ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter

 โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทัวร์พม่า >>สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง เที่ยวหงสาวดี พระธาตุอินแขวน เที่ยวสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกรหัส : 001BI-09DEC
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี หอคอยเมืองอังวะ เจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมือง สกายน์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาล
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 019ZE-09NOV
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เมืองมัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ สะพานอูเบ็ง วัดจอกตอจี เมืองสกายน์ ชมภูเขาสกายน์ เจดีย์กวงมูดอร์ วัดอูมินทงแส่ ดอยสกายน์ เมืองมินกุง เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวเม
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 9,888 บาท
รหัส : 018ZE-09NOV
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบง พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์ ตลาดยองอู วัดอนันดา วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวสิกอง
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 12,888 บาท
     
รหัส : 017ZE-09NOV
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,888 บาท
รหัส : 016ZE-09NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 10,888 บาท
รหัส : 015BI-09NOV
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวานพระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 014BI-09NOV
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน กรุงเนปิดอว์ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ หงสาวดี คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนองตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 013OR-09NOV
สายการบิน : Myanmar National Airlines (UB)
กำหนดเดินทาง : 29-31ธันวาคม 2560 (ปีใหม่)
ย่างกุ้ง พระลาภมุนี วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เจดีย์มหาวิชยะ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) วัดงาทัตจี พระเจดีย์กาบาเอ วัดบารมี
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 8,998 บาท
รหัส : 012BI-09NOV
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนองคิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญาเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 011WS-09NOV
สายการบิน : เมียนมาร์แอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ขอพรเทพทันใจ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง เจ๊าทัตจี เจดีย์กาบาเอ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระหินอ่อน วัดพระเจ๊างาทัตจี
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 7,999 บาท
รหัส : 010WS-09NOV
สายการบิน : เมียนมาร์แอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - เมษายน 2561
ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 10,999 บาท
รหัส : 009WS-09NOV
สายการบิน : เมียนม่าร์แอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานอูเบียน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีเจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันตอ วัดกุโสดอ มัณฑะเลย์ฮิลล์
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 9,999 บาท
     
รหัส : 008SBT-09NOV
สายการบิน : NOK AIR (DD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น สถูปพระสุพรรณกัลยา พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,881 บาท
รหัส : 007BI-09NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - เมษายน 2561
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ วัดกุสินารา ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู ชมสวนเกษตรลอยน้ำ หมู่บ้านทอผ้าอินปอ วัดแมวลอดห่วง
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 006SBT-09NOV
สายการบิน : Nok Air
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 10,559 บาท
     
รหัส : 005BI-09NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดเจดีย์หยก
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 6,900 บาท
รหัส : 004BI-09NOV
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
วัดพระหินอ่อน เป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า
ทัวร์พม่า เพียง 4,999 บาท
รหัส : 003BI-09NOV
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - มีนาคม 2561
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 7,900 บาท
     
รหัส : 001OR-09NOV
สายการบิน : Myanmar National Airlines (UB)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ย่างกุ้ง พระลาภมุนี วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เจดีย์มหาวิชยะ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) วัดงาทัตจี พระเจดีย์กาบาเอ วัดบารมี
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 6,996 บาท
รหัส : 017JW-09OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ย่างกุ้ง หงสา เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระนอนยิ้มหวาน เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ ตลาดสก๊อต เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี ตลาดสก๊อต วัดบารมี
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 8,888 บาท
รหัส : 016JW-09OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนยิ้มหวาน เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา พระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต วัดบารมี
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,900 บาท
     
รหัส : 015JW-09OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวซานดอร์ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญูวิหารธรรมยันจี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน พระราชวังมัณฑะเลย์ ไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอวัดกุสินารา Mandalay Hill ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระสะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์มัณฑะเลย์ โรงงานทอผ้า โรงงานทองคำเปลว วัดพญางู
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัส : 014JW-09OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
มัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน พระราชวังมัณฑะเลย์ ไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ วัดกุสินารา Mandalay Hill ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระสะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์ มัณฑะเลย์ โรงงานทอผ้า โรงงานทองคำเปลว วัดพญางู
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 013BI-09OCT
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนองคิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,900 บาท
     
รหัส : 012SPR-09OCT
สายการบิน : Myanmar Airways
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย) นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์ สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัส : 011SPR-09OCT
สายการบิน : Myanmar Airways (8M)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมพระตำหนักไม้สัก ศิลปะพม่าแท้ๆ เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์ บนมัณฑะเลย์ฮิลล์
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 10,900 บาท
รหัส : 010BI-09OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
มัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวซานดอร์โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ สกายน์ เจดีย์หยก
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 14,900 บาท
     
รหัส : 009BI-09OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
มัณฑะเลย์ พุกาม เจดีย์ชเวซันดอว์ เจดีย์บูพญาโชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบตองตามันเจดีย์หยก
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 008BI-09OCT
สายการบิน : NOK AIR (DD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 13,900 บาท บาท
รหัส : 006BI-09OCT
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-มีนาคม 2561
พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา หงสาวดี พระสุพรรณกัลยา วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดีย่างกุ้ง ตลาดสก๊อต เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 13,900 บาท
     
รหัส : 005BI-09OCT
สายการบิน : NOK AIR (DD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 004OR-09OCT
สายการบิน : ์Nok Air
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ที่สุดของพม่า 9 วัดดัง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหาเจดีย์ชเวดากอง และ พระธาตุมุเตา ตักบาตรพระสงฆ์ 400 กว่ารูป วัดไจ้คะวาย และขอพระ องค์เทพทันใจ,เทพกระซิบ
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 7,997 บาท
รหัส : 003OR-09OCT
สายการบิน : ์Nok Air
กำหนดเดินทาง : 31 ธ.ค. -01 ม.ค. 61
ที่สุดของพม่า 9 วัดดัง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เปิดใหม่สู่เส้นทางตำนาน สมเด็จพระนเรศวร สักการะพระเจดีย์แฝด โจงตู่พญา 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุไจทีโย? พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,911 บาท
     
รหัส : 004CU-09SEP
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม -ธันวาคม 2560
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง พระตาหวาน-เมืองบะโค-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระไฝเลื่อน-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)พระหินอ่อน-ช้างเผือก-ท่าอากาศยานมิงกาลาดง-กรุงเทพฯ
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัส : 003CU-09SEP
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม -ธันวาคม 2560
มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-วัดกุโสดอ-MANDALAY HILLเมืองพุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-วิหารติโลมินโล-ชเวกุจี- เจดีย์สัพพัญญู-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-เจดีย์ชเวซานดอว์มัณฑะเลย์-เมืองมิงกุน-ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี-เจดีย์พญาเธียรดาน-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง-เจดีย์อูมินทงแส่-เมืองอังวะ
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 002ZE-09SEP
สายการบิน : MYANMAR AIRLINE (8M)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม-ธันวาคม 2560
สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 13,888 บาท
     
รหัส : 012CU-09AUG
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ปีใหม่ 2560
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ นมัสการมหาบูชาสถาน...เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 20,900 บาท
รหัส : 008SPR-09AUG
สายการบิน : Myanmar Airways
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมพระตำหนักไม้สัก ศิลปะพม่าแท้ๆ เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 8,900 บาท
รหัส : 002ZE-09AUG
สายการบิน : THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 12,888 บาท
     
รหัส : 001ZE-09AUG
สายการบิน : AIR ASIA
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,888 บาท
รหัส : 011GO-09JUN
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ PG
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม-ธันวาคม 2560
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย ชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 008SPR-07JUN
สายการบิน : Myanmar Airways International
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
นมัสการ3ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย)นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์ สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 14,900 บาท
     
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี