นสกี-ไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-กรุงโซลD.I.Y Cupcake-เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 7017-เข้าสู่ที่พัก-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-Cosmetic Shop-ชมสวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค (บริการรถแทรม)-คลองชองเกชอน-DUTY FREE- ช้อปปิ้งเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 019TKD-02SEP
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
อินชอน-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง(รวมค่าเข้าชมงานและอุปกรณ์ตกปลา)-สนุกสนานกับการเล่นสกี(ไม่รวมอุปกรณ์สกี)ไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-กรุงโซล-D.I.Y Cupcake-เดินสวนลอยฟ้า
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 018DKC-02SEP TRENDY WINTER นอนสกี AG
สายการบิน : JIN AIR
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-มกราคม 2561
บินตรงกรุงเทพฯ ? อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป-กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
     
รหัส : 016DKC-02SEP
สายการบิน : JIN AIR
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-มกราคม 2561
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE-PAJU OUTLET-เก็บสตอเบอรี่-SKI RESORT (พัก 1 คืน)กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ?ฮันบก?-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร)-COSMETIC SHOP-GANGNAM UNDER GROUND-ชมโชว์สุดประทับใจ NANTA SHOWศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-บลูเฮาส์-พระราชวังชางด็อกกุง-คลองชองเกชอน-SEOUL SKY TOWER-N SEOUL TOWER-SEOULLO 7017-DUTY FREE-ช้อปปิ้งเมียงดงศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู-TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM-ช้อปปิ้งย่านฮงอิค-SUPER MARKET
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 015HN-02SEP
สายการบิน : JINAIR
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-กุมภาพันธุ์ 2561
กรุงเทพ-สนามบินอินชอนหมู่บ้านเทพนิยาย-เกาะนามิ ? เล่นสกีไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุก EVERLAND-น้ำมันสนเข็มแดง-คอสเมติกพระราชวังถ๊อกซูกุง-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก- ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพร-คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์-ดิวตี้ฟรี-ตลาดเมียงดงพิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ฮันบก-ตลาดฮงอิก-Seoullo 7017-ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 014ZE-02SEP
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ทัวร์เกาหลี SKI WINTER IN KOREA 5วัน3คืน บินXJ
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
     
รหัส : 012JN-02SEP
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชวนคุณไปห่มหนาวอาบหิมะสกีสโนว์กินสตรอว์นอนแช่น้ำแร่ 2 คืน ถูกดีคุ้ม มีเงินเหลือไปช้อปต่อที่เกาหลี กับสายการบิน Air Asia X
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 010JN-02SEP
สายการบิน : Korean Air (KE)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
Premium iCE Flower Snow เกาหลี 5 วัน บินธันวาคม17ถึงมีนาคม18 นอนดี Deluxe 4 ดาว กิน ร้านดัง Michelin Guide
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 007JN-02SEP
สายการบิน : Jeju Air (7C), Jin Air (LJ), Eastar* Jet (ZE), Tway (TW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
เที่ยวเกาหลี พักสกีรีสอร์ท ไปห่มความหนาว เล่นสกี อาบหิมะ ให้ฟินนน 5วัน4คืน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,900 บาท
     
รหัส : 006JN-02SEP
สายการบิน : Jeju Air (7C), Jin Air (LJ), Eastar* Jet (ZE), Tway (TW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2560
มหัศจรรย์วันพักผ่อนมกราคมนี้ ห่มหนาว อาบหิมะ เล่นสกี กินสตอเบอรี่ หนึ่งวันเต็ม #เทศกาลหน้าหนาว #ตกปลาน้ำแข็ง ปีละครั้ง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 003TRW-02SEP
สายการบิน : EASTAR JET // JEJU AIR // T?WAY
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-กุมภาพันธุ์ 2561
เกาะนามิ-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน-วัดชินฮันซา -พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ ลานสกี-ล็อตเต้ โซล สกาย-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-โซลโล 7017 ร้านน้ำมันสน-ศูนย์เครื่องสำอางค์-ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด-หอคอยกรุงโซล-ตลาดเมียงดง -ร้านค้าสมุนไพร-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-พระราชวังถ็อกซูกุง -ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 002TRE-02SEP
สายการบิน : EASTAR JET
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม-กุมภาพันธุ์ 2561
สนามบินนานาชาติกิมแฮ-สะพานเดินทะเล-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด-วัดแฮดง ยงกุงซา-ล็อตเต้ เอาท์เลท เอเปค เฮ้าส์-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์-ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-ปูซานทาวเวอร์-ดาวทาวน์ โบสถ์ Jukseong-ร้านสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 001TRW-02SEP
สายการบิน : EASTAR JET
กำหนดเดินทาง : 01 ธันวาคม 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561
สนามบินสุวรรณภูมิ-ประเทศเกาหลีใต้อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน-ฮัลโหล คิตตี้ เชจู-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค-สวนส้ม-วัดซันบังซาปั่นจักรยาน Rail Bike-ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-พิพิธภัณฑ์แฮนยอยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร-ร้านค้าสมุนไพร-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู-กรุงเทพ
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 12,300 บาท
รหัส : 013KWH-02AUG
สายการบิน : จินแอร์ /เจจูแอร์ /ทีเวย์แอร์
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน2560-กุมภาพันธ์ 2561
เกาะนามิ WINTER LOVE SONG-เล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลนมรดกโลกเมืองซูวอน-ป้อมฮวาซอง-ไร่สตรอเบอร์รี่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-กรุงโซลพระราชวังเคียงบ๊อก-พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุดฮันบกภูเขานัมซาน-ช้อปปิ้งตลาดดัง-บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 005TRW-02AUG
สายการบิน : EASTAR JET // JEJU AIR // T?WAY
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม-กุมภาพันธุ์ 2561
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ล๊อตเต้ โซล สกาย-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-โซลโล 7017ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์-ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท-เกาะนามิ-ลานสกี ร้านสมุนไพร-ศูนย์โสม-พระราชวังถ็อกซูกุง-หอคอยกรุงโซล-ตลาดเมียงดง-ดิวตี้ฟรี-ร้านละลายเงินวอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 004TRW-02AUG
สายการบิน : EASTAR JET (ZE) , JEJU AIR (7C) , T'WAY (TW)
กำหนดเดินทาง : 1 ธันวาคม - 28 กุมภาพันธ์ 61
เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ ลานสกี - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017 ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง ร้านค้าสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัส : 003TRW-02AUG
สายการบิน : EASTAR JET (ZE) , JEJU AIR (7C) , T'WAY (TW)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
เกาะนามิ - วัดนัคซันซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017 ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์โสม - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 13,200 บาท
รหัส : 002TRW-02AUG
สายการบิน : EASTAR JET (ZE) , JEJU AIR (7C) , T'WAY (TW)
กำหนดเดินทาง : 21 สิงหาคม - 3 ธันวาคม 2560
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชินวัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 8,900 บาท
     
รหัส : 036ZE-02JUL
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
CHECK IN สกีรีสอร์ทสุดหรู!! สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ สัมผัสบรรยากาศหิมะโปรยปราย เกาะนามิ ... ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง เยือนพระราชวังแห่งความรักชางด็อกกุง... ชมวิวกรุงโซลที่ N SEOUL TOWER ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE และชมน้ำแข็งแกะสลักICE MUSEUM?
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 035ZE-02JUL
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี ... สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก เกาะนามิ เที่ยวภูเขาหิมะ อุทยานซอรัคซาน ... ชมวิวกรุงโซลแบบพาโนราม่า นัมซานทาวเวอร์... เยือนวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี พระราชวังคยองบกกุง ... ถ่ายรูปกับคนดัง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง GREVIN SEOUL ... ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 034ZE-02JUL
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
บินลัดฟ้าไปวาดลวดลายสกี ณ แดนกิมจิ ... สัมผัสปุยหิมะสีขาวบนลานสกีขนาดใหญ่ ... ชมวิวบนตึกสูงเสียดฟ้า ?SEOUL SKY TOWER? ? ชวนเที่ยวสวนสนุกดัง ?LOTTE WORLD? ? เดินเล่นถนนสายโรแมนติกริมย่านราชวัง JEONGDONG-GIL ช้อป ชิม แชะ สตรีทฟู้ดชื่อดังของเกาหลี ?ตลาดเมียงดง?
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
     
รหัส : 003GO-02JUL
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ชมความน่ารักและความสวยงามของหมู่บ้านเทพนิยาย สัมผัสวัฒนธรรมจีนในเกาหลี...อินชอนไชน่าทาวน์ The Garden of Morning Calm สวนพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดเมียงดงและถนนฮงอิก แหล่งช็อบปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาหลี อิสระเล่นสกีท้าลมหนาว....เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 21,900 บาท
รหัส : 026SMP-02JUL
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม-1มกราคม 2561
เที่ยวไฮไลท์ เกาะนามิ สกีรีสอร์ท ฟาร์มสตอร์วเบอร์รี่ เอเวอร์แลนด์ พระราชวังถ๊อกซูกุง พิธีชงชาแบบโบราณที่วัดพงอึนซา เมียงดอง สวนลอยฟ้าSEOULLO 7017 พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง LOVE MUSEUM ขึ้นตึก SEOUL SKY (LOTTE WORLD TOWER)
ทัวร์เกาหลี 42,900 บาท
รหัส : 023HP-02JUL
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
นำท่านขึ้นรถโค้ชออกเดินทางสู่เกาะนามิ นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที พบกับสุสานนายพลนามิ (Tomb of General Nami) เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 17 ท่านเป็นผู้มีความสามารถนำทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รับตำแหน่งสูงในขณะที่ท่านอายุยังน้อย แต่ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกใส่ร้ายโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะได้พบกับรูปปั้นของเบยองจุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย พบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อลงเรือกลับ
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,999 บาท
     
1, 2
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี